Noutati Legislative 2020

Sinteza legislativa 19 – 23 octombrie 2020

 Ordinul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 3083/2020 pentru aprobarea Procedurii de implementare a măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor“ din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 965 din 20 octombrie 2020.

 • Înscrierea pentru granturi pentru capital de lucru a început, deja, și se desfășoară până în 28 octombrie, cu posibilitatea de a fi prelungită.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 20 octombrie 2020.

 Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 1477/2020 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 965 din 20 octombrie 2020.

 • Zece noi profesii au fost introduse marți în Clasificarea Ocupațiilor din România.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 20 octombrie 2020.

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) nr. 55/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 969 din 21 octombrie 2020.

 • Înalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat recent pe seama termenului minim de 10 zile pentru convocarea asociaților, în cazul societăților cu răspundere limitată, din Legea societăților, stabilind că acesta începe să curgă abia de la momentul când convocatorul a ajuns la destinatari, iar nu de la momentul când scrisorile recomandate sunt expediate/depuse la oficiul poștal.
 • Mai multe detalii, AICI.

Obligatorie de la: 21 octombrie 2020.

Sinteza legislativa 5 – 9 octombrie 2020

 Ordonanța de urgență nr. 166/2020 pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 900 din 5 octombrie 2020.

 • Acţiunile pe care statul român le deţine la companii nu vor putea fi vândute în următorii doi ani, iar orice proceduri deja începute care privesc vânzarea de acţiuni deţinute de stat sunt suspendate pentru acelaşi interval de timp. Măsurile, menţionate în ordonanța de urgență de mai sus, ce modifică Legea nr. 173/2020, sunt create pentru a evita vânzarea deţinerilor statului la o valoare mai mică din cauza efectelor economice provocate de criza sanitară actuală.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 5 octombrie 2020.

 Ordinul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 2989/2020 privind aprobarea Procedurii de implementare a măsurii „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile“ din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 902 și 902bis din 5 octombrie 2020.

 • A fost oficializată procedura de obținere a microgranturilor oferite de Guvern, de către întreprinderi mici și mijlocii (IMM), persoane fizice autorizate (PFA) și cabinete medicale individuale (CMI). Ordinul conține precizări detaliate cu privire la condițiile ce trebuie îndeplinite pentru accesarea granturilor, procedura ce trebuie urmată pentru aplicații, precum și monitorizarea și controlul beneficiarilor.
 • În acest context, cei interesați pot să înceapă, de astăzi, să se înscrie în program (pentru accesarea microgranturilor).
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 3 octombrie 2020.

 Hotărârile Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 257/2020 (privind aprobarea Normei „Garanții EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19“ (NI-GAR-14-I/0)) și nr. 258/2020 (privind aprobarea Normei „Finanțări EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19“ (NI-FIN-08-I/0)) au fost publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 910 din 7 octombrie 2020.

 • Afost oficializat un nou program de finanțare, prin care statul garantează anumite credite firmelor aflate în deficit de lichiditate, din cauza pandemiei. Acest ajutor de stat se adresează întreprinderilor mari sau întreprinderilor mici și mijlocii, dar cu cifre de afaceri mai mari de 20 milioane lei. Cei interesați pot să acceseze deja programul (termenul limită fiind 30 noiembrie), urmând pașii ce vor fi descriși mai jos.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 2 octombrie 2020.

Sinteza legislativa 28 septembrie – 2 octombrie 2020

→ Hotărârea Guvernului nr. 811/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 889 din 29 septembrie 2020.

 • Hotărârea de Guvern va facilita concesionarea terenurilor agricole sau arendarea acestora fermierilor de până în 40 de ani, pentru a înființa și exploata o fermă. Actul normativ, în esență, completează Programul de instalare a tinerilor fermieri, o schemă în derulare la acest moment, care le permite fermierilor tineri să obțină ajutor din partea statului pentru a se instala în mediul rural, în vederea desfășurării de activități în domeniul agricol.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 23 septembrie 2020.

 Legea nr. 213/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 893 din 30 septembrie 2020.

 • Actul normativ vizează, în esență, modificări privind încheierea și modificarea contractelor individuale, cercetarea disciplinară și concilierea conflictelor individuale, dar se face referire și la activitatea de HR a angajatorilor.
 • Mai multe detalii, AICI. AICI, AICI, AICI, AICI, AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 3 octombrie 2020.

 Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 12/2020 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 899 din 2 octombrie 2020.

 • Anul acesta, examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent se va desfășura în 20 noiembrie și va avea loc online.
 • Mai multe detalii, AICI.

În vigoare de la: 2 octombrie 2020.

Sinteza legislativa 1 – 25 septembrie 2020

 Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2737/2020 privind aprobarea modelului și conținutului actelor de control și ale unor formulare utilizate în activitatea de inspecție economico-financiară a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 868 din 23 septembrie 2020.

 • Modelele actelor de control folosite de reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice (MFP) în activitatea de inspecție economico-financiară au fost înlocuite prin ordinul menționat mai sus.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 23 septembrie 2020.

 Legea nr. 208/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 869 din 23 septembrie 2020.

 • Avocații pot face noi formalități pentru clienții lor (persoane fizice sau juridice), în relația cu statul, conform unei legi care se va aplica începând de sâmbătă.
 • De la 1 noiembrie, declarația privind beneficiarii reali nu va mai putea fi depusă electronic, prin curier sau prin poștă.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 26 septembrie 2020.

 Hotărârea Guvernului nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“, precum și a Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“ a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 845 din 15 septembrie 2020.

 • Normele de aplicare ale programului IMM Leasing, adoptate recent de Guvern, stabilesc, printre altele, chestiuni punctuale ce țin de condiţiile de acordare și monitorizare a garanțiilor de stat, stabilirea activităților eligibile a fi finanțate în cadrul programului ori a criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii eligibili.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 15 septembrie 2020

 Ordinele Ministrului Muncii și Protecției Sociale nr. 1340/2020 (privind aprobarea modelului cererii și al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzute de art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă) și nr. 1341/2020 (pentru aprobarea modelului cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei zilierilor în vederea solicitării decontării sumei prevăzute de art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă) au fost publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2020.

 • Modelele actelor folosite pentru a cere bani de la stat pentru programul Kurzarbeit pentru  zilieri și pentru profesioniști au fost oficializate.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 15 septembrie 2020.

 Hotărârea Guvernului nr. 778/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 848 din 16 septembrie 2020.

 • Programul IMM Invest, conceput să ajute IMM-urile cu obținerea de credite bancare, prin garantarea acelor credite, de către stat, și acoperirea dobânzilor, până la un anumit punct, a primit anumite modificări la normele de punere în aplicare, modificări aplicabile din 16 septembrie. De exemplu, normele metodologice au fost modificate astfel încât dobânzile să fie acoperite pe o perioadă de opt luni de la momentul acordării creditului și nu doar până la finalul anului 2020.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 16 septembrie 2020.

 Ordinele Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 1392/2020 (privind aprobarea modelului cererii și al documentelor prevăzute la art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă) și nr. 1393/2020 (privind aprobarea modelului cererii și al documentelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă) au fost publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 850 din 16 septembrie.

 • Modelele actelor folosite pentru a cere bani de la stat pentru programul Kurzarbeit pentru salariați și pentru lucrătorii sezonieri au apărut în Monitorul Oficial.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 16 septembrie 2020.

 Legea nr. 204/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 858 din 18 septembrie 2020.

 • Firmele de consultanță în construcții figurează de-acum și ele în rândul factorilor implicați responsabili de respectarea cerințelor fundamentale pentru calitatea în construcții
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 21 septembrie 2020.

 Legea nr. 197/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 823 din 8 septembrie 2020.

 • Legea nr. 197/2020 modifică radical Codul silvic, înăsprind regimul anumitor infracțiuni, precum și aducând anumite schimbări în ceea ce privește chestiuni precum ajutoarele de stat în domeniu ori accesul în pădure al publicului.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 11 septembrie 2020.

 Ordonanța de urgență nr. 159/2020 privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanțare „ELECTRIC UP“ a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 824 din 8 septembrie 2020.

 • Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) și reprezentanți ai domeniului hotelier și serviciilor alimentare (HORECA) vor putea cere până la 100.000 de euro pentru achiziționarea de panouri fotovoltaice și stații de încărcare pentru mașini electrice. OUG-ul ce cuprinde schema Electric Up, pentru care s-au alocat 100 milioane de euro de la buget, a fost publicat de curând în Monitorul Oficial. Mai este necesară, însă, adoptarea unor norme care să facă finanțarea disponibilă pentru cei interesați.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 8 septembrie 2020.

 Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 825 din 9 septembrie 2020.

 • Autoritățile introduc, de luna viitoare, în domeniul achizițiilor și lucrărilor publice, standardul european de facturare electronică. Astfel, firmele care au contracte cu statul vor avea mai puțin de lucru și costuri mai mici când se implică în comerțul transfrontalier.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 9 octombrie 2020.

 Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 1376/2020 pentru stabilirea modalității de acordare a sprijinului financiar și a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziționate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă a fost publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 832 din 10 septembrie.

 • Atât modul concret în care angajatorii pot cere ajutorul de 2.500 de lei pentru fiecare telesalariat, cât și lista echipamentelor ce se vor putea cumpăra din acești bani pentru cei ce lucrează în regim de telemuncă se găsesc într-un ordin publicat recent în Monitorul Oficial.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 13 septembrie 2020.

 Ordinul comun Ministerului Fondurilor Europene și al Ministerului Economiei nr. 1060/2857/2020 ppentru aprobarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 835 din 11 septembrie 2020.

 • Oficializarea schemei înseamnă că ajutorul de stat este aproape de aplicare, înscrierile urmând a fi, cel mai probabil, deschise în curând.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 11 septembrie 2020.

 Ordinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 593/2020 privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum și a modelului acestora a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 836 din 11 septembrie 2020.

 • Procedura pentru decontarea indemnizațiilor acordate părinților ce stau acasă cu copiii, din toamna aceasta, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului 147/2020, se aplică de azi. Procedura este, în esență, la fel cu cea stabilită pentru liberele date părinților în baza Legii 19/2020. Firmele o să suporte inițial costurile, o să achite la stat taxele aferente și abia apoi o să solicite decontarea la stat a indemnizațiilor brute.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 11 septembrie 2020.

Sinteza legislativa 7 – 11 septembrie 2020

 Legea nr. 197/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 823 din 8 septembrie 2020.

 • Legea nr. 197/2020 modifică radical Codul silvic, înăsprind regimul anumitor infracțiuni, precum și aducând anumite schimbări în ceea ce privește chestiuni precum ajutoarele de stat în domeniu ori accesul în pădure al publicului.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 11 septembrie 2020.

 Ordonanța de urgență nr. 159/2020 privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanțare „ELECTRIC UP“ a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 824 din 8 septembrie 2020.

 • Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) și reprezentanți ai domeniului hotelier și serviciilor alimentare (HORECA) vor putea cere până la 100.000 de euro pentru achiziționarea de panouri fotovoltaice și stații de încărcare pentru mașini electrice. OUG-ul ce cuprinde schema Electric Up, pentru care s-au alocat 100 milioane de euro de la buget, a fost publicat de curând în Monitorul Oficial. Mai este necesară, însă, adoptarea unor norme care să facă finanțarea disponibilă pentru cei interesați.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 8 septembrie 2020.

 Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 825 din 9 septembrie 2020.

 • Autoritățile introduc, de luna viitoare, în domeniul achizițiilor și lucrărilor publice, standardul european de facturare electronică. Astfel, firmele care au contracte cu statul vor avea mai puțin de lucru și costuri mai mici când se implică în comerțul transfrontalier.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 9 octombrie 2020.

 Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 1376/2020 pentru stabilirea modalității de acordare a sprijinului financiar și a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziționate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă a fost publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 832 din 10 septembrie.

 • Atât modul concret în care angajatorii pot cere ajutorul de 2.500 de lei pentru fiecare telesalariat, cât și lista echipamentelor ce se vor putea cumpăra din acești bani pentru cei ce lucrează în regim de telemuncă se găsesc într-un ordin publicat recent în Monitorul Oficial.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 13 septembrie 2020.

 Ordinul comun Ministerului Fondurilor Europene și al Ministerului Economiei nr. 1060/2857/2020 ppentru aprobarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 835 din 11 septembrie 2020.

 • Oficializarea schemei înseamnă că ajutorul de stat este aproape de aplicare, înscrierile urmând a fi, cel mai probabil, deschise în curând.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 11 septembrie 2020.

 Ordinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 593/2020 privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum și a modelului acestora a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 836 din 11 septembrie 2020.

 • Procedura pentru decontarea indemnizațiilor acordate părinților ce stau acasă cu copiii, din toamna aceasta, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului 147/2020, se aplică de azi. Procedura este, în esență, la fel cu cea stabilită pentru liberele date părinților în baza Legii 19/2020. Firmele o să suporte inițial costurile, o să achite la stat taxele aferente și abia apoi o să solicite decontarea la stat a indemnizațiilor brute.
 • Mai multe detalii, AICI.

În vigoare de la: 11 septembrie 2020.

Sinteza legislativa 31 august – 4 septembrie 2020

 Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 794 din 31 august 2020.

 • Noile măsuri de ajutor pentru angajatori, profesioniști și zilieri, ce au fost stabilite prin Ordonanța Kurzarbeit, au căpătat proceduri concrete de decontare, conform Hotărârii de Guvern menționate mai sus. Totuși, mai este nevoie și de apariția unor ordine de ministru cu modelele documentelor pe care le vor folosi angajatorii, astfel că ajutoarele rămân inaccesibile încă puțin timp.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 31 august 2020.

 Ordinul comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului Culturii nr. 1495/3142/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 801 din 1 septembrie 2020.

 • În contextul în care sălile de spectacole și cinematografele se pot redeschide de la 1 septembrie 2020, autoritățile au oficializat aseară un ordin cu regulile ce trebuie respectate, în aceste cazuri, pe perioada stării de alertă.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 1 septembrie 2020.

 Ordinul comun al Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Ministerului Sănătății și al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 149/1493/2788/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice în unitățile de alimentație publică de tipul restaurantelor și cafenelelor din interiorul clădirilor, precum și în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 802 din 1 septembrie 2020.

 • Pentru ca firmele să știe ce trebuie să facă pentru redeschiderea spațiilor interioare ale restaurantelor și cafenelelor, autoritățile au publicat un ordin cu regulile ce trebuie respectate din 1 septembrie.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 1 septembrie 2020.

 Ordonanța de urgență nr. 149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19; Ordonanța de urgență nr. 150/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19; și Ordonanța de urgență nr. 151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 au fost publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 808, 809, respectiv nr. 810 (toate din 2 septembrie 2020).

 • Trei ordonanțe de urgență prin care se vor acorda compensații financiare crescătorilor de păsări, suine (porci) și bovine (vaci), pentru pierderile suferite de aceștia, în perioada 1 martie – 1 iulie 2020, din cauza pandemiei, au intrat în vigoare în 2 septembrie, după publicarea în Monitorul Oficial. Cele trei scheme de ajutor de stat le vor permite crescătorilor să acceseze ajutoare de stat de zeci de mii de euro.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 2 septembrie 2020.

 Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2658/2020 pentru aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă și a Ghidului de plată a ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 811 din 3 septembrie 2020.

 • Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă a primit recent o serie de modificări de la Guvern: a fost modificat minimul de locuri de muncă ce trebuie create,  au fost eliminate unele cerințe la solicitarea ajutorului și, cel mai important, a fost prelungită perioada de acordare a banilor cu încă trei ani. Pentru a reflecta aceste modificări, Ministerul Finanțelor a aprobat și ghidurile necesare pentru a accesa schema, care au apărut, în 3 septembrie în Monitorul Oficial.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 3 septembrie 2020.

 Ordonanța de urgență nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 817 din 4 septembrie 2020.

 • Companiile care-și cresc capitalul propriu vor putea beneficia, în perioada 2021 – 2025, de reduceri ale impozitului pe afacere. În acest fel, statul vrea să stimuleze recapitalizarea companiilor care actualmente au capital negativ.
 • Mai multe detalii, AICI.

În vigoare de la: 1 ianuarie 2021 (e vorba de prevederile ce stabilesc mecanismul propriu-zis).

Sinteza legislativa 17 – 28 august 2020

 Legea nr. 771/2020 privind utilizarea voluntară a logotipului „100% rasă autohtonă“ pentru produsele de origine animală din România a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 771 din 24 august 2020.

 • Legea stabilește cadrul pentru utilizarea voluntară, de către comercianți, a logotipului „100% rasă autohtonă”, atunci când vând produse de origine animală.
 • În vigoare de la: 27 august 2020 (dar mai trebuie adoptate norme metodologice, pentru punerea în aplicare a legii).

 Ordonanța de urgență nr. 142/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 772 din 25 august 2020.

 • Mai multe modificări punctuale au fost aduse programului IMM Invest. În esență, Executivul a alocat noi fonduri pentru program, astfel încât să beneficieze de el mai multe întreprinderi, dar au apărut și alte schimbări la programul în sine.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 25 august 2020.

 Ordonanța de urgență nr. 143/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“ a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 762 din 25 august 2020.

 • Finanțatorii (instituțiile financiare nebancare ce oferă bunuri în leasing) din cadrul programului IMM Leasing vor putea să le ceară beneficiarilor bilete la ordin avalizate, ca garanție pentru finanțare.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 25 august 2020.

 Ordonanța de urgență nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 780 din 26 august 2020.

 • Programul IMM Factor va sprijini întreprinderile mici și mijlocii (inclusiv persoanele fizice autorizate – PFA) care apelează la factoring. Practic, Guvernul va garanta facturile pe care firmele și PFA-urile le vor deconta la bănci și instituții financiare nebancare (IFN), din dorința de a obține rapid bani.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 26 august 2020.

 Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 3685/2020 privind aprobarea măsurii de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis în scopul dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în cadrul Programului operațional regional 2014-2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 784 din 27 august 2020.

 • Circa 150 milioane euro sunt puse la dispoziție printr-o nouă măsură de sprijin cuprinsă în Programului operațional regional (POR) 2014-2020 pentru investiții regionale în mai multe domenii de activitate, potrivit ordinului menționat mai sus.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 27 august 2020.

     → Hotărârea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 756 din 19 august 2020.

 • Peste nu multă vreme, microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii (IMM) vor putea primi bani de la stat pentru creșterea competitivității acestora, prin digitalizare.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • În vigoare de la: 19 august 2020.

 Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 762 din 20 august 2020.

 • Firme și persoane fizice deopotrivă vor trebui, de anul viitor, să colecteze separat biodeșeurile.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 20 februarie 2021.

 Ordonanța de urgență nr. 138/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“ a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 762 din 20 august 2020.

 • Finanțatorii (instituțiile financiare nebancare ce oferă bunuri în leasing) din cadrul programului IMM Leasing vor putea să le ceară beneficiarilor bilete la ordin avalizate, ca garanție pentru finanțare.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 20 august 2020.

 Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3281/2020 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 764 din 21 august 2020.

 • Tranzacțiile cu persoanele afiliate vor trebui semnalate Fiscului, începând din septembrie 2020, prin formularul 394 (depunere în octombrie) de către toți cei care sunt obligați să completeze această declarație.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 21 august 2020.

 Legea nr. 193/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 767 din 21 august 2020.

 • Firmele obligate să plătească contribuția la fondul de handicap au la dispoziție din nou posibilitatea de a se achita de obligație prin achiziția de produse și servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap.
 • Mai multe detalii, AICI.

În vigoare de la: 24 august 2020

Sinteza legislativa 10 – 14 august 2020

→ Ordonanța de urgență nr. 131/2020 privind reglementarea unor măsuri a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 720 din 10 august 2020.

 • Bugetarii din direcțiile de sănătate publică și din prefecturi vor primi un spor de cel puțin 30% pentru starea de alertă.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 10 august 2020.

 Ordonanța de urgență nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 720 din 10 august 2020.

 • Printre alte măsuri, ordonanța prevede că, în cazul reducerii temporare a programului de muncă, statul va acoperi o parte a costurilor salariale și că profesioniștii și zilierii vor primi temporar o subvenție lunară de la stat.
 • De asemenea,decontarea unei porțiuni din salariu pentru câteva luni pentru lucrătorii sezonieri este una din măsurile de ajutor pentru angajatori, introdusă prin actul normativ precizat mai sus.
 • Mai multe detalii, AICI, AICI, AICI, AICI, AICIAICIAICI și AICI.
 • În vigoare de la: 10 august 2020.

 Înalta Curte de Casație și Justiție (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) nr. 13/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 721 din 10 august 2020.

 • Raportat la o speță privind o infracțiune de luare mită, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) s-a pronunțat de curând asupra unei probleme de drept penal – dacă întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale poate avea calitatea de funcționar public în sensul legii penale. Potrivit Curții, poate, dacă exercită un serviciu de interes public care este supus controlului ori supravegherii autorităţilor publice cu privire la îndeplinirea acestuia.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Obligatorie de la: 10 august 2020.

 Hotărârea de Guvern nr. 643/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțe și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele și procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 727 din 12 august 2020.

 • Comercianții care produc sau importă sisteme de aeronave fără pilot la bord (drone) în România vor fi nevoiți să respecte o serie de prevederi cuprinse într-o hotărâre de guvern (HG) publicată în Monitorul Oficial din 12 august și care se va aplica din 12 septembrie 2020. Nerespectarea prevederilor atrage amenzi de la 2.000 la 20.000 de lei.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • În vigoare de la: 12 septembrie 2020.

 Legea nr. 172/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 736 din 13 august 2020.

 • Firmele vor trebui să asigure salariaților detașați în afara României, pe lângă salariul minim, și sporurile, indemnizațiile și bonusurile din statul în care au fost detașați aceștia
 • Mai multe detalii, AICI.

În vigoare de la: 16 august 2020

         

Partener