Noutati Legislative 2018

Sinteza legislativa 2 – 13 iulie 2018

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 577 din 9 iulie 2018.
• Actul normativ stabileşte că valoarea primei de activare pentru şomerii care reuşesc să-şi găsească un loc de muncă se dublează, ajungând la 1.000 de lei.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 9 iulie 2018.
Legea nr. 160/2018 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 586 din 11 iulie 2018.
• Actul normativ dă farmaciilor posibilitatea de a vinde online medicamente care se pot acorda fără prescripție.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 14 iulie 2018.
Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 6/2018 privind aprobarea modelului de împuternicire pentru consultantul fiscal/societatea de consultanță fiscală a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 588 din 11 iulie 2018.
• Actul normativ stabilește modelul oficial de împuternicire pe care trebuie să o folosească, de la 1 septembrie 2018, consultanții fiscali.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 11 iulie 2018.
Legea nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 595 din 12 iulie 2018.
• Actul normativ permite repartizarea profitului către acționari sau asociați și trimestrial, nu doar anual.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 15 iulie 2018.
Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 599 din 13 iulie 2018.
• Potrivit legii, începând de anul viitor, tichetele de masă, tichetele cadou, tichetele de creșă și voucherele de vacanță vor fi reglementate de un singur document.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 1 ianuarie 2019.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 549 din 2 iulie 2018.
• Actul normativ stabileşte că, la admiterea în poliție, nu vor fi permise tatuajele sau piercing-urile vizibile şi introduce modificări în ceea ce priveşte numirea în funcție a polițistului fără acordul său
• Detalii, AICI şi AICI.
• Intrare în vigoare: 2 iulie 2018.
Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1494/2018 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 553 din 3 iulie 2018.
• Printre altele, ANAF a hotărât că stabilirea contribuției lunare se va face prin aplicarea cotei individuale/cotei integrale de contribuție, conform opțiunii exprimate prin formularul 600.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 3 iulie 2018.
Legea nr. 156/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 554 din 3 iulie 2018.
• Potrivit legii, funcționarii publici pot să lucreze și peste vârsta de pensionare, iar ocuparea unei funcții publice de conducere se va face în condiții mai dificile.
• Detalii, AICI şi AICI.
• Intrare în vigoare: 6 iulie 2018.
Legea nr. 157/2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 561 din 4 iulie 2018.
• Actul normativ stabileşte pedepse cu închisoarea de la trei luni la 10 ani pentru promovarea, în diverse moduri, a antisemitismului.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 7 iulie 2018.
Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 1635/342/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere) a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 566 din 5 iulie 2018.
• Documentul modifică Grupa 9 din COR, care se referă acum la „ocupații elementare”, în loc de „muncitori necalificați”.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 5 iulie 2018.
Hotărârea Guvernului nr. 480/2018 privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru sprijinirea familiilor afectate de inundațiile din perioada iunie-iulie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 569 din 5 iulie 2018.
• Potrivit documentului, ajutoarele de urgență se vor acorda astfel: câte 10.000 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror gospodării au fost afectate în proporție de peste 50% şi câte 5.000 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror gospodării au fost afectate în proporție de până la 50%.
• Intrare în vigoare: 5 iulie 2018.
Ordinul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat nr. 955/2018 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului național multianual de microindustrializare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 571 din 6 iulie 2018.
• Prin intermediul programului de Microindustrializare, antreprenorii care dețin firme mai vechi de un an de zile pot solicita un sprijin financiar nerambusabil de până la 450.000 de lei.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 6 iulie 2018.
Ordinul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat nr. 956/2018 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 571 din 6 iulie 2018.
• Conform actului normativ, programul Empretec va avea un buget de 504.000 de lei, ceea ce va permite sprijinirea unui număr de o sută de beneficiari persoane fizice.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 6 iulie 2018.

Sinteza legislativa 25 – 29 iunie 2018

Decizia Curţii Constituționale nr. 297/2018 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 518 din 25 iunie 2018.
• Potrivit CCR, reglementarea din Codul penal care prevede că termenul prescripţiei răspunderii penale „se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză” este neconstituţională, iar făptuitorul are dreptul să știe când se întrerupe acest termen și când începe altul.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 25 iunie 2018.
Ordinul Ministerul Sănătății nr. 814/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 526 din 26 iunie 2018.
• Documentul aduce simplificări la regimul procedurii de trimitere la tratament medical în străinătate pentru mai multe categorii de pacienţi, printre care sugarii şi bolnavii care au nevoie de transplant.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 26 iunie 2018.
Ordinul Ministerul Finanțelor Publice nr. 2316/2018 privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiză și al comisionului de gestiune în cadrul programului „Prima casă” a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 527 din 27 iunie 2018.
• Conform documentului, comisionul unic de analiză este 0,15% pe an din valoarea promisiunii de garantare, iar comisionul de gestiune a garanțiilor acordate este 0,45% pe an calculat la soldul garanției statului.
• Intrare în vigoare: 27 iunie 2018.
Ordinul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 4999/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice în cadrul Programului operațional regional 2014-2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 529 din 27 iunie 2018.
• Potrivit actului normativ, valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului întreprindere unică nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.
• Intrare în vigoare: 26 iunie 2018.
Hotărârea Guvernului nr. 458/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății și pentru prorogarea unor termene a fost publicată înMonitorul Oficial, Partea I, nr. 539 din 28 iunie 2018.
• Conform actului normativ, valabilitatea cardurilor de sănătate emise până la data de 31 iulie 2018 este de şapte ani.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 1 iulie 2018.
Decizia Înaltei Curţi de Casație și Justiție nr. 13/2018 privind examinarea sesizării formulate de Avocatul Poporului cu privire la „interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă descrierea insuficientă a faptei echivalează cu lipsa mențiunilor privind fapta săvârșită, atrăgând astfel nulitatea absolută a procesului-verbal de contravenție (art. 17) sau echivalează cu neîndeplinirea cerinței privind descrierea faptei contravenționale și atrage nulitatea relativă a actului de constatare (art. 16)” a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 541 din 29 iunie 2018.
• ICCJ a stabilit că descrierea insuficientă a faptei în procesul-verbal de contravenţie atrage nulitatea relativă a acestuia.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 29 iunie 2018.
Ordinul Agenția Națională de Administrare Fiscală nr. 1612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 544 din 29 iunie 2018.
• Printre altele, documentul prevede că firmele vor plăti, în contul unic, impozitul pe profit, impozitul specific, micro, impozitele pe salarii, contribuțiile sociale datorate de salariați, impozitul pe dividende ş.a.m.d.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 1 iulie 2018.

Sinteza legislativa 11 – 22 iunie 2018

Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 503 din 19 iunie 2018.
• Legea stabileşte că personalul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate efectua oricând controale la firmele ce fac prelucrări de date personale.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 24 iunie 2018.
Hotărârea Guvernului nr. 427/2018 privind aprobarea programului de interes național „Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente” și a programului de interes național „Creșterea capacității serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativ-teritoriale” a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 503 din 19 iunie 2018.
• Potrivit documentului, costul estimat pentru o persoană beneficiară este de 975 lei/lună, la un număr mediu de 15 ore de îngrijire pe săptămână, conform costului standard de 15 lei/oră.
• Intrare în vigoare: 19 iunie 2018.
Decizia Înaltei Curţi de Casație și Justiție nr. 28/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Cluj – Secția a III-a de contencios administrativ și fiscal cu privire la dezlegarea unei chestiuni de drept a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 506 din 20 iunie 2018.
• Conform ICCJ, dacă s-a constatat, prin hotărâre definitivă, că o creanță fiscală nu poate fi valorificată în procedura insolvenței reglementată, ca urmare a depunerii tardive a acesteia, aceeași creanță nu mai poate fi valorificată de organul fiscal în procedura soluționării cererii de rambursare a T.V.A., formulată de debitoarea aflată în procedura insolvenței.
• Intrare în vigoare: 20 iunie 2018.
Legea nr. 133/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 508 din 20 iunie 2018.
• Potrivit actului normativ, pașapoartele simple electronice pentru cei care au peste 18 de ani vor fi valabile zece ani, iar părintele singur va putea cere un pașaport pentru copil în baza unei ordonanțe președințiale
• Detalii, AICI şi AICI.
• Intrare în vigoare: 20 iulie 2018.
Hotărârea Guvernului nr. 420/2018 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 511 din 21 iunie 2018.
• Actul normativ introduce modificări în ceea ce priveşte cuantumul ratelor lunare, modul de calcul al penalităţilor de întârziere, precum şi nivelul maxim al chiriei.
• Intrare în vigoare: 21 iunie 2018.
Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2047/2018 pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 514 din 22 iunie 2018.
• Actul normativ reglementează, printre altele, documentele necesare pentru luarea în evidenţă a asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi condiţiile pe care acestea trebuie să le îndeplinească în vederea evaluării.
• Intrare în vigoare: 22 iunie 2018.
Legea nr. 146/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 514 din 22 iunie 2018.
• Documentul introduce modificări cu privire la ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul vegetal şi în cel zootehnic.
• Intrare în vigoare: 25 iunie 2018.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „INVESTEȘTE ÎN TINE” a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 516 din 22 iunie 2018.
• Printre altele, actul normativ stabileşte că tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care nu realizează venituri vor putea solicita credite de până la 40.000 de lei, fără dobândă, iar persoanele cu vârste cuprinse între 26 și 55 de ani vor putea beneficia de credite în valoare de 35.000 de lei.
• Detalii, AICI şi AICI.
• Intrare în vigoare: 22 iunie 2018.
Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 478 din 11 iunie 2018.
• Actul normativ reglementează, printre altele, oferta publică de vânzare, conţinutul şi condițiile referitoare la valabilitatea prospectului, obligaţiunile corporative, precum şi dispozițiile specifice privind aplicarea prevederilor unor regulamente europene.
• Intrare în vigoare: 21 iunie 2018.
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe a fost republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 489 din 14 iunie 2018.
• Republicarea cuprinde toate modificările şi completările introduse de mai multe acte normative şi transpune prevederile unei serii de Directive europene.
Ordinul Ministerul Finanțelor Publice nr. 2330/2018 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” – S.A., în cadrul Programului Tezaur – ediția Centenar, aferent lunii iunie 2018a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 492 din 14 iunie 2018.
• Potrivit documentului, cetăţenii care doresc să investească pot subscrie titlurile de stat în perioada 15 iunie – 6 iulie 2018. Rata dobânzii este de 5% şi se plăteşte anual de către emitent, iar data scadentă pentru plata valorii nominale este 10 iulie 2023.
• Intrare în vigoare: 14 iunie 2018.

Sinteza legislativa 29 – 31 mai 2018

Hotărârea Guvernului nr. 370/2018 privind completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“, pentru anul 2018 a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 447 din 29 mai 2018.
• Actul normativ prelungește, până la 15 iunie, perioada în care se pot valorifica tomatele obținute în spații protejate.
• Intrare în vigoare: 29 mai 2018.
Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3.751/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.560/2018 privind stabilirea modalității de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației Naționale și alte unități din subordinea/coordonarea acestuia a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 447 din 29 mai 2018.
• Documentul stabilește, pe lângă multe altele, ca și angajații din învățământ al căror contract de muncă a fost suspendat sau a încetat să poată beneficia de vouchere de vacanță.
• Intrare în vigoare: 29 mai 2018.
Ordonanță de urgență a Guvernului nr.44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 454 din 31 mai 2018.
• Potrivit documentului, firmele mari și cele medii care nu și-au înlocuit casele de marcat nu vor fi sancționate decât de la începutul lunii septembrie 2018.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 31 mai 2018.
Ordin al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statuar nr. 54/2018 privind autorizarea în România a auditorilor financiari autorizați în alte state membre și a auditorilor autorizați în țări terțe a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 454 din 31 mai 2018.
• Ordinul stabilește ca auditorii financiari autorizați într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European să poată practica această meserie și în România.
• Intrare în vigoare: 31 mai 2018.

Sinteza legislativa 2 – 11 mai 2018

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1938/4735/2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistenței realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării și/sau depunerii, precum și transmiterii declarației unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 399 din 9 mai 2018.
• Potrivit actului normativ, persoanele fizice care obțin venituri independente şi care locuiesc în localităţi unde nu există o unitate ANAF pot să ceară ajutor de la primării pentru completarea și depunerea formularul 212.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 9 mai 2018.
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1931/1615/598/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 402 din 10 mai 2018.
• Documentul reglementează conţinutul formularului 112 şi oferă instrucţiuni referitoare la completarea şi depunerea acestuia.
• Intrare în vigoare: 10 mai 2018.
Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1155/2018 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului (212) „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 405 din 11 mai 2018.
• Documentul a eliminat indicativul numeric al formularului 212, astfel că acesta este cunoscut de-acum numai ca „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 11 mai 2018.
Legea nr. 97/2018 privind unele măsuri de protecție a victimelor infracțiunilor a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 376 din 2 mai 2018.
• Legea stabileşte că încheierea unui acord de mediere în latura penală a unei infracțiuni, prin care se înlătură răspunderea penală, poate interveni până la citirea actului de sesizare a instanței.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 5 mai 2018.
Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3560/2018 privind stabilirea modalității de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației Naționale și alte unități din subordinea/coordonarea acestuia a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 381 din 3 mai 2018.
• Potrivit actului normativ, pentru perioada 1 iulie 2017 – 30 noiembrie 2018, se vor acorda vouchere de vacanță, în cuantum de maximum 1.450 lei pentru fiecare salariat din cadrul instituțiilor de învățământ de stat, al Ministerului Educației Naționale și al altor unități din subordinea acestuia.
• Intrare în vigoare: 3 mai 2018.
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1976/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind informațiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăți către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice și informațiile cuprinse în mesajul electronic de plăți care se transmite în sistem informatic de către instituțiile de credit inițiatoare, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2011 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 386 din 4 mai 2018.
• Printre altele, documentul stabileşte informațiile pe care contribuabilii trebuie să le completeze în formularele de plată, respectiv: codul contului de venituri bugetare sau de disponibilități în care se dispune plata, codul de identificare fiscală al contribuabilului, precum şi alte explicații privind plata, dacă este cazul.
• Intrare în vigoare: 4 mai 2018.

Sinteza legislativa 10 – 27 aprilie 2018

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 353 din 23 aprilie 2018.
• Potrivit actului normativ, înscrierea provizorie a dreptului de proprietate se face în baza procesului-verbal de punere în posesie și a hotărârii comisiei județene de fond funciar.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 23 aprilie 2018.
Ordinul Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 206/2018 privind procedura de stabilire și înregistrare a mărcilor de responsabilitate la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, pentru operatorii economici naționali a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2018.
• Actul normativ reglementează conținutul mărcii de responsabilitate, în sensul că acesta poate fi format dintr-un cod alfanumeric, în care literele reprezintă simbolul județului, iar cifrele reprezintă numărul de ordine al mărcii, sau dintr-o combinație de litere care să reprezinte inițialele numelui/denumirii operatorului economic.
• Intrare în vigoare: 26 aprilie 2018.
Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 637/2018 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 367 din 27 aprilie 2018.
• Potrivit documentului, sprijinul se poate acorda pentru anumite costuri, printre care costurile standard aferente elaborării proiectului tehnic de împăduriri şi costurile standard aferente lucrărilor de înființare a plantației pentru cele trei tipuri de forme de relief (câmpie, deal, munte) și cele două categorii de teren (agricol, neagricol).
• Intrare în vigoare: 27 aprilie 2018.
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 4597/1698/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților administrativ-teritoriale în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 370 din 27 aprilie 2018.
• Printre altele, documentul prevede că unitățile administrativ-teritoriale pot solicita, de la Ministerul Finanțelor Publice, până la data de 29 noiembrie 2018, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, în limita sumei de 500.000 de lei.
• Intrare în vigoare: 27 aprilie 2018.
Ordinul Ministerului Apelor şi Pădurilor nr. 379/2018 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 454/2013 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și desfășurarea licitației publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a plajei Mării Negre, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre și a Listei sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 332 din 16 aprilie 2018.
• Potrivit actului normativ, în cazul contractelor de închiriere cu o durată de un sezon estival, chiria se achită în trei tranşe, respectiv: 30% din chiria anuală – în termen de 10 zile de la data semnării contractului; 30% din chiria anuală – până la data de 15 iulie 2018 şi 40% din chiria anuală – până la data de 15 august 2018.
• Intrare în vigoare: 16 aprilie 2018.
Legea nr. 90/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 335 din 17 aprilie 2018.
• Legea introduce noi prevederi în ceea ce priveşte finanţarea programelor sportive şi condiţiile de încheiere a contractului de activitate sportivă.
• Intrare în vigoare: 20 aprilie 2018.
Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3475/2018 privind aprobarea Metodologiei de selecție a personalului din România pentru posturi didactice din cadrul sistemului școlilor europene a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 339 din 18 aprilie 2018.
• Potrivit documentului, procedura de selecție constă în verificarea administrativă a dosarului de înscriere, evaluarea activității profesionale, susţinerea interviului şi proba scrisă în specialitatea postului.
• Intrare în vigoare: 18 aprilie 2018.
Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 401/2018 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 229/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulația pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru funcționarea și cu gaze petroliere lichefiate (GPL) și autorizarea agenților economici care execută montarea, reviziile tehnice și repararea instalațiilor de alimentare a motoarelor cu GPL – RNTR-6 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 341 din 19 aprilie 2018.
• Actul normativ aduce modificări referitoare la montarea şi componenţa instalaţiei GPL sau GNC şi impune noi condiţii pentru acordarea certificatului de conformitate.
• Intrare în vigoare: 19 aprilie 2018.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 346 din 20 aprilie 2018.
• Actul normativ impune noi obligaţii în sarcina autorităţilor de management şi a liderilor de parteneriat în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene.
• Intrare în vigoare: 20 aprilie 2018.
Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 347 din 20 aprilie 2018.
• Printre altele, documentul aduce modificări în ceea ce priveşte operațiunile de constituire de garanții financiare sau ipoteci mobiliare, precum şi referitoare la depozitarea activelor.
• Intrare în vigoare: 20 aprilie 2018.
Legea nr. 87/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 311 din 10 aprilie 2018.
• Potrivit legii, din 2019, comercianții nu vor mai avea voie să vândă de plastic cu mâner, iar amenzile pentru nerespectarea acestei prevederi vor fi cuprinse între 15.000 și 25.000 de lei.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 13 aprilie 2018.
Ordinul Ministerului Apărării Naționale nr. 48/2018 pentru modificarea, completarea, abrogarea și suspendarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 313 din 10 aprilie 2018.
• Documentul introduce noi prevederi referitoare la avizarea maiștrilor militari și a subofițerilor în activitate în vederea participării la concursul de admitere la cursul de formare a ofițerilor în activitate.
• Intrare în vigoare: 10 aprilie 2018.
Legea nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 313 din 10 aprilie 2018.
• Actul normativ prevede că firmele autorizate în condițiile legii vor putea să funcționeze ca intermediari între cei care vor să lucreze ca zilieri și beneficiari, însă nu vor avea dreptul să le ceară zilierilor bani pentru intermediere.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 13 aprilie 2018.
Legea nr. 88/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 315 din 10 aprilie 2018.
• Printre altele, legea aduce modificări referitoare la ţinerea evidenţei orelor de muncă ale salariaţilor mobili şi introduce noi reglementări în ceea ce priveşte munca la negru.
• Detalii, AICI, AICI, AICI şi AICI.
• Intrare în vigoare: 13 aprilie 2018.
Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1003/2018 pentru aprobarea Procedurii privind procesarea formularelor 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii” a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 316 din 11 aprilie 2018.
• Potrivit documentul, virarea sumelor reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult se realizează în maximum 90 de zile de la data depunerii cererii.
• Detalii, AICI şi AICI.
• Intrare în vigoare: 11 aprilie 2018.
Ordinul Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate nr. 413/2018 pentru modificarea Normelor metodologice privind rambursarea și recuperarea cheltuielilor reprezentând asistența medicală acordată în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății la care România este parte, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 319 din 11 aprilie 2018.
• Printre altele, actul normativ transpune în legislația locală o serie de reglementări europene, care interzic respingerea cererilor pentru rambursare doar pentru că sunt redactate într-o limbă oficială a UE.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 11 aprilie 2018.
Hotărârea Guvernului nr. 207/2018 privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2018 ca zi liberăa fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 328 din 13 aprilie 2018.
• Documentul stabileşte că ziua de 30 aprilie va fi zi liberă pentru bugetari, pentru a face legătura între weekend și Ziua Muncii.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 13 aprilie 2018.

Sinteza legislativa 2 – 5 aprilie 2018

Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 296 din 2 aprilie 2018.
• Legea oferă salariaților posibilitatea de a munci de acasă sau din alt loc în afară de sediul angajatorului lor.
• Detalii, AICI, AICI și AICI.
• Intrare în vigoare: 5 aprilie 2018.
Legea nr. 82/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 299 din 3 aprilie 2018.
• Actul normativ introduce noi prevederi referitoare la învățământul profesional și tehnic.
• Intrare în vigoare: 6 aprilie 2018.
Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1704/2018 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2018 a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 300 din 3 aprilie 2018.
• Printre altele, documentul prevede că valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei, iar metoda de vânzare este licitația.
• Intrare în vigoare: 3 aprilie 2018.
Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1731/2018 privind completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice și pentru stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2018 a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 300 din 3 aprilie 2018.
• Actul normativ cuprinde lista eșalonării pe zile a plății salariilor ordonatorilor principali de credite și instituțiilor publice subordonate.
• Intrare în vigoare: 3 aprilie 2018.
Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2018 pentru modificarea și completarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2015 a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 302 din 4 aprilie 2018.
• Documentul aduce modificări formulelor de calcul pentru indicatorul specific de performanță.
• Intrare în vigoare: 4 aprilie 2018.
Ordinul Ministerului Afacerilor Externe nr. 557/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcții de execuție specifice în Ministerul Afacerilor Externe a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 303 din 4 aprilie 2018.
• Actul normativ reglementează modalitatea de organizare și desfășurare a concursului, precum și condițiile pe care candidații trebuie să le îndeplinească pentru ocuparea unei funcții de execuție în cadrul MAE.
• Intrare în vigoare: 4 aprilie 2018.

Sinteza legislativa 19 – 23 martie 2018

Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 a fost republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 237 din 19 martie 2018.
• Printre altele, legea reglementează organizarea, funcționarea și evidența biroului individual notarial și a societății profesionale notariale, dobândirea calității de notar public, precum şi funcţionarea organismelor competente, respectiv Camera Notarilor Publici şi Uniunea Națională a Notarilor Publici.
Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 627/2018 privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, către Agenția Națională de Administrare Fiscală a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 238 din 19 martie 2018.
• Conform documentului, firmele vor trebui să folosească numai aparate de marcat cu jurnal electronic şi vor fi obligate să transmită Fiscului, lunar, informații referitoare la pornirea/oprirea aparatului de marcat electronic fiscal.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 19 martie 2018.
Ordinul Autorităţii Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2018 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a modului de calcul și a condițiilor de avizare a prețurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanță obligați și furnizorii de ultimă instanță opționali clienților finali din 06.03.2018 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 247 din 21 martie 2018.
• Documentul stabileşte metoda de calcul şi condițiile de avizare a prețului maxim pentru serviciul universal.
• Intrare în vigoare: 21 martie 2018.
Circulara Băncii Naționale a României nr. 8/2018 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatoriiconstituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 247 din 21 martie 2018.
• Potrivit documentului, rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,10% pe an, iar rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA este de 0,08% pe an.
• Intrare în vigoare: 21 martie 2018.
Ordinul Ministerului Mediului nr. 278/2018 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 250 din 21 martie 2018.
• Printre altele, documentul stabileşte că românii care participă la programul Rabla plus vor putea beneficia de un singur ecotichet cu o valoare între 20.000 de lei şi 45.000 de lei, pe tot parcursul unui an calendaristic.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 21 martie 2018.
Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 208/2018 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității”, aferentă Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 251 din 22 martie 2018.
• Documentul reglementează domeniul de aplicare a schemei, beneficiarii ajutorului, condițiile de eligibilitate, precum şi procedura de acordare a ajutorului de minimis.
• Intrare în vigoare: 22 martie 2018.
Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 252 din 22 martie 2018.
• Legea introduce persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și cele familiale în sfera producătorilor agricoli.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 25 martie 2018.
Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 257 din 23 martie 2018.
• Potrivit documentului, metodele indirecte de stabilire a veniturilor sunt metoda sursei și utilizării fondului, metoda fluxurilor de trezorerie şi metoda patrimoniului net.
• Intrare în vigoare: 23 martie 2018.
Legea nr. 72/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 260 din 23 martie 2018.
• Potrivit legii, pragul de la care firmele au obligația să se înregistreze în scopuri de taxă pe valoarea adăugată va crește de la 220.000 la 300.000 de lei.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 26 martie 2018.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 260 din 23 martie 2018.
• Printre altele, actul normativ introduce un mecanism de simplificare privind impozitul pe venit, CAS și CASS pentru persoanele fizice şi modifică baza de calcul a contribuţiilor obligatorii.
• Detalii, AICI, AICI şi AICI.
• Intrare în vigoare: 23 martie 2018.

         

Partener

Certificare ISO: