Sinteze Legislative 2020

Sinteza legislativa 23 – 26 noiembrie 2020

Ordinul nr. 2.048/2020 al Ministerului Mediului pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 1123 din 23 noiembrie 2020

 • Transferul primei de casare în programul Rabla Clasic e permis, după apariția acestui ordin, nu doar între persoanele fizice ci și de la o persoană fizică la una juridică, de la o persoană juridică la una fizică și de la o persoană juridică la alta.
 • Mai multe detalii AICI.
 • În vigoare de la: 23 noiembrie 2020

→ Legea nr. 270/2020 privind munca în domeniul pescuitului maritim, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1141 din 26 noiembrie 2020

 • Legea stabilește, pentru angajatorii de pescari, reguli noi în ceea ce privește condițiile de angajare și de muncă, precum și alte chestiuni ce vor trebui respectate la încadrarea lor.  
 • Mai multe detalii AICI.
 • În vigoare de la: 26 decembrie 2020

→ Ordinul nr. 392/2020 pentru modificarea și completarea Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari și Ordinul nr. 393/2020 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea și controlul îndeplinirii atribuțiilor delegate, emise de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar și publicate în Monitorul Oficial Partea I nr. 1138 din 26 noiembrie 2020

 • Ordinele aprobă modificarea și înlocuirea normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari care au fost oficializate în 2018 și atribuțiile care pot fi delegate de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar către Camera Auditorilor Financiari din România, precum și condițiile de delegare, supravegherea și controlul îndeplinirii atribuțiilor delegate etc.
 • Mai multe detalii AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 26 noiembrie 2020

→ Ordinul nr. 323/2020 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii apiculturii nr. 383/2013, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 1127 din 24 noiembrie 2020  

 • Prin acest ordin au fost aprobate normele metodologice cu noile condiții de acreditare a organizațiilor / asociațiilor crescătorilor de albine care înființează și mențin evidențe zootehnice și genealogice, criteriile de autorizare a stupinei de elită și a stupinei de multiplicare și condițiile de vânzare a mărcilor din aceste stupine.
 • Mai multe detalii AICI.

În vigoare de la: 24 noiembrie 2020.

Sinteza legislativa 16 – 20 noiembrie 2020

→ Ordonanța de urgență nr. 199/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1108 din 19 noiembrie 2020

 • Prin această ordonanță, Guvernul a suplimentat fondurile destinate granturilor pentru capital de lucru pentru aplicațiile deja făcute până în 28 octombrie și a adus mici modificări privind condițiile de accesare a microgranturilor. De asemenea, Executivul a amânat accesarea granturilor de către contabili, avocați și alți profesioniști, introduși recent de Parlament pe lista beneficiarilor, până la obținerea aprobării Comisiei Europene.
 • Mai multe detalii AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 19 noiembrie 2020

→ Ordinul nr. 3896/2020 al Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 1104 din 19 noiembrie 2020

 • Actul normativ aprobă normele de aplicare și modelele de acte necesare accesării mecanismului eșalonării simplificate a datoriilor acumulate la stat de companii și persoanele fizice în timpul crizei coronavirusului.
 • Mai multe detalii AICI.
 • În vigoare de la: 19 noiembrie 2020

→ Hotărârea nr. 974/2020 privind modalitatea de calcul al chiriei acordate ca despăgubire pentru bunurile neconsumptibile rechiziționate din categoria imobilelor necesare pentru cartiruire sau cazare, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1097 din 18 noiembrie 2020  

 • Hotărârea de Guvern stabilește formula de calcul a chiriei acordată ca despăgubire hotelurilor şi unităţilor de cazare rechiziţionate în timpul stării de urgenţă, în care au fost cazate persoane carantinate. Actul normativ nu se referă, însă, exclusiv la acest tip de bunuri sau doar la starea de urgenţă.
 • Mai multe detalii AICI.
 • În vigoare de la:18 noiembrie 2020

→ Legea nr. 262/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1112 din 20 noiembrie 2020

 • Noua modificare a Codului fiscal aduce scutiri de impozit pentru profitul investit în susținerea învățământului profesional-dual: asigurarea pregătirii practice a elevilor, asigurarea burselor acestora, sponsorizarea cheltuielilor ș.a.
 • Mai multe detalii AICI.

În vigoare de la: 23 noiembrie 2023.

Sinteza legislativa 9 – 13 noiembrie 2020

→  Hotărârea de Guvern nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial partea I nr. 1079 din 13 noiembrie 2020

 • Actul normativ păstrează regulile deja stabilite pentru starea de alertă și aduce mai mult clarificări, printre care eliminarea sintagmei „piețe mixte și volante” din categoria tipurilor de piețe care au activitatea suspendată și includerea anumitor transportatori rutieri de persoane și de mărfuri în categoria celor cărora le este permis să-și desfășoare activitatea și în intervalul în care este interzisă circulația.
 • Mai multe detalii AICI.
 • În vigoare de la: 14 noiembrie 2020

→  Legea nr. 247/2020 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 148/2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1057 din 10 noiembrie 2020. 

 • Actul normativ prelungește cu o lună termenul până la care fermierii afectați de seceta accentuată şi prelungită din perioada 2019-2020 trebuie să aibă procesul verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, în baza căruia pot accesa o schemă de ajutor de stat instituită, pentru ei, de Guvern în luna septembrie.
 • Mai multe detalii AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 13 noiembrie 2020.

→  Ordinul nr. 193/2020 al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului privind soluționarea plângerilor în sectorul energiei  publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 1049 din 9 noiembrie 2020

 • Actul normativ aprobă Regulamentul privind procedura gratuită de soluționare, de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, a plângerilor persoanelor fizice și juridice cu probleme pe care nu le-au putut rezolva direct cu furnizorul de energie electrică, de energie termică sau de gaze naturale.
 • Mai multe detalii AICI.
 • În vigoare de la: 9 noiembrie 2020.

→ Ordinul nr. 1423/2020 al Ministrului Muncii și Protecției Sociale privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităților protejate, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 1048 din 09 noiembrie 2020

 • Ordinul aduce o nouă procedură de autorizare a unităților protejate, care vine cu noi reguli de obţinere a autorizaţiei şi o serie de criterii pe baza cărora aceasta poate fi retrasă. Printre modificări se numără și aceea că entităţile care vor să devină unităţi protejate trebuie să aibă minimum trei persoane cu handicap angajate, față de cel puţin 30% persoane cu handicap din numărul total de angajați.
 • Mai multe detalii AICI.

În vigoare de la: 9 noiembrie 2020

Sinteza legislativa 2 – 6 noiembrie 2020

→ Ordonanța de urgență nr. 192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă

 • Ordonanța stabilește noi măsuri privind organizarea obligatorie a muncii la domiciliu sau telemunca pe întreaga perioadă a stării de alertă, iar acolo unde nu este posibil, toți angajatorii din sistemul public și privat care au mai mult de 50 de salariaţi trebuie să organizeze programul de lucru astfel încât salariaţii să fie împărţiţi în grupe care să înceapă şi să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră. Noul act normativ mai prevede purtarea obligatorie a măștii sanitare în toate spațiile (închise sau deschise).
 • În vigoare de la: 6 noiembrie 2020.

 → Hotărârea de Guvern nr. 935/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1042 din 6 noiembrie 2020.

 • Actul normativ aduce noi restricții pentru mediul de afaceri și pentru persoanele fizice, printre care limitări ale programului de funcționare al comercianților (inclusiv în cazul teraselor), închiderea piețelor din spațiile închise, purtarea obligatorie a măștii oriunde în afara locuinței/curții și interdicția de a pleca noaptea de acasă.
 • Mai multe detalii AICI, AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 9 noiembrie 2020.

 Ordinul nr. 3.746/2020 al Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind organizarea și funcționarea Registrului central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN și pentru aprobarea procedurii privind obligația instituțiilor de credit, instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică de a furniza informații conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 1015 din 2 noiembrie 2020.

 • Toate conturile bancare și de plăți ale firmelor și ale persoanelor fizice vor fi inventariate într-un registru gestionat de ANAF, pe baza raportărilor pe care instituțiile de credit, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică sunt obligate să le facă. Datele vor putea fi accesate atât de autoritățile fiscale centrale și locale, cât și de autorități cu competență în domeniul prevenirii spălării banilor și vor fi păstrate în registru pe toată durata existenței conturilor, plus încă zece ani după închiderea lor.
 • Mai multe detalii AICI, AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 2 noiembrie 2020.

→ Decizia nr. 572/2020 a Autorității pentru Digitalizarea României privind procedura de acordare/retragere a avizului tehnic pentru platformele digitale de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1018 din 2 noiembrie 2020  

 • Autoritatea pentru Digitalizarea României a înlocuit procedura prin care se acorda/se retrăgea avizul tehnic pentru aplicațiile de ridesharing care vor să funcționeze în legalitate în România. Schimbarea a venit în contextul în care ADR a preluat emiterea avizelor tehnice pentru transport alternativ de la fostul Minister al Comunicațiilor și Societății Informaționale, desființat după schimbarea de Guvern de anul trecut.
 • Mai multe detalii AICI.
 • În vigoare de la: 2 noiembrie 2020

→  Legea nr. 222/2020 pentru abrogarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1018 din 2 noiembrie 2020. 

 • Legea  abrogă actul normativ care obliga comercianții să declare la Fisc, în avans, adaosurile comerciale și de comision. Prevederea era desuetă, în prezent putând fi practicat orice nivel al adaosului comercial.
 • Mai multe detalii AICI.
 • În vigoare de la: 5 noiembrie 2020.

→  Legea nr. 223 /2020 pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăților nr. 31/1990, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1018 din 2 noiembrie 2020.

 • Actul normativ aduce o serie de modificări la Legea societăților, mult așteptate de mediul de afaceri, printre care simplificarea transferului de părți sociale către terți și a unor formalități la înmatriculare și la schimbarea sediului social, precum și eliminarea obligației capitalului social minim pentru SRL-uri.
 • Mai multe detalii AICI, AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 5 noiembrie 2020.

→  Ordinul nr. 2948/2020 al Ministerului Finanțelor Publice privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice la 30 septembrie 2020 și de modificare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 1020 din 03 noiembrie 2020.

 • Instituțiile publice vor transmite situațiile financiare trimestriale centralizate la 30 septembrie 2020 direct în formatul electronic generat de programul informatic pus la dispoziție de minister (documentele nu se mai depun și în format tipărit).
 • Mai multe detalii AICI.
 • În vigoare de la: 3 noiembrie 2020

→ Ordinul nr. 1075/2020 al Institutului Național de Statistică privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2021, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 1026 din 04 noiembrie 2020

 • Ordinul stabilește pragurile valorice peste care operatorii economici ce au făcut, în 2020, schimburi de bunuri (introduceri și expedieri) în cadrul UE trebuie să completeze și să transmită INS, începând cu ianuarie 2021, declarații statistice Intrastat pentru fiecare dintre cele două fluxuri.
 • Mai multe detalii AICI.

În vigoare de la: 4 noiembrie 2020.

Sinteza legislativa 19 – 23 octombrie 2020

 Ordinul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 3083/2020 pentru aprobarea Procedurii de implementare a măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor“ din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 965 din 20 octombrie 2020.

 • Înscrierea pentru granturi pentru capital de lucru a început, deja, și se desfășoară până în 28 octombrie, cu posibilitatea de a fi prelungită.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 20 octombrie 2020.

 Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 1477/2020 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 965 din 20 octombrie 2020.

 • Zece noi profesii au fost introduse marți în Clasificarea Ocupațiilor din România.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 20 octombrie 2020.

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) nr. 55/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 969 din 21 octombrie 2020.

 • Înalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat recent pe seama termenului minim de 10 zile pentru convocarea asociaților, în cazul societăților cu răspundere limitată, din Legea societăților, stabilind că acesta începe să curgă abia de la momentul când convocatorul a ajuns la destinatari, iar nu de la momentul când scrisorile recomandate sunt expediate/depuse la oficiul poștal.
 • Mai multe detalii, AICI.

Obligatorie de la: 21 octombrie 2020.

Sinteza legislativa 5 – 9 octombrie 2020

 Ordonanța de urgență nr. 166/2020 pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 900 din 5 octombrie 2020.

 • Acţiunile pe care statul român le deţine la companii nu vor putea fi vândute în următorii doi ani, iar orice proceduri deja începute care privesc vânzarea de acţiuni deţinute de stat sunt suspendate pentru acelaşi interval de timp. Măsurile, menţionate în ordonanța de urgență de mai sus, ce modifică Legea nr. 173/2020, sunt create pentru a evita vânzarea deţinerilor statului la o valoare mai mică din cauza efectelor economice provocate de criza sanitară actuală.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 5 octombrie 2020.

 Ordinul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 2989/2020 privind aprobarea Procedurii de implementare a măsurii „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile“ din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 902 și 902bis din 5 octombrie 2020.

 • A fost oficializată procedura de obținere a microgranturilor oferite de Guvern, de către întreprinderi mici și mijlocii (IMM), persoane fizice autorizate (PFA) și cabinete medicale individuale (CMI). Ordinul conține precizări detaliate cu privire la condițiile ce trebuie îndeplinite pentru accesarea granturilor, procedura ce trebuie urmată pentru aplicații, precum și monitorizarea și controlul beneficiarilor.
 • În acest context, cei interesați pot să înceapă, de astăzi, să se înscrie în program (pentru accesarea microgranturilor).
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 3 octombrie 2020.

 Hotărârile Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 257/2020 (privind aprobarea Normei „Garanții EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19“ (NI-GAR-14-I/0)) și nr. 258/2020 (privind aprobarea Normei „Finanțări EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19“ (NI-FIN-08-I/0)) au fost publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 910 din 7 octombrie 2020.

 • Afost oficializat un nou program de finanțare, prin care statul garantează anumite credite firmelor aflate în deficit de lichiditate, din cauza pandemiei. Acest ajutor de stat se adresează întreprinderilor mari sau întreprinderilor mici și mijlocii, dar cu cifre de afaceri mai mari de 20 milioane lei. Cei interesați pot să acceseze deja programul (termenul limită fiind 30 noiembrie), urmând pașii ce vor fi descriși mai jos.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 2 octombrie 2020.

Sinteza legislativa 28 septembrie – 2 octombrie 2020

→ Hotărârea Guvernului nr. 811/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 889 din 29 septembrie 2020.

 • Hotărârea de Guvern va facilita concesionarea terenurilor agricole sau arendarea acestora fermierilor de până în 40 de ani, pentru a înființa și exploata o fermă. Actul normativ, în esență, completează Programul de instalare a tinerilor fermieri, o schemă în derulare la acest moment, care le permite fermierilor tineri să obțină ajutor din partea statului pentru a se instala în mediul rural, în vederea desfășurării de activități în domeniul agricol.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 23 septembrie 2020.

 Legea nr. 213/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 893 din 30 septembrie 2020.

 • Actul normativ vizează, în esență, modificări privind încheierea și modificarea contractelor individuale, cercetarea disciplinară și concilierea conflictelor individuale, dar se face referire și la activitatea de HR a angajatorilor.
 • Mai multe detalii, AICI. AICI, AICI, AICI, AICI, AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 3 octombrie 2020.

 Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 12/2020 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 899 din 2 octombrie 2020.

 • Anul acesta, examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent se va desfășura în 20 noiembrie și va avea loc online.
 • Mai multe detalii, AICI.

În vigoare de la: 2 octombrie 2020.

Sinteza legislativa 1 – 25 septembrie 2020

 Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2737/2020 privind aprobarea modelului și conținutului actelor de control și ale unor formulare utilizate în activitatea de inspecție economico-financiară a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 868 din 23 septembrie 2020.

 • Modelele actelor de control folosite de reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice (MFP) în activitatea de inspecție economico-financiară au fost înlocuite prin ordinul menționat mai sus.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 23 septembrie 2020.

 Legea nr. 208/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 869 din 23 septembrie 2020.

 • Avocații pot face noi formalități pentru clienții lor (persoane fizice sau juridice), în relația cu statul, conform unei legi care se va aplica începând de sâmbătă.
 • De la 1 noiembrie, declarația privind beneficiarii reali nu va mai putea fi depusă electronic, prin curier sau prin poștă.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 26 septembrie 2020.

 Hotărârea Guvernului nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“, precum și a Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“ a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 845 din 15 septembrie 2020.

 • Normele de aplicare ale programului IMM Leasing, adoptate recent de Guvern, stabilesc, printre altele, chestiuni punctuale ce țin de condiţiile de acordare și monitorizare a garanțiilor de stat, stabilirea activităților eligibile a fi finanțate în cadrul programului ori a criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii eligibili.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 15 septembrie 2020

 Ordinele Ministrului Muncii și Protecției Sociale nr. 1340/2020 (privind aprobarea modelului cererii și al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzute de art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă) și nr. 1341/2020 (pentru aprobarea modelului cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei zilierilor în vederea solicitării decontării sumei prevăzute de art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă) au fost publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2020.

 • Modelele actelor folosite pentru a cere bani de la stat pentru programul Kurzarbeit pentru  zilieri și pentru profesioniști au fost oficializate.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 15 septembrie 2020.

 Hotărârea Guvernului nr. 778/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 848 din 16 septembrie 2020.

 • Programul IMM Invest, conceput să ajute IMM-urile cu obținerea de credite bancare, prin garantarea acelor credite, de către stat, și acoperirea dobânzilor, până la un anumit punct, a primit anumite modificări la normele de punere în aplicare, modificări aplicabile din 16 septembrie. De exemplu, normele metodologice au fost modificate astfel încât dobânzile să fie acoperite pe o perioadă de opt luni de la momentul acordării creditului și nu doar până la finalul anului 2020.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 16 septembrie 2020.

 Ordinele Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 1392/2020 (privind aprobarea modelului cererii și al documentelor prevăzute la art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă) și nr. 1393/2020 (privind aprobarea modelului cererii și al documentelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă) au fost publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 850 din 16 septembrie.

 • Modelele actelor folosite pentru a cere bani de la stat pentru programul Kurzarbeit pentru salariați și pentru lucrătorii sezonieri au apărut în Monitorul Oficial.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 16 septembrie 2020.

 Legea nr. 204/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 858 din 18 septembrie 2020.

 • Firmele de consultanță în construcții figurează de-acum și ele în rândul factorilor implicați responsabili de respectarea cerințelor fundamentale pentru calitatea în construcții
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 21 septembrie 2020.

 Legea nr. 197/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 823 din 8 septembrie 2020.

 • Legea nr. 197/2020 modifică radical Codul silvic, înăsprind regimul anumitor infracțiuni, precum și aducând anumite schimbări în ceea ce privește chestiuni precum ajutoarele de stat în domeniu ori accesul în pădure al publicului.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 11 septembrie 2020.

 Ordonanța de urgență nr. 159/2020 privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanțare „ELECTRIC UP“ a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 824 din 8 septembrie 2020.

 • Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) și reprezentanți ai domeniului hotelier și serviciilor alimentare (HORECA) vor putea cere până la 100.000 de euro pentru achiziționarea de panouri fotovoltaice și stații de încărcare pentru mașini electrice. OUG-ul ce cuprinde schema Electric Up, pentru care s-au alocat 100 milioane de euro de la buget, a fost publicat de curând în Monitorul Oficial. Mai este necesară, însă, adoptarea unor norme care să facă finanțarea disponibilă pentru cei interesați.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 8 septembrie 2020.

 Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 825 din 9 septembrie 2020.

 • Autoritățile introduc, de luna viitoare, în domeniul achizițiilor și lucrărilor publice, standardul european de facturare electronică. Astfel, firmele care au contracte cu statul vor avea mai puțin de lucru și costuri mai mici când se implică în comerțul transfrontalier.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 9 octombrie 2020.

 Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 1376/2020 pentru stabilirea modalității de acordare a sprijinului financiar și a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziționate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă a fost publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 832 din 10 septembrie.

 • Atât modul concret în care angajatorii pot cere ajutorul de 2.500 de lei pentru fiecare telesalariat, cât și lista echipamentelor ce se vor putea cumpăra din acești bani pentru cei ce lucrează în regim de telemuncă se găsesc într-un ordin publicat recent în Monitorul Oficial.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 13 septembrie 2020.

 Ordinul comun Ministerului Fondurilor Europene și al Ministerului Economiei nr. 1060/2857/2020 ppentru aprobarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 835 din 11 septembrie 2020.

 • Oficializarea schemei înseamnă că ajutorul de stat este aproape de aplicare, înscrierile urmând a fi, cel mai probabil, deschise în curând.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 11 septembrie 2020.

 Ordinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 593/2020 privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum și a modelului acestora a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 836 din 11 septembrie 2020.

 • Procedura pentru decontarea indemnizațiilor acordate părinților ce stau acasă cu copiii, din toamna aceasta, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului 147/2020, se aplică de azi. Procedura este, în esență, la fel cu cea stabilită pentru liberele date părinților în baza Legii 19/2020. Firmele o să suporte inițial costurile, o să achite la stat taxele aferente și abia apoi o să solicite decontarea la stat a indemnizațiilor brute.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 11 septembrie 2020.
         

Partener