Noutati Legislative 2020

Sinteza legislativa 17 – 21 februarie 2020

  Hotărârea Guvernului nr. 127/2020 pentru stabilirea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 125 din 18 februarie 2020.

 • Din vara anului trecut, după apariția Registrului agresorilor sexuali, cei ce lucrează în sistemul de învățământ, de sănătate sau de protecție socială au obligația de a prezenta angajatorului un certificat de integritate comportamentală, document care să ateste faptul că nu au fost condamnați pentru fapte penale de natură sexuală. În acest sens, modelele oficiale ale mai multor documente ce vor fi folosite în legătură cu registrul național al faptelor de natură sexuală, inclusiv al certificatului de integritate comportamentală, au fost publicate recent.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • Intrare în vigoare: 18 februarie 2020.

  Ordinul Ministerului Justiției nr. 482/2020 privind stabilirea condițiilor de acordare în beneficiul polițiștilor de penitenciare a compensației lunare a chiriei, precum și a compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinței a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 129 din 19 februarie 2020.

 • lături de polițiști, militari sau soldați ori gradați profesioniști, și polițiștii din penitenciare pot beneficia de ajutor din partea statului pentru plata integrală sau parțială a ratelor la creditele pentru cumpărarea unei case.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 19 februarie 2020.

  Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (Completul competent să judece recursul în interesul legii) nr. 23/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 142 din 21 februarie 2020.

 • Contractul de credit încheiat online cu o instituție financiară nebancară (IFN) este titlu executoriu chiar dacă datornicul n-a semnat de mână sau electronic documentul.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Obligatorie de la: 21 februarie 2020

Sinteza legislativa 10 – 14 februarie 2020

  Ordonanța de urgență nr. 16/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 103 din 11 februarie 2020.

 • Pentru a putea desfășura mai multe controale în trafic la transportatorii de marfă, Guvernul a oficializat măsuri pentru ca spațiile de parcare adiacente drumurilor naționale și autostrăzilor să poată fi folosite și pentru controlul greutății vehiculelor rutiere.
 • De asemenea, conform ordonanței, cei care aruncă și depozitează gunoaie în zonele de siguranță ale drumurilor și podurilor sau în zonele de parcare, oprire și staționare riscă amenzi de până la 6.000 de lei.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • Intrare în vigoare: 11 februarie 2020.

  Ordinul Ministerului Sănătății nr. 178/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației și a Ordinului ministrului sănătății nr. 15/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 103 din 11 februarie 2020.

 • Saloanele de înfrumusețare trebuie să ceară reautorizarea până la finele anului 2020, în condițiile în care termenul inițial era 13 februarie.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 11 februarie 2020.

  Ordonanța de urgență nr. 24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 107 din 12 februarie 2020.

 • Direcţia Generală Antifraudă Fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  urmează să fie restructurată, prin transformarea funcțiilor publice specifice din cadrul direcției în funcții publice generale.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 12 februarie 2020

Sinteza legislativa 3 – 7 februarie 2020

  Ordinul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 75 din 3 februarie 2020.

 • Firmele au obligația adoptării unor proceduri interne și instruirii angajaților în ceea ce privește prevenirea spălării banilor.
 • Mai multe detalii, AICIAICI, AICI și AICI.
 • Intrare în vigoare: 3 februarie 2020.

  Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 547/2020 pentru modificarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 82 din 5 februarie 2020.

 • Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului, care este un instrument pentru efectuarea plăților către și de la Trezoreria Statului, nu mai trebuie ștampilat de către angajații de la stat
 • Mai multe detalii, AICI.

Intrare în vigoare: 5 februarie 2020.

Sinteza legislativa 27 – 31 ianuarie 2020

  Ordonanța de urgență nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 68 din 31 ianuarie 2020.

 • Actul normativ vizează eliminarea practicilor fiscale ce permit companiilor să evite plata taxelor și impozitelor sau să obțină reduceri ale acestora.
 • De asemenea, apar anumite modificări la regimul popririlor fiscale, în vederea deblocării mai rapide a conturilor.
 • Mai multe detalii, AICI, AICI și AICI.
 • Intrare în vigoare: în general, 3 februarie 2020, însă anumite prevederi, precum cele care se referă la tranzacțiile prin care firmele își optimizează taxele, vor intra în vigoare doar la 1 iulie 2020.

  Ordonanța de urgență nr. 6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2020.

 • Depunerea declarației unice nu va mai avea termen pe 15 martie, cum prevede Codul fiscal, ci spre finalul în 25 mai. La fel și în cazul formularului 230. Totodată, se prelungește suspendarea depunerii declarațiilor 392 și 393 până în anul 2022.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.

Intrare în vigoare: în general, 31 ianuarie 2020, însă există și prevederi, precum cele de mai sus, care au intrat în vigoare în 3 februarie 2020.

Sinteza legislativa 6 – 10 ianuarie 2020

  Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 2 din 6 ianuarie 2020.

 • Prin această lege, a fost oficializat bugetul de stat pentru anul acesta. Totalul veniturilor la bugetul de stat, pentru acest an, este de 167.702, 4 milioane de lei, în timp ce cheltuielile vor fi de 261.212 milioane de lei credite de angajament și 215.224,2 milioane de lei credite bugetare.
 • Intrare în vigoare: 9 ianuarie 2020.

  Legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 5 din 7 ianuarie 2020.

 • Modificările vizează, în principal, noi reguli privitoare la branșamente la utilități, pe care investitorii și proprietarii construcțiilor vor trebui să le respecte astfel încât să predea beneficiarilor și cumpărătorilor construcții cu branșamentele făcute conform legii și să suporte costurile aferente.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 7 februarie 2020.

  Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 5 din 7 ianuarie 2020.

 • Cei interesați, pot afla din ordinul menționat aici regulile pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare pentru anul 2019. Termenul limită este 29 mai 2020.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 7 ianuarie 2020.

  Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 10 din 8 ianuarie 2020.

 • Legea stabilește cadrul legal pentru înființarea schemelor și fondurilor unor pensii suplimentare pentru salariați.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 7 februarie 2020.

  Ordonanța de urgență nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 11 din 9 ianuarie 2020.

 • Printre măsurile stabilite, se numără înghețarea punctului-amendă pentru contravenții rutiere la 145 de lei sau extinderea perioadei în care firmele cu automate comerciale trebuie să se doteze cu case de marcat.
 • O altă schimbare importantă este eliminarea „taxei pe lăcomie”.
 • Mai multe detalii, AICIAICIAICI și AICI.
 • Intrare în vigoare: 9 ianuarie 2020.

  Legea nr. 6/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 3 din 6 ianuarie 2020.

 • Prin această lege, a fost oficializat bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.
 • Printre noutăți, s-a majorat cuantumul ajutorului de deces. La fel, s-a majorat și câștigul salarial mediu brut, pentru 2020.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • Intrare în vigoare: 9 ianuarie 2020.

  Legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 5 din 7 ianuarie 2020.

 • Din februarie, cei care au construit fără autorizație de construire vor mai avea o posibilitate pentru a intra în legalitate.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 7 februarie 2020.

  Ordonanța de urgență nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 11 din 9 ianuarie 2020.

 • Salariații din mediul privat nu mai pot fi detașați la stat.
 • Altcumva, indemnizația de hrană pentru salariații de la stat rămâne la fel ca în 2019.
 • O altă noutate, tot pentru bugetari, este că sporurile pe care aceștia le primesc pentru munca în condiții deosebite, grele sau periculoase vor fi înghețate la nivelul din 2019. La fel se va întâmpla și cu indemnizațiile lunare ale demnitarilor, care vor fi înghețate la nivelul lui 2019.
 • În același timp, a fost eliminată posibilitatea mutării banilor de pensie privată în sistemul pensiilor publice.
 • Mai multe detalii, AICIAICIAICIAICI și AICI.

Intrare în vigoare: 9 ianuarie 2020

         

Partener

Certificare ISO: