Noutati Legislative

Sinteza legislativa 17 – 21 septembrie 2018

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 792 din 17 septembrie 2018.
• Ordonanța introduce veniturile obținute din drepturi de autor în cadrul veniturilor luate în calcul la stagiul necesar obținerii concediului pentru creșterea copilului.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 17 septembrie 2018.
Hotărârea Guvernului nr. 712/2018 pentru modificarea HG nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu” a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 792 din 17 septembrie 2018.
• Hotărârea modifică, în principal, cuantumul de bani pe care îl pot primi elevii care pot beneficia de acest sprijin – de la 180 de lei, pe lună, la 250 de lei, pe lună. De asemenea, se modifică plafonul venitului brut lunar pe membru de familie (în funcție de care se acordă ajutorul sau nu) – de la 180 de lei la 500 de lei brut pe lună.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 17 septembrie 2018.
Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3.067/2018 pentru completarea unor reglementări contabile a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 792 din 17 septembrie 2018.
• Ordinul modifică anumite chestiuni privitoare la mecanismul de raportare a dividendelor interimare repartizate trimestrial de companii. În concret, sunt abordate chestiuni precum: modul de contabilizare a repartizării dividendelor interimare; structura situaţiilor financiare care trebuie depuse şi care stau la baza repartizării dividendelor interimare; termenul în care trebuie depuse aceste situaţii; impunerea obligaţiei de inventariere în vederea întocmirii situaţiilor financiare.
• Mai multe detalii, AICI și AICI.
• Intrare în vigoare: 17 septembrie 2018.
Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 797 din 18 septembrie 2018.
• Hotărârea prevede că, din 1 ianuarie 2019, bugetarii delegați la mai mult de 50 de km de localitatea unde lucrează, în mod obișnuit, vor primi 230 de lei pe zi, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare. În mod excepțional, va fi posibilă și majorarea acestei sume până la 345 de lei pe zi.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 1 ianuarie 2019.
Legea de revizuire a Constituției a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 798 din 18 septembrie 2018.
• Legea prevede felul cum se va modifica articolul din Constituție privitor la familie, dacă referendumul din 6 și 7 octombrie va fi validat.
• Mai multe detalii, AICI sau AICI.
Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 799 din 18 septembrie 2018.
• Ordonanța vizează anumite modificări ale legii referendumului, precum determinarea secțiilor de votare sau cu cât timp înainte de referendum trebuie informată populația cu privire la secțiile de votare unde vor fi arondați oamenii.
• Intrare în vigoare: 18 septembrie 2018.
Hotărârea Guvernului nr. 743 privind aprobarea Programului calendaristic al referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 800, din 18 septembrie 2018.
• Hotărârea vizează desfășurarea calendaristică a referendumului, inclusiv momentul constatării rezultatelor, la nivel de secție de votare, sau publicarea rezultatului referendumului, de către Curtea Constituțională.
• Intrare în vigoare: 18 septembrie 2018.
Hotărârea nr. 7/2018 a Camerei Consultanților Fiscali privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 806, din 20 septembrie 2018.
• Hotărârea vizează, în principal, data examinării – 4 noiembrie 2018 – sau tematica și bibliografia pentru examen.
• Intrare în vigoare: 20 septembrie 2018.
Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 1.943/2018 și al Institutului Național de Statistică nr. 4.869/2018 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere) a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 810, din 21 septembrie 2018.
• Ordinul vizează, în primul rând, introducerea unor noi ocupații în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR). Printre acestea, reamintim de pozițiile de „inginer pentru controlul poluării mediului” sau „manager sistem de transport”.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 21 septembrie 2018.

Sinteza legislativa 06 aug – 14 sep 2018

Hotărârea Guvernului nr. 693/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condițiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum și a condițiilor de montare, reparare, reglare și verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere și a limitatoarelor de viteză a fost publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 779 din 11 septembrie 2018.
• Hotărârea aduce modificări privind efectuarea activității de instalare sau reparare a tahografelor sau moficări privind regimul contravențiilor în ceea ce privește operarea tahografelor.
• Intrare în vigoare: 11 decembrie 2018, cu excepția articolului I, punctul 9 (1 ianuarie 2020) și a articolului IV, care a intrat în vigoare la 11 septembrie.
Decizia Camerei Deputaților nr. 5/2018 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I-VII a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 762 din 4 septembrie 2018.
• Actul normativ stabilește că tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial rămân, în anul 2018, aceleași ca în anul 2017;
• Detalii, AICI;
• Intrare în vigoare: 4 septembrie 2018.
Ordin al Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 766 din 5 septembrie 2018.
• Ordinul stabilește modelul formularelor utilizate în controlul situației fiscale personale;
• Intrare în vigoare: 5 septembrie 2018.
Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.019/2018 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 742 din 28 august 2018.
• Anexele modificate stabilesc prețuri maxime ale medicamentelor vândute de către unități medicale sau farmacii care au relații contractuale cu instituții ale statului cu activitate în domeniul sănătății (de exemplu, casele de asigurări de sănătate);
• Intrare în vigoare: 28 august 2018.
Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2.093/2018 pentru aprobarea procedurilor privind definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 745 din 29 august 2018.
• Prin acest ordin se aprobă procedura de stabilire a impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice și de emitere a deciziilor de impunere anuală;
• Se aprobă și procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/ unităților de cult și a cheltuielilor admise cu bursele private;
• De asemenea, se aprobă modelul și conținutul unor formulare relevante pentru astfel de impozite;
• Detalii, AICI;
• Intrare în vigoare: 29 august 2018
Ordinul Autorității pentru supravegherea publică a activității de audit statutar nr. 90/2018 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 752 din 31 august 2018.
• Ordinul vizează chestiuni privind formarea continuă a auditorilor financiari, de la numărul minim de ore de formare profesională la care trebuie să participe auditorii financiari, la chestiuni care țin de monitorizarea calității cursurilor de formare continuă;
• Intrare în vigoare: 31 august 2018.
Ordinul Ministerului Sănătății nr. 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 720 din 21 august 2018.
• Ordinul, printre altele, va adăuga la definițiile deja existente în normele vizate definițiile unor termeni precum „bazin de înot” sau „piscină”. De asemenea, sunt modificate articole precum cele referitoare la calitatea terenurilor pe care pot fi amplasate clădiri pentru locuit sau cele referitoare la clădirile folosite pentru activități comerciale sau de servicii.
• Intrare în vigoare: 21 august 2018.
Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.855/2018 pentru aprobarea Procedurii de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plăți anticipate a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 721 din 21 august 2018.
• Impozitul pe venit pentru 2018 care a fost datorat în baza deciziilor de plăți anticipate se anulează, din cauză că a fost introdus sistemul de plată în baza declarației unice.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 21 august 2018
Ordinul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statuar nr. 87/2018 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea auditorilor financiari și a firmelor de audit în România, recunoașterea firmelor de audit din alte state membre, retragerea și redobândiea autorizării a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 721 din 21 august 2018.
• Actul normativ prevede care sunt condițiile pentru persoanele fizice care vor să fie autorizate pentru a putea fi auditori financiari, care este procedura în vederea autorizării, precum și care sunt criteriile de autorizarea a firmelor străine de audit pentru a fi recunoscute ca firme de audit și în România.
• Intrare în vigoare: 21 august 2018.
Ordinul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Anterprenoriat nr. 1.032/2018 privind aprobarea procedurii de acordare a atestatului în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor prevăzute în planul de afaceri pentru desfășurarea de activități comerciale a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 727 din 23 august 2018.
• Ordinul vizează cetățenii străini (investitorii străini) care doresc să obțină atestatul menționat anterior. Acesta include o cerere-tip de solicitare a atestatului, pe lângă documentația care trebuie să însoțească cererea. De asemenea, este prevăzută și modalitatea în care va fi soluționată cererea.
• Intrare în vigoare: 23 august 2018
Ordinul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Anterprenoriat nr. 1.033/2018 privind aprobarea procedurii de acordare a avizului tehnic de specialitate pentru obținerea vizei de lungă ședere în România în vederea desfășurării de activități comerciale a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 727 din 23 august 2018.
• Ordinul vizează cetățenii străini (investitorii străini) care doresc să obțină avizul tehnic menționat anterior. Acesta include o cerere-tip de solicitare a avizului, pe lângă documentația care trebuie să însoțească cereea. De asemenea, este prevăzută și modalitatea în care va fi soluționată cererea.
• Intrare în vigoare: 23 august 2018
Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 728 din 23 august 2018.
• Ordonanța vizează, în principal, anumite măsuri de protejare a consumatorilor (turiștilor) prin obligarea agențiilor de turism la anumite instrumente de garantare a plăților făcute de aceștia.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 2 septembrie 2018.
Ordinul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statuar nr. 89/2018 pentru aprobarea Normelor privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari și a firmelor de audit a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 733 din 24 august 2018.
• Ordinul vizează care sunt criteriile după care este determinată reputația auditorilor financiari și a firmelor de audit. De asemenea, sunt prevăzute cazurile de „compromitere serioasă a bunei reputații”.
• Intrare în vigoare: 24 august 2018.
Ordinul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statuar nr. 88 pentru aprobarea Normelor privind suspendarea exercitării activității auditorilor financiari și firmelor de audit a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 734 din 24 august 2018.
• Normele vizează, în principal, cazurile de suspendare a activității auditorilor financiar și a firmelor de audit și efectele unei astfel de suspendări.
• Intrare în vigoare: 24 august 2018.
Ordonanța Guvernului nr. 4/2018 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 735 din 24 august 2018.
• Ordonanța vizează, printre altele, modificări ale articolelor din legea vizată care reglementează situații precum vânzarea și eliberarea medicamentelor sau modalitatea de eliberare a unor autorizații de funcționare.
• Intrare în vigoare: în ceea ce privește articolul I, punctele 18-25: 23 septembrie 2018; în ceea ce privește restul ordonanței: 27 august 2018
Legea nr. 233/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizarii unor obiective de interes național, județean și local a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 706 din 14 august 2018.
• Legea modifică și adaugă anumite prevederi Legii nr. 255/2010 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică. De exemplu, este prevăzut regimul juridic al unui imobil expropriat față de care, anterior, fusese dispusă o măsură asiguratorie.
• Intrare în vigoare: 17 august 2018.
Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 67/2018 pentru aprobarea normelor privind înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 711 din 16 august 2018.
• Actul normativ prevede care sunt pașii și condițiile pentru înscrierea auditorilor financiar, precum și a firmelor de audit, ca membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România.
• Intrare în vigoare: 16 august 2018.
Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 70/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizațiilor și taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice și juridice, și pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 711 din 16 august 2018.
• Modificările și completările se referă la chestiuni precum cotizațiile fixe anuale datorate de membrii Camerei Auditorilor Financiari din România în scopul menținerii în Registrul membrilor sau în scopul accesului la serviciile Camerei pentru membrii.
• Intrare în vigoare: 16 august 2018.
Republicarea Hotărârii Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 712 din 16 august 2018.
• Statutul republicat vizează cadrul general al desfășurii activității practicienilor în insolvență, inclusiv chestiuni precum modalitatea de obținere a statutului de practician în insolvență sau formele de organizare ale activității practicienilor în insolvență.

Sinteza legislativa 30 iul – 3 aug 2018

Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 660 din 30 iulie 2018.
• Actul normativ stabileşte aspecte legate de folosinţa, modificarea şi întreţinerea locuinţei, normele de conduită în cadrul blocurilor de locuit sau modalitatea de înfiinţare şi funcţionare a asociaţiilor de proprietari, cheltuielile datorate de proprietari, asociațiile de chiriași ș.a.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 28 septembrie 2018.
Legea nr. 221/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 661 din 30 iulie 2018.
• Documentul stabilește reducerea vârstei de pensionare pentru anumite categorii de lucrători, și anume pentru cei ce lucrează în aviației sau în subteran.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 2 august 2018.
Legea nr. 215/2018 privind modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 241/2006 și abrogarea alin. (2) al art. III din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 664 din 31 iulie 2018.
• Potrivit documentului, familiile sau persoanele singure cu venituri scăzute vor primi un ajutor financiar pentru plata serviciului de apă și canalizare.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 3 august 2018.
Ordinul ANAF nr. 1.701/2018 pentru aprobarea Procedurii de stabilire și de regularizare a contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, precum și a formularului 631 „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale” a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 672 din 2 august 2018.
• Ordinul stipulează un set precis de reguli în funcție de care autoritățile fiscale vor stabili și regulariza CAS și CASS pentru veniturile obținute de persoanele fizice în anul 2017.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 2 august 2018.
Legea nr. 223/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 676 din 3 august 2018.
• Documentul clarifică aspecte privind interdicția de a desfășura activități comerciale, turistice și de divertisment în clădirile cu risc seismic.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 6 august 2018.

Sinteza legislativa 23 – 27 iulie 2018

Legea nr. 189/2018 privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice la nivel local, a tinerilor dezavantajați a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 639 din 23 iulie 2018.
• Actul normativ stabileşte că tinerii de până la 26 de ani, care nu au nici măcar un an de experiență în muncă și care fie provin din sistemul de protecție a copilului, fie au un copil în întreținere să poată da concurs, începând de luna viitoare, pentru ocuparea unui post temporar în instituțiile publice locale.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 22 august 2018.
Legea nr. 191/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 642 din 24 iulie 2018.
• Potrivit actului normativ, plata cu cardul trebuie acceptată și în comerțul angro sau în prestările de servicii și mai puține firme din comerțul cu amânuntul sunt nevoite să accepte plata cu cardul.
• Detalii, AICI și AICI.
• Intrare în vigoare: 27 iulie 2018.
Legea nr. 192/2018 pentru modficarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 642 din 24 iulie 2018.
• Actul normativ permite ca pentru ajutorul social primit să lucreze mai mulți membri ai unei familii.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 22 octombrie 2018.
Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.825/2018 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 107 „Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private” a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 646 din 25 iulie 2018.
• Ordinul stabilește modelul și regulile de completare ale declarației pe care companiile plătitoare de impozit pe profit și microîntreprinderile care fac sponsorizări sunt obligate mai nou să o depună la Fisc.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 25 iulie 2018.
Legea nr. 200/2018 pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 647 din 25 iulie 2018.
• Actul normativ stabilește ca prevederile Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare să se aplice începând cu luna februarie 2019.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 28 iulie 2018.
Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 647 din 25 iulie 2018.
• Potrivit actului normativ, din data de 24 august 2018, amenzile contravenționale vor putea fi plătite la jumătate din valoarea minimă a acestora timp de 15 zile, procesul-verbal va avea un nou model și se va anula dacă din el lipsește codul numeric personal al celui amendat. Suplimentar, de anul viitor, amenzile rutiere vor putea fi plătite, de oriunde din țară, într-un cont unic.
• Detalii, AICI, AICI, AICI și AICI.
• Intrare în vigoare: 24 august 2018.
Legea nr. 206/2018 pentru completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 647 din 25 iulie 2018.
• Documentul dă posibilitatea, la cerere, medicilor militari de a ieși la pensie la vârsta de 65 de ani.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 28 iulie 2018.

Sinteza legislativa 16 – 20 iulie 2018

Ordinul Ministerului Turismului nr. 984/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind desfășurarea activității de agrement nautic, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 292/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 607 din 16 iulie 2018.
• Actul normativ stabileşte noi reguli pentru cei ce desfășoară activități de agrement turistic, adică restricționează desfășurarea acestora în preajma plajelor turistice.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 16 iulie 2018.
Legea nr. 175/2018 pentru modificarea și completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 611 din 17 iulie 2018.
• Legea prevede reducerea cotei de TVA aplicate serviciilor de canalizare de la 19 la 9%.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 1 ianuarie 2019.
Ordinul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 2.515/2018 privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru intervențiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 614 din 17 iulie 2018.
• Actul normativ aduce modificări tarifelor percepute pentru obținerea avizelor de specialitate din partea Ministerului Culturii pentru renovarea clădirilor istorice.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 16 august 2018.
Legea nr. 174/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2018.
• Documentul prevede modificări importante aduse legislației pentru combaterea violenței domestice.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 21 iulie 2018.
Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2.531/2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 623 din 18 iulie 2018.
• Prevederile cuprinse de acest act normativ reglementează sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2018 pentru companii.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 18 iulie 2018.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 625 din 19 iulie 2018.
• Actul normativ prevede modificarea unor măsuri pentru protecția persoanelor cu handicap, inclusiv acordarea unei alocații lunare de îngrijire.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 19 iulie 2018.
Legea nr. 176/2018 privind internshipul a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 626 din 19 iulie 2018.
• Potrivit documentului, tinerii cu vârsta de peste 16 ani vor putea face stagii de internship plătite la firme.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 18 august 2018.
Legea nr. 178/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 627 din 19 iulie 2018.
• Documentul prevede ca firmele de stat și cele private care au peste 50 de salariați să poată desemna un angajat propriu sau să poată angaja un specialist care să se ocupe de egalitatea de șanse între femei și bărbați.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 22 august 2018.

Sinteza legislativa 2 – 13 iulie 2018

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 577 din 9 iulie 2018.
• Actul normativ stabileşte că valoarea primei de activare pentru şomerii care reuşesc să-şi găsească un loc de muncă se dublează, ajungând la 1.000 de lei.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 9 iulie 2018.
Legea nr. 160/2018 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 586 din 11 iulie 2018.
• Actul normativ dă farmaciilor posibilitatea de a vinde online medicamente care se pot acorda fără prescripție.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 14 iulie 2018.
Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 6/2018 privind aprobarea modelului de împuternicire pentru consultantul fiscal/societatea de consultanță fiscală a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 588 din 11 iulie 2018.
• Actul normativ stabilește modelul oficial de împuternicire pe care trebuie să o folosească, de la 1 septembrie 2018, consultanții fiscali.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 11 iulie 2018.
Legea nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 595 din 12 iulie 2018.
• Actul normativ permite repartizarea profitului către acționari sau asociați și trimestrial, nu doar anual.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 15 iulie 2018.
Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 599 din 13 iulie 2018.
• Potrivit legii, începând de anul viitor, tichetele de masă, tichetele cadou, tichetele de creșă și voucherele de vacanță vor fi reglementate de un singur document.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 1 ianuarie 2019.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 549 din 2 iulie 2018.
• Actul normativ stabileşte că, la admiterea în poliție, nu vor fi permise tatuajele sau piercing-urile vizibile şi introduce modificări în ceea ce priveşte numirea în funcție a polițistului fără acordul său
• Detalii, AICI şi AICI.
• Intrare în vigoare: 2 iulie 2018.
Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1494/2018 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 553 din 3 iulie 2018.
• Printre altele, ANAF a hotărât că stabilirea contribuției lunare se va face prin aplicarea cotei individuale/cotei integrale de contribuție, conform opțiunii exprimate prin formularul 600.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 3 iulie 2018.
Legea nr. 156/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 554 din 3 iulie 2018.
• Potrivit legii, funcționarii publici pot să lucreze și peste vârsta de pensionare, iar ocuparea unei funcții publice de conducere se va face în condiții mai dificile.
• Detalii, AICI şi AICI.
• Intrare în vigoare: 6 iulie 2018.
Legea nr. 157/2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 561 din 4 iulie 2018.
• Actul normativ stabileşte pedepse cu închisoarea de la trei luni la 10 ani pentru promovarea, în diverse moduri, a antisemitismului.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 7 iulie 2018.
Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 1635/342/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere) a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 566 din 5 iulie 2018.
• Documentul modifică Grupa 9 din COR, care se referă acum la „ocupații elementare”, în loc de „muncitori necalificați”.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 5 iulie 2018.
Hotărârea Guvernului nr. 480/2018 privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru sprijinirea familiilor afectate de inundațiile din perioada iunie-iulie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 569 din 5 iulie 2018.
• Potrivit documentului, ajutoarele de urgență se vor acorda astfel: câte 10.000 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror gospodării au fost afectate în proporție de peste 50% şi câte 5.000 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror gospodării au fost afectate în proporție de până la 50%.
• Intrare în vigoare: 5 iulie 2018.
Ordinul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat nr. 955/2018 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului național multianual de microindustrializare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 571 din 6 iulie 2018.
• Prin intermediul programului de Microindustrializare, antreprenorii care dețin firme mai vechi de un an de zile pot solicita un sprijin financiar nerambusabil de până la 450.000 de lei.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 6 iulie 2018.
Ordinul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat nr. 956/2018 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 571 din 6 iulie 2018.
• Conform actului normativ, programul Empretec va avea un buget de 504.000 de lei, ceea ce va permite sprijinirea unui număr de o sută de beneficiari persoane fizice.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 6 iulie 2018.

Sinteza legislativa 25 – 29 iunie 2018

Decizia Curţii Constituționale nr. 297/2018 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 518 din 25 iunie 2018.
• Potrivit CCR, reglementarea din Codul penal care prevede că termenul prescripţiei răspunderii penale „se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză” este neconstituţională, iar făptuitorul are dreptul să știe când se întrerupe acest termen și când începe altul.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 25 iunie 2018.
Ordinul Ministerul Sănătății nr. 814/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 526 din 26 iunie 2018.
• Documentul aduce simplificări la regimul procedurii de trimitere la tratament medical în străinătate pentru mai multe categorii de pacienţi, printre care sugarii şi bolnavii care au nevoie de transplant.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 26 iunie 2018.
Ordinul Ministerul Finanțelor Publice nr. 2316/2018 privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiză și al comisionului de gestiune în cadrul programului „Prima casă” a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 527 din 27 iunie 2018.
• Conform documentului, comisionul unic de analiză este 0,15% pe an din valoarea promisiunii de garantare, iar comisionul de gestiune a garanțiilor acordate este 0,45% pe an calculat la soldul garanției statului.
• Intrare în vigoare: 27 iunie 2018.
Ordinul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 4999/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice în cadrul Programului operațional regional 2014-2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 529 din 27 iunie 2018.
• Potrivit actului normativ, valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului întreprindere unică nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.
• Intrare în vigoare: 26 iunie 2018.
Hotărârea Guvernului nr. 458/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății și pentru prorogarea unor termene a fost publicată înMonitorul Oficial, Partea I, nr. 539 din 28 iunie 2018.
• Conform actului normativ, valabilitatea cardurilor de sănătate emise până la data de 31 iulie 2018 este de şapte ani.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 1 iulie 2018.
Decizia Înaltei Curţi de Casație și Justiție nr. 13/2018 privind examinarea sesizării formulate de Avocatul Poporului cu privire la „interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă descrierea insuficientă a faptei echivalează cu lipsa mențiunilor privind fapta săvârșită, atrăgând astfel nulitatea absolută a procesului-verbal de contravenție (art. 17) sau echivalează cu neîndeplinirea cerinței privind descrierea faptei contravenționale și atrage nulitatea relativă a actului de constatare (art. 16)” a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 541 din 29 iunie 2018.
• ICCJ a stabilit că descrierea insuficientă a faptei în procesul-verbal de contravenţie atrage nulitatea relativă a acestuia.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 29 iunie 2018.
Ordinul Agenția Națională de Administrare Fiscală nr. 1612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 544 din 29 iunie 2018.
• Printre altele, documentul prevede că firmele vor plăti, în contul unic, impozitul pe profit, impozitul specific, micro, impozitele pe salarii, contribuțiile sociale datorate de salariați, impozitul pe dividende ş.a.m.d.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 1 iulie 2018.

Sinteza legislativa 11 – 22 iunie 2018

Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 503 din 19 iunie 2018.
• Legea stabileşte că personalul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate efectua oricând controale la firmele ce fac prelucrări de date personale.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 24 iunie 2018.
Hotărârea Guvernului nr. 427/2018 privind aprobarea programului de interes național „Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente” și a programului de interes național „Creșterea capacității serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativ-teritoriale” a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 503 din 19 iunie 2018.
• Potrivit documentului, costul estimat pentru o persoană beneficiară este de 975 lei/lună, la un număr mediu de 15 ore de îngrijire pe săptămână, conform costului standard de 15 lei/oră.
• Intrare în vigoare: 19 iunie 2018.
Decizia Înaltei Curţi de Casație și Justiție nr. 28/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Cluj – Secția a III-a de contencios administrativ și fiscal cu privire la dezlegarea unei chestiuni de drept a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 506 din 20 iunie 2018.
• Conform ICCJ, dacă s-a constatat, prin hotărâre definitivă, că o creanță fiscală nu poate fi valorificată în procedura insolvenței reglementată, ca urmare a depunerii tardive a acesteia, aceeași creanță nu mai poate fi valorificată de organul fiscal în procedura soluționării cererii de rambursare a T.V.A., formulată de debitoarea aflată în procedura insolvenței.
• Intrare în vigoare: 20 iunie 2018.
Legea nr. 133/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 508 din 20 iunie 2018.
• Potrivit actului normativ, pașapoartele simple electronice pentru cei care au peste 18 de ani vor fi valabile zece ani, iar părintele singur va putea cere un pașaport pentru copil în baza unei ordonanțe președințiale
• Detalii, AICI şi AICI.
• Intrare în vigoare: 20 iulie 2018.
Hotărârea Guvernului nr. 420/2018 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 511 din 21 iunie 2018.
• Actul normativ introduce modificări în ceea ce priveşte cuantumul ratelor lunare, modul de calcul al penalităţilor de întârziere, precum şi nivelul maxim al chiriei.
• Intrare în vigoare: 21 iunie 2018.
Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2047/2018 pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 514 din 22 iunie 2018.
• Actul normativ reglementează, printre altele, documentele necesare pentru luarea în evidenţă a asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi condiţiile pe care acestea trebuie să le îndeplinească în vederea evaluării.
• Intrare în vigoare: 22 iunie 2018.
Legea nr. 146/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 514 din 22 iunie 2018.
• Documentul introduce modificări cu privire la ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul vegetal şi în cel zootehnic.
• Intrare în vigoare: 25 iunie 2018.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „INVESTEȘTE ÎN TINE” a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 516 din 22 iunie 2018.
• Printre altele, actul normativ stabileşte că tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care nu realizează venituri vor putea solicita credite de până la 40.000 de lei, fără dobândă, iar persoanele cu vârste cuprinse între 26 și 55 de ani vor putea beneficia de credite în valoare de 35.000 de lei.
• Detalii, AICI şi AICI.
• Intrare în vigoare: 22 iunie 2018.
Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 478 din 11 iunie 2018.
• Actul normativ reglementează, printre altele, oferta publică de vânzare, conţinutul şi condițiile referitoare la valabilitatea prospectului, obligaţiunile corporative, precum şi dispozițiile specifice privind aplicarea prevederilor unor regulamente europene.
• Intrare în vigoare: 21 iunie 2018.
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe a fost republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 489 din 14 iunie 2018.
• Republicarea cuprinde toate modificările şi completările introduse de mai multe acte normative şi transpune prevederile unei serii de Directive europene.
Ordinul Ministerul Finanțelor Publice nr. 2330/2018 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” – S.A., în cadrul Programului Tezaur – ediția Centenar, aferent lunii iunie 2018a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 492 din 14 iunie 2018.
• Potrivit documentului, cetăţenii care doresc să investească pot subscrie titlurile de stat în perioada 15 iunie – 6 iulie 2018. Rata dobânzii este de 5% şi se plăteşte anual de către emitent, iar data scadentă pentru plata valorii nominale este 10 iulie 2023.
• Intrare în vigoare: 14 iunie 2018.

         

Partener

Certificare ISO: