Sinteze Legislative 2020

Sinteza legislativa 20 – 24 iulie 2020

 

 Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 635 din 20 iulie 2020.

 • Noul mecanism de amnistie fiscală, aprobat acum câteva luni de Executiv, se poate aplica deja, odată cu publicarea, în 20 iulie, a normelor sale de aplicare, alături de modelele de formulare aferente procedurii. Prin acestea, sunt avute în vedere acesoriile pentru obligațiile bugetare principale (nu doar fiscale, așadar) restante la 31 martie 2020.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 20 iulie 2020.

 Legea nr. 145/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 648 din 22 iulie 2020.

 • Programul de lucru și sarcinile locurilor de muncă vor trebui să fie adaptate de angajatori în funcție de ce pot să facă efectiv salariații care au handicapuri. Totodată, anumite amenzi deja existente și care au legătură cu angajarea persoanelor cu handicap vor fi majorate
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 25 iulie 2020.

 Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 1140/2020 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire și transmitere a Registrului electronic de evidență a zilierilor, precum și înregistrările care se efectuează în acesta a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 651 din 23 iulie 2020.

 • Aplicația ce permite angajatorilor accesul la registru a devenit obligatorie începând de sâmbătă. Mai precis, deși aplicația există deja de anul trecut, se stabilise ca aceasta să devină obligatorie după ce va fi apărut ordinul Ministerului Muncii cu regulile pentru completarea și transmiterea registrului zilierilor. Zilierii pot fi folosiți, în principal, de către firme și persoanele fizice autorizate (PFA).
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 25 iulie 2020

  Ordonanța de urgență nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“ a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 655 din 24 iulie 2020.

 • A apărut în Monitorul Oficial actul care să faciliteze accesul întreprinderilor la utilaje și alte active de care au nevoie în derularea activității lor, prin încheierea unor contracte de leasing cu instituții financiare nebancare (IFN). Contractele respective urmează să fie garantate de stat, la fel cum e cazul și cu creditele garantate de stat în cadrul programului IMM Invest.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 24 iulie (dar trebuie adoptate norme de punere în aplicare).

  Legea nr. 149/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 658 din 24 iulie 2020.

 • Atunci când e vorba de creșterea securității unei locuințe sau a calității vieții locatarilor, documentația necesară pentru efectuarea lucrărilor de închidere a balcoanelor sau logiilor de la parterul unui bloc va conține un acord primit din partea asociației de proprietari, nu a vecinilor.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 27 iulie.

  Legea nr. 151/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 658 din 24 iulie 2020.

 • Regimul discriminării în muncă prevăzut de Codul muncii a fost detaliat: mai multe criterii de discriminare și includerea noțiunilor de hărțuire la locul de muncă, victimizare și discriminare prin asociere. Textul legii prevede și o amendă de la 1.000 la 20.000 de lei pentru discriminarea la muncă.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 27 iulie.

  Ordonanța de urgență nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 658 din 24 iulie 2020.

 • Indemnizația de șomaj tehnic se va acorda și angajaților care sunt obligați să stea acasă din cauza suspendării activității unei firme, care urmare a efectuării anchetelor epidemiologice.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 24 iulie 2020.

  Legea nr. 153/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 659 din 24 iulie 2020.

 • Și firmele care aplică impozitul pe profit sau impozitul specific și PFA-urile vor putea deduce, alături de microîntreprinderi, cheltuielile cu achiziția caselor de marcat electronice din impozitul datorat,
 • Mai multe detalii, AICI.

În vigoare de la: 27 iulie 2020

Sinteza legislativa 13 – 18 iulie 2020

 Legea nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 613 din 13 iulie 2020.

 • Legea mirosurilor, care se va aplica de joi, va aduce obligații suplimentare pentru firmele cu activități care „deranjează olfactiv” – obligația expresă de a avea sisteme proprii de monitorizare a disconfortului olfactiv, precum și deținerea și respectarea unui plan de măsuri ce vizează reducerea acestui disconfort.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 16 iulie 2020.

  Ordonanța de urgență nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 620 din 15 iulie 2020.

 • Guvernul a introdus o serie de schimbări ale reglementării în domeniul prevenirii spălării banilor și a prevenirii finanțării faptelor de terorism. Printre altele, au fost extinse obligațiile de raportare și la furnizorii de servicii privitoare la tranzacții cu criptomonede (cum e Bitcoin, de exemplu).
 • De asemenea, declarația privind beneficiarii reali se poate trimite și fără a mai face o deplasare la oficiile Registrului Comerțului. Aceasta poate fi atât un înscris sub semnătură privată, care să fie transmis prin poștă sau prin curier, cât și un document în format electronic semnat electronic, care să fie transmis online.
 • În plus, informațiile despre conturile bancare și de plăți ale tuturor persoanelor (fie că vorbim de persoane juridice, fie că vorbim de persoane fizice) vor fi disponibile, în curând, într-un registru al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
 • Mai multe detalii, AICIAICI și AICI.
 • În vigoare de la: 15 iulie 2020.

  Legea nr. 129/2020 pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 621 din 15 iulie 2020.

 • Legea 129/2020 se va aplica de sâmbătă și aceasta prevede creșterea amenzilor minime ce pot fi date celor care nu distrug această ambrozia. Concret, se prevede o amendă de la 1.000 de lei (în loc de 750 de lei, cum era până recent) la 5.000 de lei pentru persoanele fizice și o amendă de la 10.000 de lei (în loc de 5.000 de lei, cum era până sâmbătă) la 20.000 de lei pentru persoanele juridice.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 18 iulie.

  Legea nr. 131/2020 pentru completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 623 din 15 iulie 2020.

 • Conform Legii nr. 131/2020, comercianții nu mai datorează TVA pentru alimentele pe care le donează și încheierea contractelor de donație nu mai implică necesitatea formei autentice, iar asta ar trebui să facă mecanismul combaterii risipei alimentare mai atractiv. În plus, va fi posibilă funcționarea ONG-urilor specializate în transferul de alimente.
 • Mai multe detalii, AICI.

În vigoare de la: 18 iulie 2020 (însă normele de aplicare ale Legii nr. 217/2016 și ale Codului fiscal trebuie să fie modificate și ele, pentru ca măsurile să se aplice, în concret).

Sinteza legislativa 6 – 10 iulie 2020

→  Legea nr. 108/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 588 din 6 iulie 2020.

 • Declarația privind beneficiarii reali, obligatorie prin legislația contra spălării banilor și pentru firme, și pentru asociații sau fundații, nu va mai trebui depusă de acele persoane juridice care se compun exclusiv din asociați persoane fizice, atunci când nu mai există alți beneficiari reali.
 • De asemenea, declarația privind beneficiarul real nu mai trebuie depusă anual, indiferent de situație.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 9 iulie 2020.

  Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) nr. 9/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 592 din 7 iulie 2020.

 • Înalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat asupra efectelor neplății contribuției la Fondul de Mediu (ce trebuie plătită în urma vânzării de deșeuri de către deținătorul sau generatorul acelor deșeuri). Conform Instanței supreme, această contribuție nu este datorată ca obligație fiscală, astfel că neplata ei nu atrage răspunderea pentru infracțiunea de evaziune fiscală.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Obligatorie de la: 7 iulie 2020.

  Legea nr. 113/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 600 din 8 iulie 2020.

 • Una din schimbări e că Intrarea în insolvență poate fi cerută, de acum numai dacă vorbim de datorii de cel puțin 50.000 de lei, indiferent dacă demararea procedurii e cerută de datornici sau de creditori. Până recent, pragul era situat la 40.000 de lei.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 11 iulie.

  Legea nr. 114/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 600 din 8 iulie 2020.

 • Aplicarea mecanismului restructurării financiare pentru datorii bugetare va viza, cu cea mai recentă extindere, toate restanțele bugetare la 31 iulie 2020 neplătite la data emiterii certificatului de atestare fiscală.
 • Mai multe detalii, AICI.

În vigoare de la: 11 iulie 2020

Sinteza legislativa 29 iunie – 3 iulie 2020

  Ordinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 491/2020 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 457/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 566 din 30 iunie 2020.

 • Decontarea salariilor la revenirea din șomaj tehnic: unul dintre documentele folosite a fost modificat.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 30 iunie 2020.

  Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2056/2020 pentru modificarea și completarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 4.121/2015 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 567 din 30 iunie 2020.

 • Anumite companii care fac importuri pot obține, la cerere, un certificat de amânare a plății TVA-ului în vamă. Conform unui ordin recent al Ministerului Finanțelor, firmele care în ultimul an au făcut importuri de cel puțin 100 de milioane de lei trebuie să aștepte mai mult decât până acum pentru a primi acest certificat.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 30 iunie 2020.

  Ordinele Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 1106/2020, 1107/2020, 1108/2020 și 1120 au fost publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 576 din 1 iulie 2020 (primele trei), respectiv 581 din 2 iulie 2020 (ultimul).

 • Ordinele modifică ușor formularele în baza cărora firmele cer ajutorul pentru indemnizația de șomaj tehnic și profesioniștii și cei cu drepturi de autor obțin indemnizația specială de la stat. În noile formulare, mai exact, la declarațiile pe propria răspundere care se completează în fiecare situație, există atașat un tabel cu activități restricționate unde deponentul bifează, după caz, una sau mai multe căsuțe și unde completează și codurile CAEN corespunzătoare.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 1, respectiv 2 iulie 2020.

  Legea nr. 101/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 579 din 1 iulie 2020.

 • Echiparea clădirilor cu dispozitive de reglare automată a temperaturii sau cu sisteme pentru reîncărcarea vehiculelor electrice sunt două dintre obligațiile pe care le vor avea investitorii, proprietarii și administratorii de imobile și care se regăsesc în legea menționată mai sus.
 • Mai multe detalii, AICIAICI și AICI.
 • În vigoare de la: 4 iulie 2020.

  Ordonanța de urgență nr. 107/2020 privind modificarea art. II din Ordonanța Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru prorogarea unor termene a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 579 din 1 iulie 2020.

 • În contextul epidemiei de coronavirus și în urma unei directive europene recente, Guvernul a decis să amâne prin OUG primele raportări impuse specialiștilor și firmelor apropo de aranjamentele fiscale transfronteliere pe care le implementează. Este vorba de acele aranjamente fiscale transfrontaliere care le permit companiilor să evite taxele și impozitele sau să obțină o reducere a acestora, a căror raportare la Fisc trebuia să înceapă în iulie 2020.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 1 iulie 2020.

  Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii) nr. 8/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 580 din 2 iulie 2020.

 • Asociațiile, fundațiile (pe scurt, ONG-uri) sau sindicatele care cer anularea în contencios a unui act administrativ sau vor să oblige autoritățile să emită un act ori să facă ceva trebuie să dovedească în primul rând un interes legitim privat și doar în subsidiar interesul legitim public.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Obligatorie de la: 2 iulie 2020.

 Legea nr. 102/2020 pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 583 din 3 iulie 2020.

 • Se schimbă, printre altele, condițiile de înființare a unor societăți, în imobile, în funcție de numărul de camere. Până recent, nu puteau fi înființate mai multe societăți într-un imobil decât numărul de camere din acel loc. Legea 102/2020, însă, schimbă acest lucru, fiind posibilă funcționarea mai multor societăți decât numărul total de camere dintr-un imobil.
 • De asemenea, o altă modificare este că a fost eliminată interdicția pe care o aveau persoanele fizice și cele juridice de a fi asociați unici la mai multe SRL-uri.
 • În plus, a dispărut necesitatea acordului vecinilor la schimbarea destinației imobilului, dacă la sediul social nu există acitivitate.
 • Mai multe detalii, AICIAICI și AICI.

În vigoare de la: 5 iulie 2020.

Sinteza legislativa 9 – 13 iunie 2020

  Ordinul Agenției Naționale  pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 456/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 484 din 9 iunie 2020.

 • Începând de luna asta, companiile sunt încurajate să angajeze anumite categorii de șomeri prin acordarea, din banii statului, a unor sume lunare. Procedura pe care trebuie să o urmeze angajatorii în acest sens a fost oficializată, astfel că firmele pot începe deja demersurile pentru a obține banii de la stat, în sistem decont.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 9 iunie 2020.

  Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 493 din 10 iunie 2020.

 • Printre altele, băncile vor trebui să le răspundă întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) în decurs de 14 zile calendaristice, de la momentul depunerii cererii de intrare în program, plafonul total al garanțiilor ce pot fi acordate în cadrul programului se dublează și criteriile de acordare nu vor mai ține cont de reglementările interne ale fiecărei bănci, ci de cele ale Băncii Naționale (BNR).
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Anumite prevederi, însă, se vor aplica abia de la o dată ulterioară, după ce Guvernul, prin Ordonanța de urgență nr.  98/2020 (apărută în Monitorul Oficial nr. 503) prorogarea unor termene, inclusiv cel privitor la dublarea plafonului de credite garantate.
 • În vigoare de la: 13 iunie 2020.

  Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2012/2020 pentru modificarea și completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 494 din 11 iunie 2020.

 • Contribuabilii înregistrați în Spațiul Privat Virtual (SPV) vor putea să facă, în curând, și plăți cu cardul în această aplicație online, potrivit unui recent ordin al Ministerului Finanțelor Publice (MFP). Practic, SPV-ul se va lega cu platforma ghiseul.ro, folosită pentru plata impozitelor pe proprietate și a amenzilor, printre altele.
 • De asemenea, din august, validarea conturilor noi din SPV se va face și prin verificare video.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • În vigoare de la:  11 iunie 2020.

  Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 495 din 11 iunie 2020.

 • Valabilitatea autorizațiilor de mediu și a autorizațiilor integrate de mediu e condiționată acum prin lege de obținerea vizei anuale, nemaiexistând ideea de autorizație valabilă mai mulți ani. Practic, titularii trebuie să dovedească anual că mai îndeplinesc condițiile de la acordarea autorizației, să depună un dosar pentru avizare și să plătească pentru asta
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la:  11 iulie 2020.

  Ordonanța de urgență nr. 96/2020 pentru modificarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 500 din 12 iunie 2020.

 • Codul vamal al României rămâne de azi cu foarte puține prevederi în el, după ce majoritatea articolelor sale au fost abrogate prin ordonanță de urgență. În esență, Guvernul a eliminat prevederile contrare legislației europene, care puteau aduce firmelor mari probleme în activitatea de zi cu zi.
 • Mai multe detalii, AICI.

În vigoare de la:  12 iunie 2020

Sinteza legislativa 2 – 5 iunie 2020

→  Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1107/2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 468 din 3 iunie 2020.

 • Contribuabilii care au obligația de a completa declarația unică au avut plăcuta surpriză de la Guvern de a li se oferi, din nou, bonificații pentru declarația unică pentru veniturile fiscalizate din 2019. Astfel, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a oficializat miercuri modificările necesare la declarația unică, pentru a reflecta cele două tipuri de bonificații. Însă abia vineri seară a apărut și versiunea electronică a formularului, pentru a fi posibilă trimiterea sa până la finele lunii curente.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 3 iunie 2020.

  Ordinul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 1802/2020 privind unele măsuri aplicabile beneficiarilor programelor naționale gestionate de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 476 din 4 iunie 2020.

 • Conform Ordinului menționat mai sus, situațiile generate ca urmare a măsurilor adoptate de autorități, pe timpul stării de alertă, nu pot duce la încetarea contractelor/acordurilor de finanțare pentru programele naționale de finanțare, precum cele destinate IMM-urilor. Însă beneficiarii sunt obligați să se asigure că, odată cu ieșirea din starea de alertă, respectă obigațiile contractuale, cum sunt cele referitoare la păstrarea salariaților.
 • În vigoare de la: 4 iunie 2020.

  Ordinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 457/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 481 din 5 iunie 2020.

 • Timp de trei luni, statul va deconta, la cerere, 41,5% din salariile de bază brute pentru fiecare dintre angajații ale căror contracte de muncă, suspendate în perioada stării de urgență/alertă pe motiv de șomaj tehnic, sunt reactivate de acum încolo. Pentru a face asta, firmele vor face solicitări la agențiile de muncă, în baza unor documente cuprinse în ordinul menționat mai sus.
 • Mai multe detalii, AICI.

În vigoare de la: 5 iunie 2020

Sinteza legislativa 25 – 30 mai 2020

  Ordinul Ministerului Sănătății nr. 873/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 828/2020 privind măsurile de organizare și desfășurare a activității la nivelul cabinetelor stomatologice și la nivelul unităților sanitare non-COVID pe perioada stării de alertă a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 437 din 25 mai 2020.

 • Regulile aplicabile în starea de alertă pentru cabinetele stomatologice au fost recent modificate și sunt mult mai detaliate decât cele oficializate la jumătatea lunii mai. De pildă, noua formă a ordinului ce stabilește aceste reguli cuprinde norme detaliate cu privire la echipamentele obligatorii de purtat în cabinet. De asemenea, sunt specificate sancțiunile aplicabile, mai exact, amenzi ce pot ajunge de la câteva mii, la câteva zeci de mii de lei.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 25 mai 2020.

  Legea nr. 68/2020 pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 443 din 26 mai 2020.

 • De vineri, cabinetele de medicină de familie au scăpat de plata impozitului sau taxei pe clădiri, potrivit unui act normativ ce a fost oficializat marți. Excepția de la plata impozitului pe clădiri se aplica deja, printre altele, în cazul spitalelor, policlinicilor, clădirilor ce aparțin unor fundații ori lăcașurilor de cult.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 29 mai 2020.

  Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 654/2020 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Innotech Student“, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 6 „Educație și competențe“, obiectivul specific 6.13 „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI“ a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 447 din 27 mai 2020.

 • Studenții, doctoranzii și cercetătorii post-doctorat vor putea accesa o finanțare de până la 100.000 de euro prin programul „Innotech Student”, pentru a înființa start-up-uri în domenii precum IT, robotică, automatizări industriale, biotehnologii și industrie alimentară.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 27 mai 2020.

  Ordinul comun al Ministerului Sănătății și al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 903/97/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă în unitățile de alimentație publică a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 450 din 28 mai 2020.

 • În timpul stării de alertă, restaurantele pot funcționa numai dacă fac livrări de mâncare sau dacă dau mâncarea la pachet. Prin urmare, autoritățile au stabilit un set de reguli pe care trebuie să le respecte aceste companii,
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 28 mai 2020.

  Ordonanța de urgență nr. 89/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 458 din 28 mai 2020.

 • Au fost aduse modificări, prin ordonanță de urgență, la programul IMM Invest: firmelor solicitante nu li se vor mai impune ipoteci asupra tuturor bunurilor pentru garantarea creditului, iar certificatul de situație de urgență nu va mai fi cerut deloc.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 28 mai 2020.

  Ordonanța de urgență nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 459 din 29 mai 2020.

 • Guvernul a stabilit că va acorda angajatorilor mai multe forme de ajutor, în contextul epidemiei de coronavirus, începând cu luna iunie 2020.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.

În vigoare de la: 29 mai 2020

Sinteza legislativa 18 – 22 mai 2020

  Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 410 din 18 mai 2020.

 • Guvernul a reinstituit starea de alertă în 18 mai 2020, pentru a stabili un cadru de reguli în baza Legii nr. 55/2020, intrată în vigoare în 18 mai.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 18 mai 2020.

  Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1029/2020 privind aprobarea formularului utilizat de intermediarii sau contribuabilii relevanți, după caz, în vederea raportării informațiilor cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 407 din 18 mai 2020.

 • Din iulie 2020, tranzacțiile prin care firmele își optimizează taxele trebuie raportate la Fisc. Obligația a fost introdusă prin OUG nr. 5/2020, cea care transpune, de fapt, o directivă europeană. Luni, formularul folosit de intermediarii sau contribuabilii relevanți, în vederea raportării informaţiilor cu privire la aranjamentele transfrontaliere, a fost publicat.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 18 mai 2020.

  Legea nr. 59/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 416 din 19 mai 2020.

 • Firmele vor putea obține banii pe liberele plătite ale angajaților care stau acasă cu copiii în perioada aceasta mult mai repede ca până acum. Mai exact, în 15 zile de la depunerea documentelor, conform unei legi aplicabile de vineri.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 22 mai 2020.

  Ordinul Ministerului Economiei,  Energiei și Mediului de Afaceri nr. 1730/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 419 din 20 mai 2020.

 • A fost oficial extinsă aplicabilitatea certificatelor pentru situații de urgență și la luna mai, potrivit unei ordonanțe recent publicate în Monitorul Oficial. Până acum, cei care solicitau certificate pentru situații de urgență puteau să le folosească doar pentru a reflecta diminuarea veniturilor sau a încasărilor pe luna martie și aprilie (cu cel puțin 25%), nu și pe luna mai. În plus, operatorii economici vor putea să ceară și să obțină aceste certificate până la 15 iunie.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 20 mai 2020.

  Ordinul comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului Tineretului și Sportului nr. 842/583/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente, precum și a Regulamentului privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul sporturilor individuale care se practică în aer liber a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 420 din 20 mai 2020.

 • Odată cu insituirea stării de alertă, s-au reluat sporturile individuale practicate în aer liber și activitățile sportive din cantonamente, însă cu respectarea unor reguli de prevenire a trasmiterii infecției cu coronavirus, se arată într-un ordin comun al Ministerului Tineretului și Sportului (MTS) și al Ministerului Sănătății (MS).
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 20 mai 2020.

  Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 425 din 21 mai 2020.

 • Legea prin care s-a extins facilitatea amânării plății chiriilor la toate firmele care au fost afectate economic pe perioada stării de urgență se aplică de duminică. Din cauză că acest lucru ar putea avea un impact major asupra proprietarilor de spații (sau sublocatorii, adică acei chiriași care subînchiriază, dacă au acest drept), legiuitorul a decis că și aceștia vor fi compensați imediat și nu vor trebui să aștepte să primească chiriile. Doar că, pe perioada în care va fi amânată plata chiriei, cel care va compensa proprietarii de spații va fi Fiscul.
 • De asemenea, cei care închiriază imobile și reduc prețul cu cel puțin 30% față de prețul chiriei din februarie 2020 beneficiază de o scutire de la plată a impozitului pe care trebuie să îl plătească pentru închirierea acelui imobil. Scutirea este totală.
 • Mai multe detalii, AICIAICI și AICI.
 • În vigoare de la: 24 mai 2020.

 Ordinul comun al Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Ministerului Sănătății nr. 1942/979/819/2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“ a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 426 din 21 mai 2020.

 • Formularul fiscal 112, ce este folosit de obicei la raportarea taxelor salariale, a fost modificat pentru ca, prin intermediul său, să se declare inclusiv taxele indemnizației de șomaj tehnic și taxele indemnizației pentru liberele plătite primite de părinți.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 21 mai 2020.

  Legea nr. 64/2020 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 428 din 21 mai 2020.

 • De la 1 iulie, personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar va beneficia de măriri salariale. Este vorba despre angajați precum kinetoterapeuți, asistenți sociali sau bioingineri medicali.
 • Mai multe detalii, AICI.

În vigoare de la: 1 iulie 2020

         

Partener

Certificare ISO: