Noutati Legislative 2018

Sinteza legislativa 05 – 09 noiembrie 2018

→ Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.601/2018 pentru modificarea Normelor privind utilizarea declarațiilor vamale simplificate și înscrierea în evidențele declarantului, aprobate prin Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.887/2016 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 935 din 6 noiembrie 2018.
• Pentru derularea procedurii de depunere a unei declarații vamale sub forma unei înscrieri în evidențele declarantului nu mai este nevoie de etapa descărcării și recepționării mărfurilor.
• Intrare în vigoare: 6 noiembrie 2018.
→ Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.716/2018 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 937 din 6 noiembrie 2018.
• Ordinul vizează faptul că, din noiembrie 2018, contribuabilii mijlocii își vor plăti obligațiile fiscale la trezoreriile municipiu reședință de județ în raza cărora își au domiciliul fiscal.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 6 noiembrie 2018.
→ Legea nr. 247/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 941 din 7 noiembrie 2018.
• Legea urmărește scăderea costurilor angajării străinilor în România.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 10 noiembrie 2018.
→ Legea nr. 250/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 942 din 7 noiembrie 2018.
• Cazinourile care fac reclame la premiile jocurilor de noroc, în preajma propriilor spații, riscă amenzi de până la 100.000 de lei și chiar revocarea licenței.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 10 noiembrie 2018.
→ Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3.456/2018 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 942 din 7 noiembrie 2018.
• Din 2019, va exista o obligație pentru companiile private cu peste 500 de salariați să depună, alături de bilanțurile anuale, și o declarație nefinanciară.
• Mai multe detalii despre acea declarație sunt AICI.
• Intrare în vigoare: 7 noiembrie 2018.
→ Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.761/2018 pentru modificarea Ordinului Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.960/2018 privind modificarea Ordinului Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, precum și pentru modificarea Ordinului Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 943 din 8 noiembrie 2018.
• A fost prelungit până pe 31 decembrie 2018 termenul-limită până la care companiile care se ocupă cu distribuirea și comercializarea angro a carburanților, a băuturilor alcoolice sau a tutunului prelucrat trebuie să-și găsească spații de depozitare și să se reautorizeze, dacă nu vor să-și piardă atestatele.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 8 noiembrie 2018.
→ Ordinul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat nr. 1.476/2018 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 947 și 947 bis din 9 noiembrie 2018.
• Documentul aprobă schema de minimis aferentă programului Femeia Manager, prin care antreprenoarele vor putea să participe la evenimente naționale și internaționale de business și workshop-uri.
• Intrare în vigoare: 9 noiembrie 2018.

Sinteza legislativa 29 oct – 2 nov 2018

→ Ordinul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 150/2018 pentru aprobarea Normelor privind instruirea teoretică și stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 909 din 29 octombrie 2018.
• Ordinul se referă la condițiile referitoare la accesul privind stagiul în activitatea de audit financiar, organizarea și desfășurarea stagiului de pregătire practică a stagiarilor, precum și formarea/ instruirea teoretică a stagiarilor.
• Intrare în vigoare: 29 octombrie 2018.
→ Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1378/2018privind modificarea pentru modificarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 919/2014 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 886 din 31 octombrie.
• Ordinul se referă, în principal, la anumite condiții pentru amplasarea, printre altele, a unităților comerciale, la parterul clădirilor de locuit.
• Intrare în vigoare: 31 octombrie 2018.
→ Decizia Autorității Naționale de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal nr. 174/2018 privind lista operațiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecției datelor cu caracter personal a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 919 din 31 octombrie 2018.
• Decizia stabilește care vor fi situațiile în care firmele sau alți operatori de date personale vor trebui să facă evaluări de impact a prelucrărilor asupra protecției datelor personale.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 31 octombrie 2018.
→ Ordinul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 166/2018 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea inspecțiilor la auditorii financiari și firmele de audit care desfășoară activități de audit statuar a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 922 din 1 noiembrie 2018.
• Ordinul stabilește cadrul general de desfășurare a inspecțiilor la auditorii financiar și la firmele de audit care desfășoară activități de audit financiar.
• Intrare în vigoare: 1 noiembrie 2018.

Sinteza legislativa 01 – 05 octombrie 2018

→ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 840 din 2 octombrie 2018.
• Principalele modificări sunt reprezentate de condiționarea cererii de insolvență de notificarea Fiscului despre aceasta. În același timp, cererea de deschidere a insolvenței va fi admisibilă doar dacă datoriile la stat sunt mai mici de 50% din totalul datoriilor.
• Mai multe detalii, AICI, AICI și AICI.
• Intrare în vigoare: 2 octombrie 2018.
→ Hotărârea Guvernului nr. 772/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă
a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 843, din 3 octombrie 2018.
• Hotărârea se referă la modificări precum acordarea primei de activare pentru șomerii înregistrați la agențiile de ocupare a forței de muncă sau modalitatea de acordare a acesteia.
• Intrare în vigoare: 3 octombrie 2018.

Sinteza legislativa 17 – 21 septembrie 2018

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 792 din 17 septembrie 2018.
• Ordonanța introduce veniturile obținute din drepturi de autor în cadrul veniturilor luate în calcul la stagiul necesar obținerii concediului pentru creșterea copilului.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 17 septembrie 2018.
Hotărârea Guvernului nr. 712/2018 pentru modificarea HG nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu” a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 792 din 17 septembrie 2018.
• Hotărârea modifică, în principal, cuantumul de bani pe care îl pot primi elevii care pot beneficia de acest sprijin – de la 180 de lei, pe lună, la 250 de lei, pe lună. De asemenea, se modifică plafonul venitului brut lunar pe membru de familie (în funcție de care se acordă ajutorul sau nu) – de la 180 de lei la 500 de lei brut pe lună.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 17 septembrie 2018.
Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3.067/2018 pentru completarea unor reglementări contabile a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 792 din 17 septembrie 2018.
• Ordinul modifică anumite chestiuni privitoare la mecanismul de raportare a dividendelor interimare repartizate trimestrial de companii. În concret, sunt abordate chestiuni precum: modul de contabilizare a repartizării dividendelor interimare; structura situaţiilor financiare care trebuie depuse şi care stau la baza repartizării dividendelor interimare; termenul în care trebuie depuse aceste situaţii; impunerea obligaţiei de inventariere în vederea întocmirii situaţiilor financiare.
• Mai multe detalii, AICI și AICI.
• Intrare în vigoare: 17 septembrie 2018.
Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 797 din 18 septembrie 2018.
• Hotărârea prevede că, din 1 ianuarie 2019, bugetarii delegați la mai mult de 50 de km de localitatea unde lucrează, în mod obișnuit, vor primi 230 de lei pe zi, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare. În mod excepțional, va fi posibilă și majorarea acestei sume până la 345 de lei pe zi.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 1 ianuarie 2019.
Legea de revizuire a Constituției a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 798 din 18 septembrie 2018.
• Legea prevede felul cum se va modifica articolul din Constituție privitor la familie, dacă referendumul din 6 și 7 octombrie va fi validat.
• Mai multe detalii, AICI sau AICI.
Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 799 din 18 septembrie 2018.
• Ordonanța vizează anumite modificări ale legii referendumului, precum determinarea secțiilor de votare sau cu cât timp înainte de referendum trebuie informată populația cu privire la secțiile de votare unde vor fi arondați oamenii.
• Intrare în vigoare: 18 septembrie 2018.
Hotărârea Guvernului nr. 743 privind aprobarea Programului calendaristic al referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 800, din 18 septembrie 2018.
• Hotărârea vizează desfășurarea calendaristică a referendumului, inclusiv momentul constatării rezultatelor, la nivel de secție de votare, sau publicarea rezultatului referendumului, de către Curtea Constituțională.
• Intrare în vigoare: 18 septembrie 2018.
Hotărârea nr. 7/2018 a Camerei Consultanților Fiscali privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 806, din 20 septembrie 2018.
• Hotărârea vizează, în principal, data examinării – 4 noiembrie 2018 – sau tematica și bibliografia pentru examen.
• Intrare în vigoare: 20 septembrie 2018.
Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 1.943/2018 și al Institutului Național de Statistică nr. 4.869/2018 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere) a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 810, din 21 septembrie 2018.
• Ordinul vizează, în primul rând, introducerea unor noi ocupații în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR). Printre acestea, reamintim de pozițiile de „inginer pentru controlul poluării mediului” sau „manager sistem de transport”.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 21 septembrie 2018.

Sinteza legislativa 06 aug – 14 sep 2018

Hotărârea Guvernului nr. 693/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condițiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum și a condițiilor de montare, reparare, reglare și verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere și a limitatoarelor de viteză a fost publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 779 din 11 septembrie 2018.
• Hotărârea aduce modificări privind efectuarea activității de instalare sau reparare a tahografelor sau moficări privind regimul contravențiilor în ceea ce privește operarea tahografelor.
• Intrare în vigoare: 11 decembrie 2018, cu excepția articolului I, punctul 9 (1 ianuarie 2020) și a articolului IV, care a intrat în vigoare la 11 septembrie.
Decizia Camerei Deputaților nr. 5/2018 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I-VII a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 762 din 4 septembrie 2018.
• Actul normativ stabilește că tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial rămân, în anul 2018, aceleași ca în anul 2017;
• Detalii, AICI;
• Intrare în vigoare: 4 septembrie 2018.
Ordin al Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 766 din 5 septembrie 2018.
• Ordinul stabilește modelul formularelor utilizate în controlul situației fiscale personale;
• Intrare în vigoare: 5 septembrie 2018.
Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.019/2018 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 742 din 28 august 2018.
• Anexele modificate stabilesc prețuri maxime ale medicamentelor vândute de către unități medicale sau farmacii care au relații contractuale cu instituții ale statului cu activitate în domeniul sănătății (de exemplu, casele de asigurări de sănătate);
• Intrare în vigoare: 28 august 2018.
Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2.093/2018 pentru aprobarea procedurilor privind definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 745 din 29 august 2018.
• Prin acest ordin se aprobă procedura de stabilire a impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice și de emitere a deciziilor de impunere anuală;
• Se aprobă și procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/ unităților de cult și a cheltuielilor admise cu bursele private;
• De asemenea, se aprobă modelul și conținutul unor formulare relevante pentru astfel de impozite;
• Detalii, AICI;
• Intrare în vigoare: 29 august 2018
Ordinul Autorității pentru supravegherea publică a activității de audit statutar nr. 90/2018 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 752 din 31 august 2018.
• Ordinul vizează chestiuni privind formarea continuă a auditorilor financiari, de la numărul minim de ore de formare profesională la care trebuie să participe auditorii financiari, la chestiuni care țin de monitorizarea calității cursurilor de formare continuă;
• Intrare în vigoare: 31 august 2018.
Ordinul Ministerului Sănătății nr. 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 720 din 21 august 2018.
• Ordinul, printre altele, va adăuga la definițiile deja existente în normele vizate definițiile unor termeni precum „bazin de înot” sau „piscină”. De asemenea, sunt modificate articole precum cele referitoare la calitatea terenurilor pe care pot fi amplasate clădiri pentru locuit sau cele referitoare la clădirile folosite pentru activități comerciale sau de servicii.
• Intrare în vigoare: 21 august 2018.
Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.855/2018 pentru aprobarea Procedurii de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plăți anticipate a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 721 din 21 august 2018.
• Impozitul pe venit pentru 2018 care a fost datorat în baza deciziilor de plăți anticipate se anulează, din cauză că a fost introdus sistemul de plată în baza declarației unice.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 21 august 2018
Ordinul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statuar nr. 87/2018 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea auditorilor financiari și a firmelor de audit în România, recunoașterea firmelor de audit din alte state membre, retragerea și redobândiea autorizării a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 721 din 21 august 2018.
• Actul normativ prevede care sunt condițiile pentru persoanele fizice care vor să fie autorizate pentru a putea fi auditori financiari, care este procedura în vederea autorizării, precum și care sunt criteriile de autorizarea a firmelor străine de audit pentru a fi recunoscute ca firme de audit și în România.
• Intrare în vigoare: 21 august 2018.
Ordinul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Anterprenoriat nr. 1.032/2018 privind aprobarea procedurii de acordare a atestatului în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor prevăzute în planul de afaceri pentru desfășurarea de activități comerciale a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 727 din 23 august 2018.
• Ordinul vizează cetățenii străini (investitorii străini) care doresc să obțină atestatul menționat anterior. Acesta include o cerere-tip de solicitare a atestatului, pe lângă documentația care trebuie să însoțească cererea. De asemenea, este prevăzută și modalitatea în care va fi soluționată cererea.
• Intrare în vigoare: 23 august 2018
Ordinul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Anterprenoriat nr. 1.033/2018 privind aprobarea procedurii de acordare a avizului tehnic de specialitate pentru obținerea vizei de lungă ședere în România în vederea desfășurării de activități comerciale a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 727 din 23 august 2018.
• Ordinul vizează cetățenii străini (investitorii străini) care doresc să obțină avizul tehnic menționat anterior. Acesta include o cerere-tip de solicitare a avizului, pe lângă documentația care trebuie să însoțească cereea. De asemenea, este prevăzută și modalitatea în care va fi soluționată cererea.
• Intrare în vigoare: 23 august 2018
Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 728 din 23 august 2018.
• Ordonanța vizează, în principal, anumite măsuri de protejare a consumatorilor (turiștilor) prin obligarea agențiilor de turism la anumite instrumente de garantare a plăților făcute de aceștia.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 2 septembrie 2018.
Ordinul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statuar nr. 89/2018 pentru aprobarea Normelor privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari și a firmelor de audit a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 733 din 24 august 2018.
• Ordinul vizează care sunt criteriile după care este determinată reputația auditorilor financiari și a firmelor de audit. De asemenea, sunt prevăzute cazurile de „compromitere serioasă a bunei reputații”.
• Intrare în vigoare: 24 august 2018.
Ordinul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statuar nr. 88 pentru aprobarea Normelor privind suspendarea exercitării activității auditorilor financiari și firmelor de audit a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 734 din 24 august 2018.
• Normele vizează, în principal, cazurile de suspendare a activității auditorilor financiar și a firmelor de audit și efectele unei astfel de suspendări.
• Intrare în vigoare: 24 august 2018.
Ordonanța Guvernului nr. 4/2018 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 735 din 24 august 2018.
• Ordonanța vizează, printre altele, modificări ale articolelor din legea vizată care reglementează situații precum vânzarea și eliberarea medicamentelor sau modalitatea de eliberare a unor autorizații de funcționare.
• Intrare în vigoare: în ceea ce privește articolul I, punctele 18-25: 23 septembrie 2018; în ceea ce privește restul ordonanței: 27 august 2018
Legea nr. 233/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizarii unor obiective de interes național, județean și local a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 706 din 14 august 2018.
• Legea modifică și adaugă anumite prevederi Legii nr. 255/2010 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică. De exemplu, este prevăzut regimul juridic al unui imobil expropriat față de care, anterior, fusese dispusă o măsură asiguratorie.
• Intrare în vigoare: 17 august 2018.
Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 67/2018 pentru aprobarea normelor privind înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 711 din 16 august 2018.
• Actul normativ prevede care sunt pașii și condițiile pentru înscrierea auditorilor financiar, precum și a firmelor de audit, ca membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România.
• Intrare în vigoare: 16 august 2018.
Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 70/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizațiilor și taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice și juridice, și pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 711 din 16 august 2018.
• Modificările și completările se referă la chestiuni precum cotizațiile fixe anuale datorate de membrii Camerei Auditorilor Financiari din România în scopul menținerii în Registrul membrilor sau în scopul accesului la serviciile Camerei pentru membrii.
• Intrare în vigoare: 16 august 2018.
Republicarea Hotărârii Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 712 din 16 august 2018.
• Statutul republicat vizează cadrul general al desfășurii activității practicienilor în insolvență, inclusiv chestiuni precum modalitatea de obținere a statutului de practician în insolvență sau formele de organizare ale activității practicienilor în insolvență.

Sinteza legislativa 30 iul – 3 aug 2018

Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 660 din 30 iulie 2018.
• Actul normativ stabileşte aspecte legate de folosinţa, modificarea şi întreţinerea locuinţei, normele de conduită în cadrul blocurilor de locuit sau modalitatea de înfiinţare şi funcţionare a asociaţiilor de proprietari, cheltuielile datorate de proprietari, asociațiile de chiriași ș.a.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 28 septembrie 2018.
Legea nr. 221/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 661 din 30 iulie 2018.
• Documentul stabilește reducerea vârstei de pensionare pentru anumite categorii de lucrători, și anume pentru cei ce lucrează în aviației sau în subteran.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 2 august 2018.
Legea nr. 215/2018 privind modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 241/2006 și abrogarea alin. (2) al art. III din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 664 din 31 iulie 2018.
• Potrivit documentului, familiile sau persoanele singure cu venituri scăzute vor primi un ajutor financiar pentru plata serviciului de apă și canalizare.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 3 august 2018.
Ordinul ANAF nr. 1.701/2018 pentru aprobarea Procedurii de stabilire și de regularizare a contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, precum și a formularului 631 „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale” a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 672 din 2 august 2018.
• Ordinul stipulează un set precis de reguli în funcție de care autoritățile fiscale vor stabili și regulariza CAS și CASS pentru veniturile obținute de persoanele fizice în anul 2017.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 2 august 2018.
Legea nr. 223/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 676 din 3 august 2018.
• Documentul clarifică aspecte privind interdicția de a desfășura activități comerciale, turistice și de divertisment în clădirile cu risc seismic.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 6 august 2018.

Sinteza legislativa 23 – 27 iulie 2018

Legea nr. 189/2018 privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice la nivel local, a tinerilor dezavantajați a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 639 din 23 iulie 2018.
• Actul normativ stabileşte că tinerii de până la 26 de ani, care nu au nici măcar un an de experiență în muncă și care fie provin din sistemul de protecție a copilului, fie au un copil în întreținere să poată da concurs, începând de luna viitoare, pentru ocuparea unui post temporar în instituțiile publice locale.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 22 august 2018.
Legea nr. 191/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 642 din 24 iulie 2018.
• Potrivit actului normativ, plata cu cardul trebuie acceptată și în comerțul angro sau în prestările de servicii și mai puține firme din comerțul cu amânuntul sunt nevoite să accepte plata cu cardul.
• Detalii, AICI și AICI.
• Intrare în vigoare: 27 iulie 2018.
Legea nr. 192/2018 pentru modficarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 642 din 24 iulie 2018.
• Actul normativ permite ca pentru ajutorul social primit să lucreze mai mulți membri ai unei familii.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 22 octombrie 2018.
Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.825/2018 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 107 „Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private” a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 646 din 25 iulie 2018.
• Ordinul stabilește modelul și regulile de completare ale declarației pe care companiile plătitoare de impozit pe profit și microîntreprinderile care fac sponsorizări sunt obligate mai nou să o depună la Fisc.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 25 iulie 2018.
Legea nr. 200/2018 pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 647 din 25 iulie 2018.
• Actul normativ stabilește ca prevederile Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare să se aplice începând cu luna februarie 2019.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 28 iulie 2018.
Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 647 din 25 iulie 2018.
• Potrivit actului normativ, din data de 24 august 2018, amenzile contravenționale vor putea fi plătite la jumătate din valoarea minimă a acestora timp de 15 zile, procesul-verbal va avea un nou model și se va anula dacă din el lipsește codul numeric personal al celui amendat. Suplimentar, de anul viitor, amenzile rutiere vor putea fi plătite, de oriunde din țară, într-un cont unic.
• Detalii, AICI, AICI, AICI și AICI.
• Intrare în vigoare: 24 august 2018.
Legea nr. 206/2018 pentru completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 647 din 25 iulie 2018.
• Documentul dă posibilitatea, la cerere, medicilor militari de a ieși la pensie la vârsta de 65 de ani.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 28 iulie 2018.

Sinteza legislativa 16 – 20 iulie 2018

Ordinul Ministerului Turismului nr. 984/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind desfășurarea activității de agrement nautic, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 292/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 607 din 16 iulie 2018.
• Actul normativ stabileşte noi reguli pentru cei ce desfășoară activități de agrement turistic, adică restricționează desfășurarea acestora în preajma plajelor turistice.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 16 iulie 2018.
Legea nr. 175/2018 pentru modificarea și completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 611 din 17 iulie 2018.
• Legea prevede reducerea cotei de TVA aplicate serviciilor de canalizare de la 19 la 9%.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 1 ianuarie 2019.
Ordinul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 2.515/2018 privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru intervențiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 614 din 17 iulie 2018.
• Actul normativ aduce modificări tarifelor percepute pentru obținerea avizelor de specialitate din partea Ministerului Culturii pentru renovarea clădirilor istorice.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 16 august 2018.
Legea nr. 174/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2018.
• Documentul prevede modificări importante aduse legislației pentru combaterea violenței domestice.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 21 iulie 2018.
Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2.531/2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 623 din 18 iulie 2018.
• Prevederile cuprinse de acest act normativ reglementează sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2018 pentru companii.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 18 iulie 2018.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 625 din 19 iulie 2018.
• Actul normativ prevede modificarea unor măsuri pentru protecția persoanelor cu handicap, inclusiv acordarea unei alocații lunare de îngrijire.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 19 iulie 2018.
Legea nr. 176/2018 privind internshipul a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 626 din 19 iulie 2018.
• Potrivit documentului, tinerii cu vârsta de peste 16 ani vor putea face stagii de internship plătite la firme.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 18 august 2018.
Legea nr. 178/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 627 din 19 iulie 2018.
• Documentul prevede ca firmele de stat și cele private care au peste 50 de salariați să poată desemna un angajat propriu sau să poată angaja un specialist care să se ocupe de egalitatea de șanse între femei și bărbați.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 22 august 2018.

         

Partener

Certificare ISO: