Noutati Legislative 2018

Sinteza legislativa 12 – 16 martie 2018

Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 620/2018 privind aprobarea Listei conturilor de venituri ale bugetului de stat în care se încasează sume din contul de TVA deschis de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 218 din 12 martie 2018.
• Documentul stabileşte două conturi – unul pentru TVA încasată pentru operaţiuni interne şi unul pentru TVA încasată pentru importurile de bunuri – în care firmele care aplică sistemul split TVA trebuie să achite obligațiile fiscale reprezentând TVA datorată bugetului de stat.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 12 martie 2018.
Ordinul Ministerului Mediului nr. 241/2018 privind modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017 a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 222 din 12 martie 2018.
• Potrivit actului normativ, pot fi duse la casare și microbuzele, iar firmele care primesc finanțarea prin programul Rabla vor fi monitorizate și obligate să înmatriculeze mașinile noi pe numele beneficiarului.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 12 martie 2018.
Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2253/2018 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional regional 2014-2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 223 din 13 martie 2018.
• Potrivit documentului, valoarea estimată a ajutoarelor acordate este de 535,28 milioane de euro – pentru finanțarea europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, respectiv 94,46 milioane de euro – pentru contribuția națională prin bugetul de stat.
• Intrare în vigoare: 13 martie 2018.
Hotărârea Guvernului nr. 80/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 224 din 13 martie 2018.
• Actul normativ vine în completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, introducând noi prevederi referitoare la stagiul minim de cotizare, precum şi la baza baza lunară de calcul al indemnizației de șomaj și baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă.
• Intrare în vigoare: 13 martie 2018.
Legea nr. 64/2018 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 226 din 13 martie 2018.
• Potrivit legii, Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paștelui, a devenit zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 16 martie 2018.
Legea nr. 60/2018 pentru modificarea și completarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 227 din 14 martie 2018.
• Legea prevede că amenzile pentru circularea cu o mașină în lipsa rovinietei valabile se vor prescrie în patru luni de la săvârșirea faptelor.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 14 septembrie 2018.
Hotărârea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 18/439/2018 privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 31 martie 2018 a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 227 din 14 martie 2018.
• Prin derogare de la prevederile sistemului de cotizaţii, Consiliul Superior al CECCAR a hotărât prelungirea perioadei de valabilitate a vizei până la 31 martie 2018.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 14 martie 2018.
Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 227 din 14 martie 2018.
• Legea impune persoanelor fizice și firmelor să desfășoare anual, până la data de 30 iunie, lucrări de întreținere a terenurilor precum cosirea, smulgerea sau erbicidarea ambroziei.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 17 martie 2018.
Ordinul Autoritatăţii Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2018 privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată, desfășurată într-un an de reglementare, și de aprobare a prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015 a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 228 din 14 martie 2018.
• Printre altele, documentul stabileşte metoda de calcul al preţurilor pentru clienții finali conectați direct la sistemul de transport şi pentru cei conectați în sistemul de distribuție.
• Intrare în vigoare: 14 martie 2018.
Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2258/2018 pentru modificarea și completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 229 din 14 martie 2018.
• Printre altele, actul normativ reglementează ajutorul de minimis acordat întreprinderilor eligibile şi ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale.
• Intrare în vigoare: 14 martie 2018.
Ordinul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 314/2018 pentru aprobarea Metodologiei de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 229 din 14 martie 2018.
• Actul normativ stabileşte procedura controlului ex-post la entităţile juridice care au obligația de a aplica legislația din domeniul achizițiilor publice.
• Intrare în vigoare: 14 martie 2018.
Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 233 din 16 martie 2018.
• Documentul stabilește cerințele la nivelul entităților autorizate sau supravegheate de ASF pentru identificarea, prevenirea și reducerea impactului potențial negativ al riscurilor operaționale generate de utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor, inclusiv pentru fapte ce țin de criminalitatea informatică.
• Intrare în vigoare: 15 aprilie 2018.
Hotărârea Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor – ISCO 08 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 235 din 16 martie 2018.
• Concret, actul normativ a schimbat denumirea Grupei majore 9 din COR, din „Muncitori necalificați” în „Ocupații elementare”.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 16 martie 2018.

Sinteza legislativa 5 – 9 martie 2018

Hotărârea Camerei Auditorilor din România nr. 15/2018 privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 198 din 5 martie 2018.
• Potrivit documentului, la conferinţa ce va avea loc pe data de 21 aprilie vor putea participa numai membrii care au efectuat pregătirea profesională necesară şi au achitat cotizaţiile obligatorii.
• Intrare în vigoare: 5 martie 2018.
Hotărârea Camerei Auditorilor din România nr. 16/2018 privind aprobarea organizării și convocării Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 21 aprilie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 201 din 6 martie 2018.
• Documentul cuprinde o listă a materialelor înscrise pe ordinea de zi a conferinţei, printre care raportul anual de activitate pentru anul 2017, raportul Comisiei de auditori statutari asupra situațiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2017, precum şi bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.
• Intrare în vigoare: 6 martie 2018.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 203 din 6 martie 2018.
• Actul normativ aduce o serie de modificări referitoare la drepturile și obligațiile privind dobândirea, deținerea sau efectuarea de operațiuni cu metale și pietre prețioase.
• Intrare în vigoare: 16 martie 2018.
Hotărârea Guvernului nr. 65/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 204 din 6 martie 2018.
• Actul normativ stabileşte o serie de criterii privind calitatea şi siguranţa produselor, precum şi principiile care trebuie respectate în pregătirea mâncării pentru copii.
• Intrare în vigoare: 6 martie 2018.
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1.489/2018 privind Procedura de stabilire a schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 205 din 7 martie 2018.
• Pe scurt, procedura reglementează transmiterea de informaţii şi documente între aceste instituţii în cazul dezbaterilor succesorale.
• Intrare în vigoare: 7 martie 2018.
Hotărârea Guvernului nr. 78/2018 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 207 din 7 martie 2018.
• Concret, actul normativ stabileşte metoda de calcul a subvenției în conformitate cu numărul de mandate de parlamentar obținute în alegeri de candidați de gen feminin.
• Intrare în vigoare: 7 martie 2018.
Hotărârea Guvernului nr. 68/2018 privind modificarea art. 4 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 207 din 7 martie 2018.
• Actul normativ enumeră documentațiile de urbanism necesare atestării staţiunilor turistice, respectiv planul urbanistic general și regulamentul local aferent acestuia și/sau, după caz, planul urbanistic zonal și regulamentul local aferent acestuia.
• Intrare în vigoare: 7 martie 2018.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 207 din 7 martie 2018.
• Potrivit documentului, unitățile administrativ-teritoriale pot solicita, pentru perioada 2018-2019, împrumuturi în limita sumei de 500.000 de lei din venituri din privatizare, înregistrate la Trezoreria Statului, pentru dezvoltarea unor domenii, respectiv sănătate, educaţie, infrastructură etc.
• Intrare în vigoare: 7 martie 2018.
Legea nr. 56/2018 privind cooperarea autorităților publice române cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 211 din 8 martie 2018.
• Documentul reglementează inițierea de anchete penale, canalele de cooperare cu Europol, autoritatea națională de supraveghere, precum şi prelucrarea şi protecţia categoriilor speciale de date cu caracter personal în cadrul cooperării cu Europol.
• Intrare în vigoare: 11 martie 2018.
Legea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate a fost republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 215 din 9 martie 2018.
• Printre altele, legea reglementează categoriile de organizații neguvernamentale ale românilor din ţară sau din străinătate ce pot beneficia de fonduri nerambursabile, precum şi criteriile pe baza cărora se acordă aceste finanţări.
Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2018 privind convocarea Conferinței ordinare anuale a Camerei Consultanților Fiscali a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 216 din 9 martie 2018.
• Potrivit documentului, conferinţa va avea loc pe data de 20 aprilie, iar membrii Camerei Consultanților Fiscali cu drept de vot trebuie să confirme participarea până la data de 13 aprilie 2018.
• Intrare în vigoare: 9 martie 2018.
Ordinul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 11/2018 pentru aprobarea Procedurii de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 216 din 9 martie 2018.
• Procedura stabileşte metodele prin care se realizează identificarea profilului persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă și încadrarea în nivelurile de ocupabilitate: ușor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil și foarte greu ocupabil.
• Intrare în vigoare: 1 aprilie 2018.

Sinteza legislativa 26 feb – 2 mar 2018

Legea prevenirii a intrat in vigoare – comunicat AJFP Galati (07.03.2018)
Legea prevenirii reglementează o serie de instrumente care să asigure prevenirea săvârşirii de contravenţii, aceasta fiind completată de Hotărârea Guvernului nr. 33 / 2018 prin care au fost stabilite contravenţiile care se supun acesteia, respectiv a modelului planului de remediere.
În cazul constatării săvârşirii uneia dintre contravenţiile stabilite prin H.G. nr. 33 / 2018, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei prin care se aplică sancţiunea avertismentului, la care anexează un plan de remediere, fără a se aplica sancţiuni contravenţionale complementare.
Agentul constatator nu întocmeşte un plan de remediere, caz în care se aplică doar sancţiunea avertismentului, în situaţia în care, în cursul derulării controlului, contravenientul îşi îndeplineşte obligaţia legală sau în cazul în care contravenţia săvârşită nu este continuă.
Responsabilitatea îndeplinirii măsurilor de remediere revine persoanei care, potrivit legii, poartă răspunderea contravenţională pentru faptele constatate iar planul de remediere se anexează la procesul – verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii.
Important este faptul că în cazul în care, în termen de 3 ani de la data încheierii procesului – verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii în condiţiile prevăzute de Legea prevenirii, contravenientul săvârşeşte din nou aceeaşi contravenţie, sunt direct aplicabile prevederile legale în vigoare privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor.
Contravenţiile care intră sub incidenţa Legii prevenirii pot fi consultate on-line accesând link-urile:
Legea 270/2017
HG 33/2018

Sinteza legislativa
Ordinul Ministerul Afacerilor Interne nr. 15/2018 pentru stabilirea datelor de identificare a vehiculului care se înscriu în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate și a codurilor armonizate aferente acestora a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 158 din 20 februarie 2018.
• Documentul cuprinde lista completă a datelor maşinii ce vor fi incluse în registrul național în care mai figurează informațiile șoferilor și proprietarilor de autoturisme.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 25 februarie 2018.
Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1295/2018 privind desemnarea organelor de control abilitate de Ministerul Finanțelor Publice pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 161 din 21 februarie 2018.
• Documentul stabileşte competența de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor la operatorii economici.
• Intrare în vigoare: 21 februarie 2018.
Ordinul Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 25/2018 privind organizarea și desfășurarea testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 164 din 21 februarie 2018.
• Actul normativ reglementează metodologia testului de verificare pentru accesul la stagiu, precum şi condiţiile pe care cei interesaţi trebuie să le îndeplinească pentru a deveni stagiari în activitatea de audit.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 21 februarie 2018.
Hotărârea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați nr. 18/2018 privind aprobarea publicării Tabloului Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a apărut în Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 22 februarie 2018.
• Prin această hotărâre, s-a aprobat publicarea Tabloului Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, cuprinzând experții contabili, contabilii autorizați, precum și persoanele juridice de profil.
• Intrare în vigoare: 22 februarie 2018.
Ordinul Autorităţii Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2018 de aprobare a unor reguli specifice privind stabilirea tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție în sectorul gazelor naturale, pentru anul 2018, și de completare a Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013 a apărut în Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 22 februarie 2018.
• Printre altele, actul normativ stabileşte valoarea ratei reglementate a rentabilității capitalului şi valoarea consumului tehnologic, aferentă anului 2018.
• Intrare în vigoare: 22 februarie 2018.

Sinteza legislativa 29 ian – 2 feb 2018

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 95 din 31 ianuarie 2018.
• Prin intermediul actului normativ, termenul pentru depunere declarației 600 de către persoanele fizice ce au realizat în 2017 venituri extra salariale într-un plafon mai mare de 22.800 de lei a fost prorogat de la 31 ianuarie 2018 la 15 aprilie 2018.
• Totuși, 15 aprilie va fi duminica, astfel că termenul va fi prelungit cu o zi.
• Aveți toate detaliile AICI.
• Intrare în vigoare: 31 ianuarie 2018.
Hotărârea de Guvern nr. 34/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupațională de funcții bugetare „Învățământ” a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 95 din 31 ianuarie 2018.
• Potrivit documentului, anumiți bugetari din sistemul de învățământ pot beneficia de un spor de până la 15% din salariul de bază. Indiferent de condiții, nu se va acorda mai mult de 15% ca spor la salariul de bază, cu încadrare în bugetul de cheltuieli al respectivei unități de învățământ.
• Informații suplimentare sunt AICI.
• Intrare în vigoare: 31 ianuarie 2018.
Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2017 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 96 din 1 februarie 2018.
• Actul citat se adresează instituțiilor publice ce au obligația să întocmească situații financiare anuale cu data de 31 decembrie 2017.
• Termenul de depunere al situațiilor financiare anuale este diferit în funcție de subordonarea ierarhică.
• Intrare în vigoare: 1 februarie 2018.
Ordinul comun al Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Justiției Sociale și Ministerului Sănătății nr. 1.209/999/180/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și gestionare a „Declarației privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 101 din 2 februarie 2018.
• Formularul 112, ce cuprinde atât informații privind obligațiile fiscale ale contribuabililor, cât și informații necesare stabilirii prestațiilor sociale potrivit legislației specifice, a fost modificat vineri, astfel încât să includă noutățile apărute în legislație la contribuțiile sociale.
• Detalii, ,a href=’https://www.avocatnet.ro/articol_47473/Formularul-112-modificat-Printre-altele-acesta-include-de-acum-%C8%99i-contribu%C8%9Bia-asiguratorie-pentru-munc%C4%83.html’>AICI.
• Intrare în vigoare: 2 februarie 2018.
Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 223/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 086 „Notificare privind aplicarea/renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA” a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 106 din 2 februarie 2018.
• Actul normativ aprobă un nou model al formularului 086, utilizat la aplicarea prin opțiune a sistemul de plată defalcată a TVA și la ieșirea din sistem atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute în legislație.
• Concret, noul document conține rubrici adecvate fiecărei situații în care persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au obligația să transmită organului fiscal notificări privind aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA sau renunțarea la aplicarea acestui regim.
• Mai multe informații sunt AICI.
Intrare în vigoare: 2 februarie 2018.

         

Partener

Certificare ISO: