Noutati Legislative

Sinteza legislativa 25 – 29 martie 2019

 Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3665/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii eliberate cadrelor didactice de către inspectoratele școlare și centrele de perfecționare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 234 din 27 martie 2019.

 • Ordinul se referă la modalitatea cum sunt gestionate actele de studii care se eliberează cadrelor didactice preuniversitare.
 • Intrare în vigoare: 27 martie 2019.

 Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) nr. 5/2019 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 237 din 27 martie 2019.

 • Conform ICCJ, în procedura insolvenței, planul de reorganizare a debitorului nu poate să prevadă eșalonarea la plată a creanțelor curente (inclusiv când se referă la cele bugetare).
 • Obligatorie de la: 27 martie 2019. 

Ordonanța de urgență nr. 19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 245 din 29 martie 2019.

 • Ordonanța se referă, printre altele, la o modificare a taxei pe lăcomie aplicabilă instituțiilor bancare. În concret, elementul la care se va referi taxa aplicabilă nu va mai fi ROBOR, ci cota de piață a instituției bancare. 
 • Mai multe detalii, AICI.

Intrare în vigoare: 29 martie 2019 (în privința normelor referitoare la taxa pe activele instituțiilor bancare), însă trebuie adoptate norme metodologice pentru determinarea criteriilor relevante (precum cota de piață), pentru a se putea stabili taxa

Sinteza legislativa 4 – 8 martie 2019

 Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 509/2019 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.236/2018 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 171 din 4 martie 2019.

 • De acum, distribuitorii angro de carburanți nu mai sunt obligați să aibă depozite, dacă n-au nevoie de ele.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 4 martie 2019. 

 Hotărârea Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 173 din 5 martie 2019.

 • În anexa la ordin, pot fi găsite normele privind competențele profesionale ale psihologilor cu drept e de liberă practică. De asemenea, în altă anexă la același ordin, pot fi găsite norme referitoare la educația și formarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică. În final, ordinul mai conține o anexă în care sunt prevăzute norme privitoare la atestarea profesională a psihologilor.
 • Intrare în vigoare: 5 martie 2019.

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 185 din 7 martie 2019.

 • Ordonanța vizează unele eliminarea unor modificări recente în domeniul justiției. Eliminările se referă la modificări privind numirea în conducerea unor parchete sau ocuparea funcțiilor prin delegare, printre altele. 
 • Mai multe detalii, AICI

Intrare în vigoare: 7 martie 2019.

Sinteza legislativa 25 februarie – 1 martie 2019

 Hotărârea Guvernului nr. 92/2019 pentru aprobarea Criteriilor și a procedurii de acreditare a agențiilor de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 151 din 26 februarie 2019.

 • Hotărârea se referă la procedura de acreditare a agențiilor de tipul celor menționate mai sus. Aceasta se obține de la agențiile de ocupare a forței de muncă.
 • Mai multe detalii, aici
 • Intrare în vigoare: 26 februarie 2019.

Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2019 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi, aferentă anului 2018 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 158 din 27 februarie 2019.

 • Ordinul stabilește cota obligatorie de achiziție de certificate verzi, de către operatorii economici care au o asemenea obligație, pentru 2018.
 • Intrare în vigoare: 1 martie 2019. 

 Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1719/2019 privind aprobarea nivelul accizei specifice la țigarete a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 166 din 1 martie 2019.

 • În perioada 1 aprilie 2019 – 31 martie 2020 (inclusiv), nivelul accizei menționate în titlul ordinului este de 366,147 de lei/1000 țigarete.

Intrare în vigoare: 1 martie 2019

Sinteza legislativa 18 – 22 februarie 2019

 Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 99/2019 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2019 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 138 din 21 februarie 2019.

 • Ordinul se referă la depunerea, de către fermieri, a cererilor unice de plată, pentru 2019.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 21 februarie 2019.

 Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 426/2019 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 140 din 21 februarie 2019.

 • Ordinul se referă la faptul că taxa lunară pentru jocurile de noroc online trebuie declarată inclusiv prin formularul 100.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI
 • Intrare în vigoare: 21 februarie 2019.

 Hotărârea Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2018 pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 143 din 22 februarie 2019.

 • Hotărârea conține, în anexă, codul deontologic al profesiei de psiholog.
 • Intrare în vigoare: 22 februarie 2019.

 Hotărârea Colegiului Psihologilor din România nr. 2/2018 pentru aprobarea Codului de procedură disciplinară a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 144 din 22 februarie 2019.

 • Hotărârea conține, în anexă, codul de procedură disciplinară.

Intrare în vigoare: 22 februarie 2019.

Sinteza legislativa 04 – 16 februarie 2019

→ Decizia Înaltei Curți de Casație de Justiție (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) nr. 86/2018, în Dosarul nr. 1.980/1/2018, a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 104 din 11 februarie 2019. Conform Curții:
(i) majorările de întârziere acordate în baza Codului de procedură fiscală (în forma aplicabilă la 31 iulie 2007) au caracterul unor sancțiuni fiscale;
(ii) pentru perioada 2007-1 iulie 2010, majorărilor de întârziere li se poate aplica principiul proporționalității;
(iii) în schimb, în privința dobânzilor introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2010, dobânzile nu au caracter de sancțiune;
(iv) prin urmare, acestora nu li se poate aplica principiul proporționalității. Obligatorie de la: 11 februarie 2019.
→ Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 107 din 12 februarie 2019. Regulamentul menționat se referă la criteriile și procedurile aplicabile de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și de către entitățile reglementate, pentru evaluarea și aprobarea/notificarea persoanelor propuse în structurile de conducere și pentru exercitarea funcțiilor-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Totuși, regulamentul nu se aplică instituțiilor de credit, intermediarilor principali din domeniul asigurărilor, agenților de marketing persoane juridice și persoanelor juridice specializate din domeniul pensiilor private, agenților delegați persoane juridice sau fondurilor de garantare-compensare.  Intrare în vigoare: 12 februarie 2019.
→ Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) nr. 79/2018, în Dosarul nr. 1.998/1/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 117 din 14 februarie 2019. Conform deciziei, nu pot fi soluționate prin mediere colectivă aspecte care țin de acordarea/încadrarea în grupele I și/sau a II-a de muncă, respectiv condiții deosebite și/sau condiții speciale.  Obligatorie de la: 14 februarie 2019. → Ordinul comun al Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Justiției Sociale și Ministerului Sănătății nr. 611/138/127/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“ a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 123 din 15 februarie 2019. Ordinul conține, în anexă, modelul și conținutul formularului 112 actualizat, adică „declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“. Declarația a fost adaptată la taxele salariale reduse din domeniul construcțiilor. Detalii, AICI și AICI. Intrare în vigoare: 15 februarie 2019 (formularul actualizat se folosește chiar de luna asta).
→ Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune, precum și a modelului și conținutului formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune“ a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 109 din 12 februarie 2019. Ordinul conține, în anexă, modelul și conținutul formularului menționat mai sus. În esență, vorbim de actualizarea procedurii de înregistrare a contractelor de închiriere. Detalii, AICI. În vigoare de la: 12 februarie 2019.

 Decizia Înaltei Curți de Casație de Justiție (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) nr. 72/2018, în Dosarul nr. 1.370/1/2018, a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 85 din 4 februarie 2019.

 • Conform Curții, în procedura insolvenței, „cererile de admitere a creanțelor, formulate de creditorii cu creanțe anterioare datei de deschidere a procedurii, alții decât salariații, trebuie să fie depuse la tribunal în termenul fixat prin hotărârea de deschidere a procedurii […]”. Importanța clarificării este dată de faptul că nu exista claritate cu privire la situația depunerii cererii de admitere a creanței la administratorul judiciar, urmând ca aceeași cerere să fie depusă la tribunal peste termen. Prin decizia menționată aici, Înalta Curte de Casație și Justiție clarifică faptul că cererea trebuie depusă în termen, la tribunal, indiferent de momentul depunerii acesteia la administratorul judiciar (dacă a fost depusă acolo).
 • Obligatorie de la: 4 februarie 2019.

Decizia Camerei Deputaților nr. 1/2019 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I-VII a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 88 din 4 februarie 2019.

 • Decizia conține, în anexă, tarifele menționate mai sus.
 • Pentru mai multe detalii, a se vedea AICI.
 • Intrare în vigoare: 4 februarie 2019. 

 Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 1/2019 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 93 din 6 februarie 2019.

 • Conform hotărârii, cuantumul taxei pentru examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, precum și cuantumul taxei pentru interviu sunt de 500 de lei.
 • Intrare în vigoare: 6 februarie 2019.

 Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 2/2019 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 93 din 6 februarie 2019.

 • În anexa conținută în hotărârea menționată, poate fi găsit programul de pregătire profesională continuă, pentru 2019.

Intrare în vigoare: 6 februarie 2019.

Sinteza legislativa 21 ianuarie – 01 februarie 2019

 Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 97/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 204 „Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale“ a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 67 din 28 ianuarie 2019.

 • Modelul și conținutul formularului menționat mai sus poate fi găsit în anexa ordinului; instrucțiunile privind depunerea formularului pot fi găsite în anexa a doua a aceluiași ordin.
 • Intrare în vigoare: 28 ianuarie 2019.

→ Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 68/2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.343/2018 privind aprobarea valorii tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 70 din 29 ianuarie 2019.

 • Ordinul prevede tarifele percepute pentru operațiunile menționate mai sus. Aceste tarife sunt stabilite în baza clasei terenului agricol și pe m2.
 • Intrare în vigoare: 29 ianuarie 2019. 

 Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 167/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 80 din 31 ianuarie 2019.

 • În anexa ordinului menționat, poate fi găsit modelul formularului pentru persoanele care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform articolului 316, alineatul 1. litera c), din Codul fiscal. În esență, firmele și PFA-urile pot cere cod de TVA pe loc, în cazul în care optează pentru regimul normal de TVA deși nu sunt obligate s-o facă.
 • Detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 1 februarie 2019.

 Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3201/2018 privind Procedura de regularizare a obligațiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități de către organul fiscal central a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 61 din 23 ianuarie 2019.

 • Ordinul prevede, printre altele, care este modelul formularului privind cererea de regularizare a obligațiilor fiscale ca urmare a reconsiderării unei tranzacții.

Intrare în vigoare: 23 ianuarie 2019.

Sinteza legislativa 14 – 18 ianuarie 2019

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 35 din 14 ianuarie 2019.

 • Ordinul se referă la obligația entităților care trebuie să întocmească și să depună situații financiare anuale. Termenul de depunere este la finele lunii mai 2019.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 14 ianuarie 2019.

Legea nr. 24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcționarilor publici pentru anul 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 36 din 14 ianuarie 2019.

 • Prin legea menționată, se introduc mai multe articole referitoare la evaluarea funcționarului public. Acest lucru s-a făcut deoarece CCR a zis că aceste reguli trebuie stabilite prin lege, nu printr-un act normativ de rang inferior.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 17 ianuarie 2019.

→ Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 48/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit“ și 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți“ a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 38 din 15 ianuarie 2019.

 • Ordinul conține, în anexă, modelele actualizate pentru formularele menționate mai sus.
 • Intrare în vigoare: 15 ianuarie 2019. 

→ Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 51/2019 pentru stabilirea valorii de stingere a creanțelor fiscale prin operațiunea de dare în plată a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 38 din 15 ianuarie 2019.

 • Ordinul se referă la cum se pot stinge creanțele fiscale prin operațiunea dării în plată (fără legătură cu Legea dării în plată).
 • Intrare în vigoare: 15 ianuarie 2019.

Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 50/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 40 din 15 ianuarie 2019.

 • Ordinul stabilește, printre altele, procedura prin care 2% din impozitul anul datorat poate fi folosit în vederea acordării de burse private.
 • Intrare în vigoare: 15 ianuarie 2019.

→ Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“ a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 43 din 16 ianuarie 2019.

 • Modelul declarației unice pentru persoanele fizice și instrucțiunile sale de completare au suferit ușoare modificări în vederea depunerii formularului în anul 2019.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 16 ianuarie 2019

→ Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 44 din 17 ianuarie 2019.

 • Printre altele, legea se referă la categorizarea companiilor în funcție de riscul fiscal și introducerea medierii fiscale pentru datorii.
 • Mai multe detalii, AICI.

Intrare în vigoare: 20 ianuarie 2019.

Sinteza legislativa 07 – 11 ianuarie 2019

Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3200/2018 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit“ și 120 „Decont privind accizele“ a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 18 din 8 ianuarie 2019.

 • Ordinul prevede că, de acum, declarația referitoare la impozitul pe profit se depune doar online, plus că apar și alte modificări.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • Intrare în vigoare: 8 ianuarie 2019.

→ Hotărârea Colegiului Psihologilor din România nr. 6/2018 pentru aprobarea Normelor privind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 19 din 8 ianuarie 2019.

 • Normele se referă la accesul în profesia de psiholog, dar și la chestiuni precum atestarea și recunoașterea profesională în vederea exercitării profesiei de psiholog.
 • Intrare în vigoare: 8 ianuarie 2019.

→ Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5728/2018 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educației naționale nr. 5.460/2018 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2019.

 • Ordinul stabilește care sunt condițiile în care femeile care au funcția de cadru didactic titular, din învățâmântul preuniversitar, pot fi menținute în activitate peste vârsta de 65 de ani. 
 • Intrare în vigoare: 9 ianuarie 2019. 

→ Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 98/2018 privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2019.

 • Hotărârea stabilește cum se va asigura pregătirea continuă a auditorilor financiari.
 • Intrare în vigoare: 9 ianuarie 2019.

Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 24 din 9 ianuarie 2019.

 • Hotărârea prevede că tichetele valorice sunt taxate ca anul trecut, dar aceasta a fost dată în pricipal pentru ca noua lege a tichetelor să aibă norme de aplicare.
 • Mai multe detalii, AICI
 • Intrare în vigoare: 9 ianuarie 2019.

→ Legea nr. 13/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 13 din 10 ianuarie 2019.

 • Legea se referă, printre altele, la extinderea cotei reduse de TVA de 5% la alte servicii turistice. 
 • Aceeași lege prevede, de asemenea, că termenul privind validitatea avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite se extinde până la 1 septembrie 2021. 
 • Mai multe detalii, AICI și AICI

Intrare în vigoare: 13 ianuarie 2019

         

Partener

Certificare ISO: