Noutati Legislative

Sinteza legislativa 26 – 30 august 2019

 

 Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice  nr. 2362/2019 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligațiile fiscale datorate bugetului local a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 704 din 27 august 2019.

 • Ordinul prevede care este procedura de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de datornici, referitoare la datoriile fiscale datorate bugetului local.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 27 august 2019.

 Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 711 din 29 august 2019.

 • Ordinul introduce normele de punere în aplicare a mecanismului de restructurare a obligațiilor de un milion de lei sau mai mult și pe care le au debitorii bugetari și care erau restante la 31 decembrie 2018.
 • Mai multe detalii, AICIAICI și AICI.
 • Intrare în vigoare: 29 august 2019.

 Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2756/2019 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanțelor Publice puse la dispoziția autorităților și instituțiilor publice prin sistemul informatic propriu a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 715 din 30 august 2019.

 • Contribuabilii nu vor mai trebui să prezinte cazierul fiscal în relația lor cu autoritățile centrale și local, din cauză că autoritățile centrale și locale vor căpăta acces electronic la cazierul fiscal prin intermediul aplicației PatrimVen.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 30 august 2019.
 Hotărârea Guvernului nr. 618/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, rectificat a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 698 din 26 august 2019.

 • Bugetul AFM a fost suplimentat cu 1,1 miliarde de lei, pentru finalizarea procesului de restituire a taxelor auto.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 26 august 2019.

Sinteza legislativa 18 – 21 iunie 2019

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 507 din 21 iunie 2019.

Intrare în vigoare: 21 iunie 2019, însă prevederile referitoare la salariul minim și facilitățile fiscale se vor aplica din 21 iulie 2019.

Sinteza legislativa 20 – 24 mai 2019

 Ordinul Ministerului Finanțelor Publice (nr. 2.165/2019), al Ministerului Muncii și al Justiției Sociale (nr. 837/2019) și al Ministerului Sănătății (nr. 743/2019) pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“ a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 404 din 23 mai 2019.

 • Ordinul se referă modelul declarației pe care anagajatorii trebuie să o depună în privința obligațiilor menționate mai sus.
 • Mai multe detalii, AICI.

Intrare în vigoare: 23 mai 2019.

Sinteza legislativa 13 – 17 mai 2019

 Ordinul Consiliului Concurenței nr. 407/2019 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către Consiliul Concurenței a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 370 din 13 mai 2019.

 • Ordinul conține, în anexă, regulamentul privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către Consiliul Concurenței, atât în domeniul concurenței, cât și în domeniul ajutoarelor de stat.
 • Regulamentul prevede, în cadrul capitolului al V-lea, care sunt căile de atac pe care le au la îndemână persoanele sancționate.
 • Intrare în vigoare: 13 mai 2019.

 Legea nr. 101/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 371 din 13 mai 2019.

 • Legea introduce o serie de modificări: de exemplu, cadrele militare (persoanele cu grad de ofițer, maistru militar sau subofițer) pot solicita concedii plătite sau neplătite pentru formare profesională. De asemenea, în anumite condiții, aceleași persoane pot beneficia de ajutor pentru plata caselor cumpărate în rate.
 • În plus, cadrele militare beneficiază și de concedii pentru îngrijirea copiilor (mai exact, e vorba de concediile pentru îngrijirea copilului bolnav, cel paternal și de cel de acomodare.
 • Mai multe detalii, AICI, AICI și AICI.
 • Intrare în vigoare: 16 mai 2019.

 Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3956/2019 privind stabilirea modalității de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației Naționale și alte unități/instituții din subordinea/coordonarea acestuia a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 386 din 16 mai 2019.

 • Conform ordinului, în 2019 se acordă, pe angajat, un singur voucher de vacanță, în cuantum de 1450 de lei.
 • De asemenea, voucher-ele se acordă în limita sumelor care sunt prevăzute în buget și sunt alocate în acest scop.
 • În același timp, nu se va ține cont de durata contractului individual de muncă sau de timpul de muncă.

Intrare în vigoare: 16 mai 2019.

Sinteza legislativa 06 – 10 mai 2019

 Legea nr. 97/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 359 din 9 mai 2019.

 • Printre modificări, este introdus expres un articol în lege conform căruia persoanele care finanțează și realizează investiții sau intervenții la construcțiile existente au obligația de a permite utilizarea construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor de construcții.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 12 mai 2019.

 Legea nr. 87/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 345 din 6 mai 2019.

 • De la intrarea în vigoare a acestei legi, personalul didactic de conducere, de îndrumare și control (din învățământul preuniversitar) va putea fi degrevat total (nu doar parțial, cum e cazul acum) de norma didactică. Degrevarea se va face pe baza unor norme aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.
 • De aceleași beneficii vor avea parte și persoanele desemnate de federațiile sindicale reprezentative din învățământ, ca urmare a participării la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ.

Intrare în vigoare: 9 mai 2019.

Sinteza legislativa 08 – 19 aprilie 2019

 Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 285 din 15 aprilie 2019.

 • Ordinul prevede care este procedura de cesiune a creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței. Printre condițiile pentru cesiune, se află și necesitatea ca cesionarul (cel care dobândește creanța) să dovedească un interes public în vederea cesiunii.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 15 aprilie 2019.

 Ordonanța de urgență nr. 21/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 289 din 16 aprilie 2019.

 • Printre modificări, ordonanța prevede că taximetria ilegală va putea fi amendată, din iunie, de la prima abatere. Amenda poate fi de până la 5.000 de lei.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • Intrare în vigoare: majoritatea prevederilor (inclusiv cea privind sancționarea taximetriei ilegale) intră în vigoare la 15 iunie 2019.

 Legea nr. 60/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 296 din 17 aprilie 2019.

 • Modificarea stabilește regimul taxei pe valoare adăugată în cazul cupoanelor valorice.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 20 aprilie 2019.

 Legea nr. 61/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 296 din 17 aprilie 2019.

 • Legea prevede o serie de modificări referitoare la salarizarea bugetară în învățământ. În concret, modificările se referă la anumite categorii de personal din învățământul universitar și preuniversitar și vizează acordarea unor sporuri, mici majorări salariale, dar este eliminată totodată de la creșterea accelerată a salariilor decisă anul trecut o categorie de angajați din învățământ.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 20 aprilie 2019.

 Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală  nr. 1086/2019 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum și a modelului și conținutului unor formulare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 303 din 18 aprilie 2019.

 • Conform ordinului, timpul de soluționare a cererii de înscriere în registru a entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale a fost redus la cinci zile.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 18 aprilie 2019.

 Ordonanța de urgență nr. 25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 309 din 19 aprilie 2019.

 • Ordonanța reglementează metodele de protecție împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale a secretelor comerciale.
 • Intrare în vigoare: 19 aprilie 2019.

 Ordonanța de urgență nr. 26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 309 din 19 aprilie 2019.

 • Actul vine cu modificări majore la Legea zilierilor. În esență, aceștia pot fi folosiți în mai multe domenii de activitate, dar angajatorii lor trebuie să achite la stat contribuția la pensii. Totodată, apare un nou tip de concediu pentru salariate și se modificări și anumite prevederi referitoare la declarația unică.
 • Intrare în vigoare: 19 aprilie 2019, dar majoritatea prevederilor se vor aplica din mai 2019.

 Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 635/2019 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere)

 • Documentul introduce cîteva noi ocupații și vine cu unele mici modificări la alte ocupații deja existente.

Intrare în vigoare: 19 aprilie 2019.

 Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 6/2019 privind modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 256 din 3 aprilie 2019.

 • Printre modificări, sunt adăugate prevederi referitoare la entitățile care au optat pentru repartizarea trimestrială de dividende. Astfel de entități trebuie să întocmescă situații financiare interimare formate din bilanț și contul de profit și pierdere.
 • O altă modificare se referă la clarificarea sensului sintagmei „activ cu ciclu lung de fabricație”. Astfel de active au nevoie de o perioadă de timp mai mare de un an pentru a fi gata în vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vânzare.

Intrare în vigoare: 3 aprilie 2019.

Sinteza legislativa 01 – 12 aprilie 2019

 Hotărârea Colegiului Psihologilor din România nr. 4/2019 pentru aprobarea Normelor privind supervizarea profesională în psihologie a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 268 din 9 aprilie 2019.

 • Hotărârea conține, în anexă, normele referitoare la supervizarea profesională a psihologilor. Conform Hotărârii, supervizarea poate fi făcută de către psihologii care îndeplinesc cerințele pentru a exercita supervizarea și care dețin certificat de supervizor.
 • Intrare în vigoare: 9 aprilie 2019.

 Ordinul Ministerului Sănătății nr. 444/2019 pentru aprobarea Normelor privind înființarea, organizarea și funcționarea unităților farmaceutice a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 270 și 270 bis din 9 aprilie 2019.

 • În anexă, pot fi găsite normele privind înființarea, organizarea și funcționarea unităților farmaceutice.
 • Dosarele privind autorizația de funcționare sau cele privind modificarea condițiilor de funcționare inițiale depuse până la 24 aprilie 2019 vor fi soluționate conform legislației în vigoare până la acel moment.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 24 aprilie 2019.

 Hotărârea Guvernului nr. 213/2019 pentru modificarea și completarea titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 282 din 12 aprilie 2019. 

 • Printre modificări, hotărârea prevede că, la comercializarea unui pachet de bunuri/servicii supuse atât cotei reduse de TVA, cât și cotei standard, dacă se va putea stabili o operațiune principală, se va plăti TVA aferentă doar acelei operațiuni.
 • Cota se aplică și dacă poate fi indentificat separat fiecare element al pachetului.
 • Intrare în vigoare: 12 aprilie 2019.

 Ordinul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 201/2019 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și desfășurarea testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 283 din 12 aprilie 2019. 

 • Ordinul conține, în anexă, normele privind organizarea și desfășurarea testului menționat mai sus.
 • Pot participa la test persoanele care: (i) sunt licențiate ale unei instituții de învățământ superior (diploma obținută trebuie să fie recunoscută/echivalată) și (ii) să aibă îndeplinită condiția privind buna-reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar (mai multe detalii despre aceasta pot fi găsite în Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 89/2018).
 • Intrare în vigoare: 12 aprilie 2019.

 Ordinul Ministerului Mediului nr. 324/2019 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 283 din 12 aprilie 2019. 

 • Conform ordinului, aplicațiile pentru autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu cu data de emitere până la 31 august trebuie făcute începând cu 2020.
 • În schimb, în privința acelorași autorizații, dar cu data de emitere după 1 septembrie, solicitarea lor se face începând cu 2019.
 • Aceste prevederi nu se referă și la cazurile când a fost obținută viza anuală la data emiterii ordinului.
 • Intrare în vigoare: 12 aprilie 2019.

 Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 6/2019 privind modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 256 din 3 aprilie 2019.

 • Printre modificări, sunt adăugate prevederi referitoare la entitățile care au optat pentru repartizarea trimestrială de dividende. Astfel de entități trebuie să întocmescă situații financiare interimare formate din bilanț și contul de profit și pierdere.
 • O altă modificare se referă la clarificarea sensului sintagmei „activ cu ciclu lung de fabricație”. Astfel de active au nevoie de o perioadă de timp mai mare de un an pentru a fi gata în vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vânzare.
 • Intrare în vigoare: 3 aprilie 2019.

Sinteza legislativa 25 – 29 martie 2019

 Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3665/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii eliberate cadrelor didactice de către inspectoratele școlare și centrele de perfecționare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 234 din 27 martie 2019.

 • Ordinul se referă la modalitatea cum sunt gestionate actele de studii care se eliberează cadrelor didactice preuniversitare.
 • Intrare în vigoare: 27 martie 2019.

 Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) nr. 5/2019 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 237 din 27 martie 2019.

 • Conform ICCJ, în procedura insolvenței, planul de reorganizare a debitorului nu poate să prevadă eșalonarea la plată a creanțelor curente (inclusiv când se referă la cele bugetare).
 • Obligatorie de la: 27 martie 2019. 

Ordonanța de urgență nr. 19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 245 din 29 martie 2019.

 • Ordonanța se referă, printre altele, la o modificare a taxei pe lăcomie aplicabilă instituțiilor bancare. În concret, elementul la care se va referi taxa aplicabilă nu va mai fi ROBOR, ci cota de piață a instituției bancare. 
 • Mai multe detalii, AICI.

Intrare în vigoare: 29 martie 2019 (în privința normelor referitoare la taxa pe activele instituțiilor bancare), însă trebuie adoptate norme metodologice pentru determinarea criteriilor relevante (precum cota de piață), pentru a se putea stabili taxa

         

Partener

Certificare ISO: