Noutati Legislative 2018

Sinteza legislativa 10 – 14 decembrie 2018

→ Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1043 din 10 decembrie 2018.
• Legea se referă la evaluarea impactului asupra mediului a proiectelor publice și private care pot avea efecte semnificative asupra mediului; de exemplu, legea conține două anexe unde sunt prevăzute proiectele care pot avea efecte semnificative asupra mediului – astfel de proiecte fac obiectul unei solicitări de aprobare de dezvoltare și al unei evaluări a impactului lor asupra mediului.
• Intrare în vigoare: 9 ianuarie 2019.
→ Hotărârea Guvernului nr. 956/2018 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1049 din 11 decembrie 2018.
• Conform hotărârii, termenul de aplicare a programelor naționale se prelungește până în 31 martie 2019.
• Intrare în vigoare: 11 decembrie 2018.
→ Hotărârea Guvernului nr. 953/2018 pentru modificarea unor acte normative privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1056 din 13 decembrie 2018.
• Hotărârea vizează anumite modificări în ceea ce privește regimul juridic al compensației lunare pentru chirie, în cazul cadrelor militare, precum și în cazul polițiștilor.
• Intrare în vigoare: 13 decembrie 2018.
→ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1060 din 14 decembrie 2018.
• Ordonanța vizează anumite modificări precum acordarea, în cadrul Programului „Start-up Nation Romania” unui avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 14 decembrie 2018.
→ Hotărârea Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1045 din 10 decembrie 2018.
• Din 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut va fi de 2.080 lei pe lună; de asemenea, pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut va fi de 2.350 lei pe lună.
• Pentru mai multe detalii și pentru anumite detalii privind unele implicații ale măririi salariului minim, vezi AICI, AICI, AICI, AICI, AICI, AICI, AICI, AICI, AICI, AICI, AICI și AICI.
• Intrare în vigoare: 10 decembrie 2018.
→ Legea nr. 290/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1052 din 12 decembrie 2018.
• Anumiți cetățeni își vor schimba actele de identiate, în următorii ani, din cauză că anumite denumiri de localități sau străzi se vor schimba. Mai exact, e vorba de cazurile când se va schimba denumirea din cauza înlocuirii literei „î” cu litera „â”.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 15 decembrie 2019.
→ Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (Completul competent să judece recursul în interesul legii) nr. 19/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1055 din 13 decembrie 2018.
• Conform deciziei, orice adunare publică desfășurată în apropierea unei instituții (sau autorități) publică trebuie declarată, astfel de adunări nefiind exceptate de la declararea prealabilă a adunărilor publice.
• Mai multe detalii, AICI.
• Obligatorie de la: 13 decembrie 2018.
→ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1058 din 13 decembrie 2018.
• Printre modificări, ordonanța prevede că, în 2019 și 2020, li se va acorda bugetarilor, anual, câte un voucher de vacanță de 1.450 de lei pe care să-l folosească în vacanțele din țară.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 13 decembrie 2018.
→ Hotărârea Guvernului nr. 983/2018 privind stabilirea zilelor de 24 și 31 decembrie 2018 ca zile libere a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1061 din 14 decembrie 2018.
• Conform actului, personalul instituțiilor și autorităților publice beneficiază de zile libere în datele de 24 și 31 decembrie. Totuși, aceste prevederi nu se aplică în cazuri precum cele ale magistraților care au termene stabilite în acele zile, precum și în alte câteva cazuri prevăzute în hotărâre.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 14 decembrie 2018.

Sinteza legislativa 03 – 07 decembrie 2018

→ Legea nr. 285/2018 pentru modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1028 din 3 decembrie 2018.
• Modificarea vizează definiția termenului „clădire“, conținut în Codul fiscal. În urma modificării, vor fi considerate clădiri și construcțiile reprezentând turnurile de susținere a turbinelor eoliene.
• Intrare în vigoare: 6 decembrie 2018.
→ Hotărârea Colegiului Fizioterapeuților din România nr. 36/2018 privind dobândirea calității de membru al Colegiului Fizioterapeuților din România și eliberarea autorizației de liberă practică pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1028 din 3 decembrie 2018.
• Hotărârea prevede, printre altele, în baza căror documente se eliberează autorizația de liberă practică pentru persoanele înscrise în Colegiul Fizioterapeuților din România.
• Intrare în vigoare: 3 decembrie 2018.
→ Legea nr. 288/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1036 din 6 decembrie 2018.
• Conform legii, cadrele militare și polițiștii care se află la prima numire în funcție sau care sunt nevoiți să se mute în interes de serviciu și care obțin un credit imobiliar sau ipotecar vor putea beneficia de plata parțială sau chiar totală a ratei împrumutului. De asemenea, de ajutor pentru ratele la casă vor mai putea beneficia și soldații sau gradații profesionali.
• Mai multe detalii, AICI și AICI.
• Intrare în vigoare: 9 decembrie 2018.
→ Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3.659/2018pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare unitară a prevederilor art. 291 alin. (2) lit. e) și alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/215 privind Codul fiscal a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1037 din 6 decembrie 2018.
• Ordinul reprezintă un set de instrucțiuni în privința aplicării cotei reduse de TVA de 5%, pentru servicii turistice.
• Mai multe detalii despre acest subiect, AICI.
• Intrare în vigoare: 6 decembrie 2018.
→ Legea nr. 297/2018privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Mobiliare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1040 din 7 decembrie 2018.
• Actele sub semnătură privată, înscrise în Registrul Național de Publicitate Imobiliară (care va înlocui Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare), vor putea fi înscrise în acest registru, pentru a funcționa ca titluri executorii, în condițiile în care ele pot funcționa astfel, conform legii.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 10 decembrie 2018.
→ Legea nr. 289/2018 pentru modificarea art. 11 din Legea educației naționale nr. 1/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1028 din 3 decembrie 2018.
• Modificările vizează, printre altele, faptul că Ministerul Educației Naționale poate organiza, anual, un examen de bacalaureat pentru românii de pretutindeni. Totuși, chiar dacă se va organiza, acesta se va organiza prin metodologie care ar urma să se stabilească de către Ministerul Educației Naționale.
• Intrare în vigoare: 6 decembrie 2018.
→ Ordonanța de urgență nr. 103/2018 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1028 din 3 decembrie 2018.
• Ordonanța prevede mărirea indemnizațiilor primite de invalizii, veteranii și văduvele de război, de la 1 ianuarie 2019.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 1 ianuarie 2019.
→ Legea nr. 286/2018 pentru modificarea alin. (1) și (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1029 din 4 decembrie 2018.
• Modificarea vizează creșterea vârstei până la care un copil poate fi pus în plasament numai la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal și, excepțional, în tip rezidențial, dacă e vorba de un copil cu handicap grav, care necesită îngrijiri în servicii de tip rezidențial specializate. Schimbarea va duce la creșterea vârstei de la trei la șapte ani.
• Intrare în vigoare: 1 ianuarie 2019.
→ Ordonanța de urgență nr. 104/2018privind implementarea Programului guvernamental „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar“ a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1029 din 4 decembrie 2018.
• Ordonanța vizează faptul că, în cadrul conturilor de economii pentru copii, statul va depune, anual, 600 de lei, dacă părinții depun cel puțin 1.200 de lei.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 4 decembrie 2018.
→ Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2846/2018pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată stabilite prin „Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal“, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1032 din 5 decembrie 2018.
• Ordinul prevede, printre altele, care este procedura de anulare a obligațiilor de plată stabilite prin „Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal“; e vorba de contribuțiile de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 5 decembrie 2018.
→ Ordinul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1549/2018privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1036 din 6 decembrie 2018.
• Ordinul prevede care sunt documentele justificative privind dobândirea calității de asigurat.
• Intrare în vigoare: 6 decembrie 2018.
→ Hotărârea Guvernului nr. 935/2018 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părți din costul chiriei, energiei electrice și energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război și văduvelor de război, precum și accidentaților de război în afara serviciului ordonat a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1042 din 7 decembrie 2018.
• Hotărârea prevede că persoanele menționate anterior, care au suferit o infirmitate din cauza războiului, beneficiază, în 2018, de un ajutor de 400 de lei/ persoană pentru scopurile menționate mai sus.
Intrare în vigoare: 7 decembrie 2018.

Sinteza legislativa 26 – 29 noiembrie 2018

→ Ordinul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 266/2018 pentru aprobarea Normelor privind raportarea către Autoritatea pentru Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar a încălcărilor reglementărilor în domeniul auditului statutar a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.010 din 28 noiembrie 2018.
• Ordinul vizează raportarea încălcărilor în domeniul auditului statutar, făcându-se referire, printre altele, la mecanisme pentru încurajarea raportării încălcărilor reglementărilor din domeniul auditului statutar.
• Intrare în vigoare: 28 noiembrie 2018.
→ Ordinul Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 1.106/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1010 din 28 noiembrie 2018.
• Ordinul se referă, printre altele, la documentele necesare pentru atestare sau la criteriile de atestare/reatestare.
• Intrare în vigoare: 28 noiembrie 2018.
→ Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3.626/2018 privind modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configurației Codului de accize și a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.011 din 29 noiembrie 2018.
• Ordinul prevede nomenclatorul actual privind codurile de produse accizabile armonizate.
• Intrare în vigoare: 29 noiembrie 2018.
→ Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.906/2018pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificației pentru plata cu anticipație a sumelor de plată, reprezentând impozit pe venit, contribuție individuală de asigurări sociale și contribuție individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1005 din 27 noiembrie 2018.
• Ordinul se referă la procedura de acordare a bonificației de 10% asupra sumelor de plată datorate în privința impozitului și contribuțiilor menționate anterior.
• Mai multe detalii despre acest subiect, AICI.
• Intrare în vigoare: 27 noiembrie 2018.
→ Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.937/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili persoane fizice în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1005 din 27 noiembrie 2018.
• Ordinul se referă la metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili persoane fizice în contul unic, pentru veniturile realizate după 1 ianuarie 2018.
• Intrare în vigoare: 27 noiembrie 2018.
→ Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.936/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic de contribuabili persoane fizice a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1006 din 28 noiembrie 2018.
• Ordinul se referă la obligațiile fiscale care se plătesc în contul unic de contribuabili persoane fizice: impozit pe venit aferent declarației unice, contribuții de asigurări sociale aferente declarației unice și contribuții de asigurări sociale de sănătate aferente declarației unice.
• Intrare în vigoare: 28 noiembrie 2018.
Decizia Curții Constituționale a României nr. 632/2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 995 din 26 noiembrie 2018.
• Conform deciziei, toate persoanele care au lucrat în condiții de handicap mediu, accentuat sau grav, au dreptul la o pensionare mai rapidă, indiferent de momentul dobândirii calității de asigurat în sistemul pensiilor de stat – înainte sau după momentul apariției handicapului.
• Mai multe detalii, AICI.
• Obligatorie de la: 26 noiembrie 2018.
→ Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 125/2018pentru stabilirea modelului de proces-verbal de constatare a contravenției, utilizat în activitatea de control în domeniul circulației pe drumurile publice a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.000 din 27 noiembrie 2018.
• Ordinul prevede modelele de proces-verbal de constatare a contravențiilor, atunci când contravenția este constatată de agentul constatator, direct, sau cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate și verificate metrologic, pe de o parte, și atunci când contravenția este constatată exclusiv prin intermediul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate și verificate metrologic, pe de altă parte.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 26 ianuarie 2019.
→ Legea nr. 284/2018 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.013 din 29 noiembrie 2018.
• Legea se referă la transmiterea către Unitatea națională de informații privind pasagerii (UNIP) a datelor personale privind pasagerii zborurilor; printre altele, legea reglementează măsuri de protecție a prelucrării datelor, precum necesitatea existenței unui responsabil cu protecția datelor, în cadrul UNIP, și prevederea responsabilităților acestuia.
Intrare în vigoare: 2 decembrie 2018.

Sinteza legislativa 19 – 23 noiembrie 2018

→ Ordinul Ministerului Justiției nr. 4.464/2018 privind completarea Ordinului ministrului justiției nr. 3.926/C/2018 pentru modificarea și completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 46/C/2011 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 986 din 21 noiembrie 2018.
• Ordinul se referă la faptul că onorariul perceput pentru antecontractele de vânzare-cumpărare sau pentru promisiunile de vânzare autentificate anterior datei de 24 octombrie se deduce din onorariul final stabilit pentru autentificarea contractului de vânzare la același birou notarial.
• Intrare în vigoare: 21 noiembrie 2018.
→ Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 84/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 983 din 20 noiembrie 2018.
• Hotărârea vizează chestiuni precum constituirea comisiei de disciplină sau procedura disciplinară.
• Intrare în vigoare: 20 noiembrie 2018.
→ Ordinul Autorității Naționale Sanitare Veterinare nr. 162/2018 privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 78/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea excepțiilor de la Norma sanitară veterinară privind condițiile de sănătate care reglementează producerea și comercializarea produselor din carne și a altor produse de origine animală pentru unele produse ce conțin alte alimente și numai un procent mic de carne sau produse din carne a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 986 din 21 noiembrie 2018.
• Ordinul abrogă actul normativ care stabilea excepțiile de la normele care guvernau producerea și comercializarea produselor din carne și a altor produse de origină animale – în concret, era vorba de alimente ce conțineau până la 10% carne/produse din carne.
• Intrare în vigoare: 21 noiembrie 2018.
→ Hotărârea Guvernului nr. 917/2018 privind aprobarea Registrului național al calificărilor profesionale din România a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 988 din 22 noiembrie 2018.
• Hotărârea vizează aprobarea Registrului național al calificărilor profesionale din România, care este o bază de date națională care cuprinde descrierea calificărilor profesionale din România, recunoscute la nivel național.
• Intrare în vigoare: 22 noiembrie 2018.
→ Hotărârea Guvernului nr. 902/2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învățământul superior a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 990 din 22 noiembrie 2018.
• Hotărârea se referă la aspecte precum conținutul dosarului de înscriere la examenul de promovare sau structura listei de lucrări ale candidatului.
• Intrare în vigoare: 22 noiembrie 2018.
→ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 991 din 22 noiembrie 2018.
• Ordonanța prevede posibilitatea pentru firmele care sunt deținute integral de stat de a deveni fonduri suverane de investiții, dacă sunt respectate anumite condiții.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 22 noiembrie 2018.

Sinteza legislativa 12 – 16 noiembrie 2018

→ Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 187/2018 pentru aprobarea Procedurii de facturare a certificatelor verzi a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 953 din 12 noiembrie 2018.
• Procedura de facturare a certificatelor verzi vizează: modul de facturare a certificatelor verzi la consumatorii finali; modul de regularizare a certificatelor verzi la consumatorii finali; obligațiile de raportare privind facturarea/ regularizarea certificatelor verzi aferente energiei electrice facturate/ furnizate consumatorilor finali de către furnizorii și operatorii din industrie menționați în ordin.
• Intrare în vigoare: 12 noiembrie 2018.
→ Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 83/2018 pentru aprobarea și completarea Hotărârii Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizațiilor și taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice și juridice, și pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 954 din 12 noiembrie 2018.
• Hotărârea se referă la cotizațiile și taxele pe care trebuie să le plătească membrii Camerei Auditorilor Financiari din România și membrii stagiari in activitatea de audit financiar.
• Intrare în vigoare: 12 noiembrie 2018.
→ Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5.415/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, precum și pentru cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe, aprobate prin Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 4.827/2018 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 963 din 14 noiembrie 2018.
• Ordinul vizează activitatea de dirigenție desfășurată în baza unui contract individual de muncă.
• Intrare în vigoare: 14 noiembrie 2018.
→ Ordinul Ministerului Mediului nr. 1.171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 967 din 15 noiembrie 2018.
• Ordinul vizează chestiuni precum autoritățile competente în cadrul prezentei proceduri sau chestiuni privind solicitarea, aplicarea sau respingerea vizei anuale.
• Intrare în vigoare: 15 noiembrie 2018.
→ Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 86/2018 pentru aprobarea Normelor privind retragerea, redobândirea și suspendarea calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România pentru auditorii financiar și firmele de audit a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 969 din 15 noiembrie 2018.
• Ordinul vizează chestiuni legate de retragerea, redobândirea și suspendarea calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România. De exemplu, în cazul redobândirii, este prevăzut organul competent să emită ordinul de redobândire a calității.
• Intrare în vigoare: 15 noiembrie 2018.
→ Hotărârea Camerei Auditorilor Financiar din România nr. 82/2018pentru modificarea Normelor privind înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 67/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 971 din 16 noiembrie 2018.
• Hotărârea vizează anumite chestiuni legate de procedura de înscriere ca membru al CAFR.
• Intrare în vigoare: 16 noiembrie 2018.
→ Decizia Curții Constituționale a României nr. 573/2018referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 434 alin. (2) lit. g) din Codul de procedură penală a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 959 din 13 noiembrie 2018.
• Curtea constată neconstituționalitatea prevederilor din Codul de procedură penală referitoare la faptul că hotărârile pronunțate ca urmare a admiterii acordului de recunoaștere a vinovăției nu pot fi atacate cu recurs.
• Obligatorie de la: 13 noiembrie 2018.
→ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2018privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 963 din 14 noiembrie 2018.
• Ordonanța vizează, printre altele, faptul că angajatorii vor fi obligați să accepte ca femeile să muncească până la 65 de ani, dacă acestea vor. De asemenea, prin ordonanța respectivă se amână termenul de aplicare a reuniunii venitului minim garantat, a alocației pentru susținerea familiei și a ajutorului pentru încălzirea locuinței într-unul singur (venitul minim de incluziune) până în 2021; o altă modificare este amânarea termenului pentru acordarea sumei de 500 de euro pentru educație copiilor născuți după 9 februarie 2011 până în 2021.
• Același act normativ mai prevede că, de acum, salariul minim brut poate fi stabilit diferențiat de către Guvern, în funcție de nivelul de studii și de vechimea în muncă.
• O altă modificare este vizată de faptul că, în 2019, punctul-amendă va avea același cuantum ca în 2018.
• Ordonanța menționată mai prevede modificări și în privința încheierii contractelor de ucenicie.
• Mai multe detalii, AICI, AICI, AICI, AICI, AICI și AICI.
• Intrare în vigoare: 14 noiembrie 2018.

Sinteza legislativa 05 – 09 noiembrie 2018

→ Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.601/2018 pentru modificarea Normelor privind utilizarea declarațiilor vamale simplificate și înscrierea în evidențele declarantului, aprobate prin Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.887/2016 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 935 din 6 noiembrie 2018.
• Pentru derularea procedurii de depunere a unei declarații vamale sub forma unei înscrieri în evidențele declarantului nu mai este nevoie de etapa descărcării și recepționării mărfurilor.
• Intrare în vigoare: 6 noiembrie 2018.
→ Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.716/2018 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 937 din 6 noiembrie 2018.
• Ordinul vizează faptul că, din noiembrie 2018, contribuabilii mijlocii își vor plăti obligațiile fiscale la trezoreriile municipiu reședință de județ în raza cărora își au domiciliul fiscal.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 6 noiembrie 2018.
→ Legea nr. 247/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 941 din 7 noiembrie 2018.
• Legea urmărește scăderea costurilor angajării străinilor în România.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 10 noiembrie 2018.
→ Legea nr. 250/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 942 din 7 noiembrie 2018.
• Cazinourile care fac reclame la premiile jocurilor de noroc, în preajma propriilor spații, riscă amenzi de până la 100.000 de lei și chiar revocarea licenței.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 10 noiembrie 2018.
→ Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3.456/2018 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 942 din 7 noiembrie 2018.
• Din 2019, va exista o obligație pentru companiile private cu peste 500 de salariați să depună, alături de bilanțurile anuale, și o declarație nefinanciară.
• Mai multe detalii despre acea declarație sunt AICI.
• Intrare în vigoare: 7 noiembrie 2018.
→ Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.761/2018 pentru modificarea Ordinului Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.960/2018 privind modificarea Ordinului Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, precum și pentru modificarea Ordinului Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 943 din 8 noiembrie 2018.
• A fost prelungit până pe 31 decembrie 2018 termenul-limită până la care companiile care se ocupă cu distribuirea și comercializarea angro a carburanților, a băuturilor alcoolice sau a tutunului prelucrat trebuie să-și găsească spații de depozitare și să se reautorizeze, dacă nu vor să-și piardă atestatele.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 8 noiembrie 2018.
→ Ordinul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat nr. 1.476/2018 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 947 și 947 bis din 9 noiembrie 2018.
• Documentul aprobă schema de minimis aferentă programului Femeia Manager, prin care antreprenoarele vor putea să participe la evenimente naționale și internaționale de business și workshop-uri.
• Intrare în vigoare: 9 noiembrie 2018.

Sinteza legislativa 29 oct – 2 nov 2018

→ Ordinul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 150/2018 pentru aprobarea Normelor privind instruirea teoretică și stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 909 din 29 octombrie 2018.
• Ordinul se referă la condițiile referitoare la accesul privind stagiul în activitatea de audit financiar, organizarea și desfășurarea stagiului de pregătire practică a stagiarilor, precum și formarea/ instruirea teoretică a stagiarilor.
• Intrare în vigoare: 29 octombrie 2018.
→ Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1378/2018privind modificarea pentru modificarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 919/2014 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 886 din 31 octombrie.
• Ordinul se referă, în principal, la anumite condiții pentru amplasarea, printre altele, a unităților comerciale, la parterul clădirilor de locuit.
• Intrare în vigoare: 31 octombrie 2018.
→ Decizia Autorității Naționale de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal nr. 174/2018 privind lista operațiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecției datelor cu caracter personal a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 919 din 31 octombrie 2018.
• Decizia stabilește care vor fi situațiile în care firmele sau alți operatori de date personale vor trebui să facă evaluări de impact a prelucrărilor asupra protecției datelor personale.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 31 octombrie 2018.
→ Ordinul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 166/2018 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea inspecțiilor la auditorii financiari și firmele de audit care desfășoară activități de audit statuar a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 922 din 1 noiembrie 2018.
• Ordinul stabilește cadrul general de desfășurare a inspecțiilor la auditorii financiar și la firmele de audit care desfășoară activități de audit financiar.
• Intrare în vigoare: 1 noiembrie 2018.

Sinteza legislativa 01 – 05 octombrie 2018

→ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 840 din 2 octombrie 2018.
• Principalele modificări sunt reprezentate de condiționarea cererii de insolvență de notificarea Fiscului despre aceasta. În același timp, cererea de deschidere a insolvenței va fi admisibilă doar dacă datoriile la stat sunt mai mici de 50% din totalul datoriilor.
• Mai multe detalii, AICI, AICI și AICI.
• Intrare în vigoare: 2 octombrie 2018.
→ Hotărârea Guvernului nr. 772/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă
a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 843, din 3 octombrie 2018.
• Hotărârea se referă la modificări precum acordarea primei de activare pentru șomerii înregistrați la agențiile de ocupare a forței de muncă sau modalitatea de acordare a acesteia.
• Intrare în vigoare: 3 octombrie 2018.

         

Partener

Certificare ISO: